Organisatie

Bestuur

Het bestuur zet de strategische koers uit voor de vereniging en houdt toezicht op de taakuitvoering door de pijlers en het bureau. Daartoe vergadert het bestuur 6 keer per jaar. Het bestuur heeft, met uitzondering van representatie, geen operationele taken en bestuurt op afstand.

Debby Slofstra, voorzitter
drs. Jan Jaap Blüm, secretaris/penningmeester
Olaf Oosting, portefeuillehouder Marketing & Communicatie
Richard van Dongen, portefeuillehouder Regionetwerk
Marc van Bommel, portefeuillehouder Kennisplein
Kees Boekel, portefeuillehouder Kennisontwikkeling

Verenigingsbureau

John Lens, Algemeen Directeur
Cas Wegman, Operationeel Directeur
Liesbeth van Arnhem, Medewerker Cursussen
Erik Bijl, Cursus Ontwikkelaar
ing. Jos Bijman, Kwaliteit Coördinator Cursussen
Nancy Cohen, Coördinator Evenementen
Femke van Egmond, Marketing en Communicatie
Veerle van Gent, Marketing en Communicatie
Cora Hoogeveen, Medewerker Cursussen
Esther Jansen, Marketing en Communicatie
Petra Jansen, Marketing en Communicatie
Elmer van Krimpen, Manager Kennisontwikkeling
Amber van Marrewijk, Junior Coördinator Evenementen
Lars van Merkerk, Projectmedewerker Cursussen
Sharen van Meurs, Marketing en Communicatie
Miranda Nap, Controller
Sophia Oterdoom, Cursus Ontwikkelaar
Mariëlle van Pelt - van Kampen, Coördinator Evenementen
Cora Pedron - van Polen, Medewerker Cursussen en Ledenadministratie
Esmeralda Pondman, Manager Kennisontwikkeling
Berna Reindertsen, Controller
Paul van Rij, Controller 
Marieke Rouvoet, Coördinator Evenementen
Judith Ruijter, Algemeen Secretaris Verenigingen
Ingrid Slootweg, Medewerker Cursussen
Jannemarie Vergunst, Verenigingsmanager
Jolanda Vonk, Medewerker Cursussen

Expertgroepen, communities en Impuls

ing. Hans Besselink, Voorzitter Impuls
Johan Bredenbeek, Voorzitter Triple BIM Community 
Paul van Dorp Msc, Voorzitter Community Circulaire Installaties 
Joep van der Velden, Voorzitter Expertgroep Gebouwbeheer 
ing. Wobbe van den Kieboom, Voorzitter Expertgroep Klimaattechniek 
ing. Kees Smit, Voorzitter Expertgroep Elektrotechniek
dr. ir. Mirjam Blokker, Voorzitter Expertgroep Sanitaire Technieken

Regionetwerk

Voorzitter en portefeuillehouder Regionetwerk Richard van Dongen
Regiovoorzitter Brabant Eric van Hilst 
Regiovoorzitter Limburg Casper de Schrevel
Regiovoorzitter Midden-Nederland Hans Schook
Regiovoorzitter Noord-Holland Gijs Limmen
Regiovoorzitter Noord-Nederland Anne Rozema 
Regiovoorzitter Oost-Nederland  Roel Manders
Regiovoorzitter Zuid-Holland & Zeeland  Arie Herweijer
Coördinator Regionetwerk verenigingsbureau Mariëlle van Pelt

Redactie en redactieraad magazine

Redactie TVVL Magazine:

Drs.ir. M. (Martijn) Kruijsse (voorzitter)
F. (Femke) van Egmond
Ing. J.(John) Lens
C.J.(Cas) Wegman
H.M. (Harmen) Weijer (hoofdredacteur)

Redactieraad TVVL Magazine:

Drs.ir. M. (Martijn) Kruijsse  (voorzitter)
R.(Rik) Altena
B. (Bert) van Dorp
F. (Femke) van Egmond
O.(Onno) Leever
Ing. J.(John) Lens
Dr.ir M.G.L.C. (Marcel) Loomans
Dr.ing. W.(Willem) van der Spoel
C.J.(Cas) Wegman
H.M. (Harmen) Weijer (hoofdredacteur)