REHVA Student Competition

REHVA Student Competition

(SEE THE ENGLISH VERSION BELOW)

Jaarlijks vindt de REHVA Student Competition plaats. Deze wedstrijd voor onderzoek op het gebied van verwarming, ventilatie en airconditioning moedigt studenten aan bij te dragen aan een duurzame toekomst voor de aarde.

De eerste selectie in de wedstrijd vindt plaats op nationaal niveau en wordt in Nederland georganiseerd door TVVL. TVVL roept studenten op zich aan te melden voor de Dutch Nominee Competition. De winnaar van de Nederlandse competitie doet mee aan de REHVA Student Competition 2019 die dit jaar in Boekarest, Roemenië wordt gehouden en maakt daar kans op een geldprijs van € 500.

Meedoen
Wat brengt het jou als je als Dutch Nominee wint? Je bouwt een groot, internationaal netwerkt op van experts uit het vakgebied. TVVL biedt je een podium tijdens landelijke en regionale bijeenkomsten en we plaatsen jouw artikel in het TVVL Magazine. Win je de REHVA Student Competition? Dan mag je onder andere ook een artikel in de REHVA Journal plaatsen.

Procedure
Uit de inzendingen worden 3 kandidaten genomineerd. Deze 3 kandidaten mogen hun onderzoek in april presenteren voor de leden van TVVL Impuls en overige geïnteresseerden. Tijdens deze finale wordt ook gelijk bekend gemaakt wie op kosten van TVVL Nederland gaat vertegenwoordigen tijdens de REHVA Student Competition 2019, die plaatsvindt tijdens CLIMA 2019 van 26 t/m 29 mei in Boekarest, Roemenië. 

Stuur voor 1 maart 2019 een omschrijving van je onderzoek (1 A4) met een motivatie waarom jouw project in aanmerking komt voor de competitie naar info@tvvl.nl. Een overzicht van de voorwaarden voor deelname is te vinden in de REHVA Student Competition rules 2019. De planning is verder als volgt:

Dutch Nominee Competition finale
Wanneer:    28 maart 2019 van 18.00 tot 20.00 uur
Waar:           TVVL Woerden
Wat:             Uit 3 kandidaten wordt de Dutch Nominee gekozen

Planning
1 maart 2019     -    Sluiting inzendtermijn voor kandidaten van de Dutch Nominee Competition
8 maart 2019      -    Bekendmaken kandidaten Dutch Nominees
22 maart 2019    -    Sluiting inzendtermijn presentaties Dutch Nominee Competition
28 maart 2019   -    Dutch Nominee Competition finale
3 mei  2019   -     Sluiting inzending presentaties naar REHVA Student Competition
27 mei 2019         -      REHVA Student Competition finale Boekarest, Roemenië

Juryvoorzitter REHVA Student Competition
 
Naast juryvoorzitter is Hans Besselink voormalig bestuurslid en huidig buitenland afgevaardigde van TVVL. Hans is door REHVA benoemd als Fellow. Een status die het belang van Hans zijn werk benadrukt op het werkterrein van REHVA. Door het REHVA fellowship is Hans verbonden aan The Federation of European Heating, Ventilation and Air Conditioning Associations (het Europese instituut voor verwarming, ventilatie en airconditioning).

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

(ENGLISH VERSION)
REHVA Student Competition 2019

Each year REHVA organizes the REHVA Student Competition. This competition for research in the field of heating, ventilation and airconditioning encourages students to make their contribution to a sustainable future for the earth.

The first selection will take place on a national level and will be organized by TVVL for the Netherlands. TVVL invites all students to sign up for the Dutch Nominee Competition. The winner of the Dutch competition will participate in the REHVA Student Competition 2019 that will take place in Bucharest, Romania.

Why participate
If you win the Dutch Nominee Competition you will automatically build up a strong international network of experts in your area of expertise. TVVL offers you a stage during national and regional events and your article will be published in TVVL Magazine. Besides the cash prize of 500 euros the winner of the REHVA Student Competition 2018 in Brussels will be offered the chance to publish an article in the REHVA Journal.

Procedure
Out of the Dutch submissions 3 candidates will be nominated to present their research to the members of TVVL Impuls. During the Dutch final, that will take place in April 2019 at the TVVL office in Woerden, will be announced who will represent the Netherlands at the REHVA Student Competition 2019.

Send a summary of your research (1 A4) including a motivation why your project should qualify for this competition to info@tvvl.nl before March 1st, 2019. You can find an overview of the terms and conditions in the REHVA Student Competition rules 2019.

Dutch Nominee Competition final 
When:                 March 28th, 2019 from 18.00 tot 20.00 hrs
Where:               TVVL Woerden
What:                  the Dutch Nominee will be elected out of 3 candidates

Welcome from 18.00 to 19.00 hrs, including a light meal.

Planning
March 1st, 2019               registration deadline for candidates of the Dutch Nominee Competition
March 8th, 2019               announcement of the 3 candidates Dutch Nominees
March 22nd, 2019            registration deadline presentations Dutch Nominee Competition
March 28th, 2019             Dutch Nominee Competition final
May 3rd, 2019                  deadline submission presentations for the REHVA Student Competition
May 27th, 2019                REHVA Student Competition final in Brussels

Chairman of the jury of the REHVA Student Competition
Besides Chairman of the jury Hans Besselink is a former board member and current representative abroad for TVVL. REHVA has appointed Hans as a Fellow. A status that emphasizes the importance of Hans’ work for REHVA. It is through this fellowship that Hans is connected to The Federation of European Heating, Ventilation and Air Conditioning Associations.