Organisatie

Bestuur

Het bestuur zet de strategische koers uit voor de vereniging en houdt toezicht op de taakuitvoering door de pijlers en het bureau. Daartoe vergadert het bestuur 6 keer per jaar. Het bestuur heeft, met uitzondering van representatie, geen operationele taken en bestuurt op afstand.

ing. Jaap Dijkgraaf, voorzitter
ir. Jim Teunizen, secretaris/penningmeester
ing. Chris van Bekkum, portefeuillehouder Marketing & Communicatie
Olaf Oosting, portefeuillehouder Regionetwerk
drs. Jan Jaap Blüm, portefeuillehouder Kennisplein
Jacques van der Krogt MBA, portefeuillehouder YOUNG TVVL
Theo Ockhuijsen, portefeuillehouder Kennisontwikkeling

Verenigingsbureau

ing. John Lens, Directeur
Liesbeth van Arnhem, Medewerker Cursussen
Erik Bijl, Cursus Ontwikkelaar
ing. Jos Bijman, Kwaliteit Coördinator Cursussen
Veerle van Gent, Marketing en Communicatie
Mylenne Hamaker, Coördinator Evenementen en Ledenzaken 
Cora Hoogeveen, Medewerker Cursussen
Elmer van Krimpen, Community Manager Kennisontwikkeling
Erik Oosterom, Marketing en Communicatie
Sophia Oterdoom, Medewerker Cursussen
Cora Pedron - van Polen, Medewerker Cursussen en Ledenadministratie
Mariëlle van Pelt, Congrescoördinator
Esmeralda Pondman, Congrescoördinator
Paul van Rij, Controller 
Judith Ruijter, Medewerker Cursussen
Cas Wegman, Coördinator Cursussen

Expertgroepen, communities en Impuls

ing. Hans Besselink, Voorzitter Impuls
Kees Boekel, Voorzitter Triple BIM Community 
ir. Esther Gerritsen, Voorzitter Community Circulaire Installaties 
Jan Kerdèl, Voorzitter Expertgroep Gebouwbeheer 
ing. Wobbe van den Kieboom, Voorzitter Expertgroep Klimaattechniek 
ing. Kees Smit, Voorzitter Expertgroep Elektrotechniek
ing. Irene van Veelen, Voorzitter Expertgroep Sanitaire Technieken

Regionetwerk

Kees Eijkelboom, Regiovoorzitter Midden-Nederland
ing. Mark Bakker, Regiovoorzitter Noord-Holland
ing. Arie Herweijer, Regiovoorzitter Zuid-Holland & Zeeland
ing. Eric van Hilst, Regiovoorzitter Brabant
ing. Eric Hasselmann, Regiovoorzitter Limburg
ing. Anne Rozema, Regiovoorzitter Noord-Nederland
ing. Richard Geerts, Regiovoorzitter Oost-Nederland