Roadmap Next Economy

Scroll down

Roadmap Next Economy

Roadmap Next Economy

De Metropoolregio Rotterdam Den Haag werkt aan een Europese topregio.

Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH) is in samenwerking met Jeremy Rifkin op 1 januari 2016 begonnen met het project 'Roadmap Next Economy' met als doel betere economische prestaties, wat leidt tot meer welvaart voor inwoners. 23 gemeenten gaan de uitdaging aan om de internationale concurrentiepositie te verbeteren door hun kennis en bestuurlijke  kracht in te zetten en samen te werken met bedrijfsleven, kennisinstituten en medeoverheden. Zij werken aan een aantrekkelijke regio voor inwoners om te werken, wonen en recreëren, waar (internationale) bedrijven zich vestigen en waar bezoekers zich welkom voelen. De samenwerking richt op het versterken van de bereikbaarheid en het economisch vestigingsklimaat van de regio Rotterdam Den Haag.

Inmiddels zijn alle ideeën gebundeld in de 'Roadmap Next Economy' (verkorte versie; uitgebreide versie). Ook TVVL heeft hier een bijdrage aan geleverd. Nu de taak om deze projecten uit te werken. TVVL-leden en vakgenoten kunnen zich ook aansluiten bij één van de projecten van de Roadmap Next Economy. Daarnaast kunnen leden natuurlijk ook een eigen Community starten met vraagstukken die zij willen oppakken.

In onderstaand overzicht vind je de projecten die raakvlakken hebben met de TVVL-achterban:

Energy

CE8, DC Connecting Streetlights

Connectable and scalable, DC-LED Streetlight Systems as Smart Grids for exchange of renewable energy. Recently technology has been developed to allow direct current (DC) applications on a broad scale. It allows us to change streetlight networks into a ‘software upgradable renewable energy sharing platform’ (free after Berry Vetjens).The system which has been developed in The Netherlands (Harry Stokman from DC BV) includes a communication standard ‘Current OS’ which oversees Power Management of each connected item in a Router, both energy consuming and energy delivering. In this way the LED streetlight network becomes an intelligent grid to which individual PV owners can easily connect to share any surplus renewable energy, 2-way power charging poles for cars can be used as source or sink. Functionality can be added through a secondary bus to which a whole variety 14 of sensors and cameras can be connected. It allows demand based lighting if you walk or bike along, to switch on/off playing ground lights through an app on kids smartphones, see Fig. 6. 

CE11, 2.500 Energy Positive Terraced Houses

2.500 existing terraced houses upgraded to be energy positive. The Built Environment in The Netherlands accounts for 35 % of energy consumption and some 40 % of the material consumption. As less than 1% is newly built each year, the challenge is to improve the existing ones. TU Delft’s contribution to the 2005 Solar Decathlon in Paris (see Fig. 7) has proven that the typical terraced houses built in The Netherlands between 1960 and 1980, all with poor energy performance, can be improved to the point of NOM/NZE (and perhaps beyond). In numbers it represents over one million dwellings in The Netherlands (rough estimate: 100.000 in MRDH), spread throughout all cities and villages of MRDH. The costs associated with the required improvements and renewable energy generation systems still outweigh the benefits to be realized. Standardization and industrialization of 15 the approach should be able to reduce the costs further and pave the way to a possibly cost effective renovation and improvement of all.

CE14, Sailing heat

Efficient and effective use of waste heat from industry to supply heat in buildings and residential areas by using Phase Change Material for heat storage and ships for heat transfer (water infrastructure). Waste heat has an essential role in achieving national sustainability goals. It is a cost effective way to reduce CO2 up to 80%. In the Netherlands, a lot of waste heat is available. However, energy providers do not take advantage of this ‘free’ heat due to large distances between heat supply and heat demand, huge necessary investments and unwillingness of heat providers to enter into long-term agreements. Industrial areas with waste heat are often located near the water. Waste 16 heat (stored using Phase Change Material) transported via existing water infrastructure (using ships) offers a proper solution to this problem.

CE20, Smart Tiles

Door ontwikkeling van MVP, via re-design en productielijn naar scale up marktoplossing. Binnen ENGIE loopt een project waarin wordt gezocht naar mogelijkheden voor het actief maken van passieve objecten in de buitenruimte. Dit kan worden gedaan door functies (energie opwek, licht, warmte, energie opslag) toe te voegen aan bestaande objecten. Dit wordt gedaan door gebruik te maken van nanocoatings. Als technology demonstrator en minimal viable product is nu een tegel ontwikkeld die energie opwekt doordat er (zon)licht opvalt, daarnaast kan de tegel verwarmd worden zodat hij in de winter niet glad zal worden door sneeuw of bevriezing. Momenteel wordt de tegel, die gemaakt is op een basis van gerecycled kunststof, getest op The Green Village in Delft. 

Water

CE12, Zero medicines, hormones or multi resistant bacteria emitting Hospitals

All hospitals in MRDH with zero medicine and hormones effluents . MRDH houses 14 hospitals. If one includes the just border crossing ones the total reaches 17 including two academic medical centers. These hospitals are major contributors in water born hormones, medicines and multi resistant bacteria effluents. Once mixed up in the regional water treatment the concentrations are too low to clean in an economically feasible way. Given the intended new EU water directive however measures have to be taken in order to reduce the level of hormones and medicine residues in our surface water. In Delft (Reinier de Graaf Groep) and Rotterdam (ErasmusMC, St Franciscus) systems are in place/being built up which can treat the waste water (with high concentrations of contaminants). The project is aimed at including this technology for the remaining 15 hospitals of the MRDH.

CE13, Blue House

De-central treatment of wastewater using roots of plants. Cities in the Netherlands face challenges in relation to the availability of drinking water: 1) increased demand due to the increasing population, 2) increased amounts of wastewater which will negatively affect the capacity of current infrastructure and 3) large investments for operating/renovating current wastewater treatment plants. De-central wastewater treatment concepts, like the organica Bluehouse, offers a proper solution this problem. Bluehouse is a pre-engineered and pre-fabricated facility that captures all the benefits of Organica-powered wastewater treatment, in one easy-to-install package. 

Material Resources

CE1, Overseas greenhouses (1a) & Growth as A Service (1b)

Dutch entrepreneurs investing in greenhouse facilities and operating to export the highly developed art of high productive food and flower production to favorable climate regions close to where our existing consumers are.

CE5, CO2 Smart Grid

CO2 emission reduction is a necessity. However, addressing this challenge as a problem will lead to a suboptimal situation. We want to reframe CO2 as a commodity for the circular economy. The western part of the Netherlands offers a perfect opportunity to kickstart this transformation. Multiple industrial facilities produce CO2 that can be captured. An underground infrastructure already delivers considerable amounts of CO2 to greenhouses for cultivating food. That infrastructure can be expanded with a few comprehensive buffers. The vicinity of Europe’s first and fourth largest harbours, the emerging spectrum of applications (agriculture, biochemicals, biofuels, construction materials) and public pressure provides the perfect window of opportunity for the world’s first CO2 smart grid.

CE7, Tippingpoint Circulaire bouw-metrolpool

Cirkelstad is een platform voor koplopers in de bouwsector die werk maken van steden zonder afval, zonder uitval. Kennis en voorbeeldprojecten hebben laten zien dat de gebouwde omgeving gerealiseerd kan worden van de materialen die vrijkomen uit sloop en renovatie. Door sloop, renovatie en bouwplanningen te koppelen (via een Hub) en met bestuurlijk commitment is het mogelijk (bij aangeleverde lijst aan projecten wat slechts een deel van de gehele bouwopgave is) om van de 2.000.000.000kg aan benodigde bouwmaterialen te realiseren met 500.000.000kg aan vrijkomende materialen (25% circulair) waarmee 340.000.000 CO2-eq bespaard wordt en 11.000.000 uur aan banen genereerd. Er is binnen de bouwsector nog geen ‘probleemeigenaar’ om reststromen terug te leiden naar soortgelijke toepassingen /producten. Een Hub neemt de regie/ontzorgt de bouwsector met vraag en aanbod. Spin off is een incubator op het actief makelen tussen grown-ups and start-ups A supporting finance is asked for investigating and connecting knowledge in the context of 22 projects and testing grounds in the region to stimulate Circular Economical principles.

CE22, ResourceCity

Alle reststromen van bierbrouwerijen in NL hergebruiken en up- cyclen, zoals het graan (bostel), de gist, afvalwater, energie, karton, petflesfusten- en daarmee weer nieuwe producten creëren , – of de grondstoffen koppelen aan andere bedrijven in het gebied die daar weer iets nieuws mee kunnen doen, dus waarde toevoegen. Samenwerkingen aangaan met verschillende partijen die je nodig hebt om het nieuwe product te maken. Dit hergebruik en up-cycleproces creëert veel meer arbeidsplaatsen dan het traditionele afvoeren van de reststromen. Opschalen is mogelijk. ReSourceCity re-activeerd verouderde bedrijventerreinen met de Next Economie. Daartoe creëren we tastbare voorbeelden voor de bewustwording om slimmer en efficiënter om te gaan met grondstoffen, energie en hergebruik van restmaterialen. Juist bedrijventerreinen zijn interessant, je vindt op een relatief klein oppervlak een verscheidenheid aan bedrijven elk met z'n specifieke reststromen die wellicht als grondstoffen kunnen dienen voor een ander bedrijf binnen het gebied; winst zit al in minimaal transport en synergie tussen de bedrijven. ReSourceCity richt zich in eerste instantie op het binnenstedelijke bedrijventerrein de Haagse Binckhorst en specifiek op bierbrouwerij Kompaan. Deze gebruiken we als testcase.

Wil je meer weten over de initiatieven van de Roadmap Next Economy? Lees meer in de volledige rapportages. Vragen of aanmelding kunnen via info@tvvl.nl. Wij brengen je verder in contact met de initiatiefnemers.