Organisatie

Bestuur

Het bestuur zet de strategische koers uit voor de vereniging en houdt toezicht op de taakuitvoering door de pijlers en het bureau. Daartoe vergadert het bestuur 6 keer per jaar. Het bestuur heeft, met uitzondering van representatie, geen operationele taken en bestuurt op afstand.

ing. Jaap Dijkgraaf, voorzitter
drs. Jan Jaap Blüm, secretaris/penningmeester
Olaf Oosting, portefeuillehouder Marketing & Communicatie
Richard van Dongen, portefeuillehouder Regionetwerk
Marc van Bommel, portefeuillehouder Kennisplein
Jacques van der Krogt MBA, portefeuillehouder YOUNG TVVL
Kees Boekel, portefeuillehouder Kennisontwikkeling

Verenigingsbureau

ing. John Lens, Algemeen Directeur
Cas Wegman, Operationeel Directeur
Liesbeth van Arnhem, Medewerker Cursussen
Erik Bijl, Cursus Ontwikkelaar
ing. Jos Bijman, Kwaliteit Coördinator Cursussen
Nancy Cohen, Coördinator Evenementen
Femke van Egmond, Marketing en Communicatie
Veerle van Gent, Marketing en Communicatie
Cora Hoogeveen, Medewerker Cursussen
Esther Jansen, Marketing en Communicatie
Elmer van Krimpen, Manager Kennisontwikkeling
Sharen van Meurs, Marketing en Communicatie
Sophia Oterdoom, Cursus Ontwikkelaar
Mariëlle van Pelt - van Kampen, Coördinator Evenementen
Cora Pedron - van Polen, Medewerker Cursussen en Ledenadministratie
Esmeralda Pondman, Manager Kennisontwikkeling
Paul van Rij, Controller 
Marieke Rouvoet, Coördinator Evenementen
Judith Ruijter, Algemeen Secretaris Verenigingen
Jolanda Vonk, Medewerkers Cursussen

Expertgroepen, communities en Impuls

ing. Hans Besselink, Voorzitter Impuls
Kees Boekel, Voorzitter Triple BIM Community 
Paul van Dorp Msc, Voorzitter Community Circulaire Installaties 
Jan Kerdèl, Voorzitter Expertgroep Gebouwbeheer 
ing. Wobbe van den Kieboom, Voorzitter Expertgroep Klimaattechniek 
ing. Kees Smit, Voorzitter Expertgroep Elektrotechniek
dr. ir. Mirjam Blok, Voorzitter Expertgroep Sanitaire Technieken

Regionetwerk

ing. Mark Bakker, Regiovoorzitter Noord Holland
ing. Arie Herweijer, Regiovoorzitter Zuid Holland & Zeeland
ing. Eric van Hilst, Regiovoorzitter Brabant
ing. Louis Deuss, Regiovoorzitter Limburg
Evert van Merkestijn, Regiovoorzitter Midden Nederland
ing. Anne Rozema, Regiovoorzitter Noord-Nederland
ing. Roel Manders, Regiovoorzitter Oost-Nederland 

Redactie en redactieraad magazine

Redactie TVVL Magazine:

Dr.ing. L.(Lada) Hensen Centnerova
F. (Femke) van Egmond
Ing. J.(John) Lens
C.J.(Cas) Wegman
H.M. (Harmen) Weijer (hoofdredacteur)

Redactieraad TVVL Magazine:

Dr.ing. L.(Lada) Hensen Centnerova (voorzitter)
R.(Rik) Altena
B. (Bert) van Dorp
F. (Femke) van Egmond
O.(Onno) Leever
Ing. J.(John) Lens
Dr.ir M.G.L.C. (Marcel) Loomans
Dr.ing. W.(Willem) van der Spoel
C.J.(Cas) Wegman
H.M. (Harmen) Weijer (hoofdredacteur)