Tegemoetkoming op je Studiekosten

Scroll down

Tegemoetkoming studiekosten

Tegemoetkoming studiekosten

Investeren in jezelf kost niet alleen tijd, maar brengt ook deelnamekosten met zich mee. TVVL leden krijgen hierin een tegemoetkoming in de vorm van 15% korting op de cursusprijs. Een lidmaatschap is hiermee al snel terugverdiend! Wist je dat je wellicht nog meer tegemoetkoming kan krijgen? OTIB, het Opleidings- en ontwikkelingsfonds van de installatiebranche, verstrekt bijvoorbeeld subsidies. De overheid biedt eveneens landelijke en regionale subsidies.

Subsidie via OTIB

OTIB is het Opleidings- en ontwikkelingsfonds voor het technisch installatiebedrijf. Met expertise en financiële steun proberen zij de drempel tot opleiding en ontwikkeling zo laag mogelijk te maken. OTIB zet zich in voor ruim 130.000 werknemers en bijna 10.000 werkgevers in de branche. Hierbij hebben ze maar één missie: Vakmensen in de Technische Installatiebranche in staat stellen om hun talent optimaal te ontwikkelen en in te zetten voor een toekomstbestendige leefomgeving. OTIB wordt gefinancierd door alle vakmensen in de technische installatiebranche. Op grond van de voor de bedrijfstak afgesloten CAO dragen werkgevers en werknemers een bedrag af ten bate van scholing en ontwikkeling af. Dit bedrag is bepaald op basis van de loonsom. OTIB zet deze middelen in om vakmanschap in de branche te ondersteunen. Dat kan door middel van een opleiding, training, workshop of cursus bij TVVL.

OTIB heeft 3 interessante subsidieregelingen:

De Ontwikkelingsstimulerings Regeling (ORS)
Met deze regeling krijgt je werkgever een tegemoetkoming in de kosten van een opleiding of training, mits het bedrijf nog voldoende subsidietegoed heeft bij OTIB. Alle TVVL Cursussen vallen hieronder. Alles is mogelijk als het maar in overleg gaat met je werkgever, want alleen hij of zij kan deze subsidie aanvragen.

VIZI
De technische installatiebranche is op zoek naar goede vakmensen. Omdat zij-instromers een belangrijke doelgroep zijn, stimuleert OTIB installatiebedrijven graag om juist deze mensen voor te bereiden op een boeiende baan in de branche. De stimuleringsregeling VIZI staat voor ‘Voorschakelen Installatietalent Zij-Instroom Installatiebranche’ en is bedoeld voor installatiebedrijven die via zij-instroom nieuwe vakmensen aantrekken. Deze zij-instroom kan op verschillende manieren tot stand komen: rechtstreeks in dienst bij de werkgever of eerst een periode via detachering / op uitzendbasis aan het werk bij de werkgever. VIZI kan, mits aan de voorwaarden wordt voldaan, worden aangevraagd voor de TVVL Talent Academy, zowel in de open als de incompany variant. Lees deze voorwaarden op de website van Wij Techniek (voorheen OTIB).

Scholingsvouchers
OTIB stelt scholingsvouchers beschikbaar voor werknemers in de technische installatiebranche. Elke werknemer in de installatietechniek kan een voucher van maximaal € 1.500 inc. btw aanvragen om zijn scholingskosten te dekken. Dit geld is ter beschikking gesteld door de Vakraad, een samenwerking van organisaties die zowel de belangen van werknemers als werkgevers behartigen. Voor meer informatie bekijk de website van Wij Techniek (voorheen OTIB).

Belastingvoordeel

Kom je niet in aanmerking voor een OTIB subsidie of een overheidssubsidie? Betaal je (een deel van) de cursus zelf? Dan zijn de kosten van je opleiding (les-/collegegeld, examenkosten, studiematerialen) aftrekbaar bij de aangifte inkomstenbelasting. Zo vallen de netto studiekosten stukken lager uit. Meer informatie hierover lees je op de website van de Belastingdienst.

Bekijk ons cursusaanbod