Platform Duurzame Huisvesting

Het Platform Duurzame Huisvesting heeft tot doel om de samenwerking binnen de huisvestingssector te stimuleren om zodoende de huisvestingsketen te verduurzamen. TVVL verbindt zich aan de strategische doelstellingen van het platform, dat tot doel heeft door samenwerking duurzaamheid in de utiliteitsketen te versterken.

Het Platform Duurzame Huisvesting is een alliantie van branche-, kennis- en koepelorganisaties die een belangrijke rol spelen bij huisvesting in de bestaande utiliteitsbouw, het onderhoud en beheer van gebouwen, het investeren en beleggen in gebouwen en het managen van de gebouwgebonden facilities. Alle partners van Platform Duurzame Huisvesting benadrukken dat samenwerking in de keten cruciaal is. Alleen dan kan de sector een echte slag slaan in de verduurzaming van de huisvestingsketen. Het Platform speelt een belangrijke rol bij de uitwerking van het Energieakkoord.

De samenwerking waar het Platform voor staat, komt concreet tot uiting in de verschillende  tools en instrumenten die de platformleden samen ontwikkelen.

Een overzicht van de ontwikkelde tools en instrumenten