Organisatie

Bestuur

Het bestuur zet de strategische koers uit voor de vereniging en houdt toezicht op de taakuitvoering door de pijlers en het bureau. Daartoe vergadert het bestuur 6 keer per jaar. Het bestuur heeft, met uitzondering van representatie, geen operationele taken en bestuurt op afstand.

ing. Jaap Dijkgraaf, voorzitter
ir. Jim Teunizen, secretaris/penningmeester
ing. Chris van Bekkum, portefeuillehouder Marketing & Communicatie
Olaf Oosting, portefeuillehouder Regionetwerk
drs. Jan Jaap Blüm, portefeuillehouder Kennisplein
Jacques van der Krogt MBA, portefeuillehouder YOUNG TVVL
Theo Ockhuijsen, portefeuillehouder Expertisecentrum/Impuls

Verenigingsbureau

ing. John Lens, Directeur
ing. Jos Bijman, Kwaliteit Coördinator Cursussen
Jan van den Broek, Kenniscoördinator
ing. Daniëlle Dikhoff, Community Manager Kennisontwikkeling
Femke van Egmond, Marketing en Communicatie
Veerle van Gent, Marketing en Communicatie
Mylenne Hamaker, Coördinator Evenementen en Ledenzaken 
Cora Hoogeveen, Medewerker Cursussen
Sophia Oterdoom, Medewerker Cursussen
Cora Pedron - van Polen, Medewerker Cursussen en Ledenadministratie
Esmeralda Pondman, Congrescoördinator
Paul van Rij, Controller 
Cas Wegman, Coördinator Cursussen

Expertgroepen en Impuls

ing. Irene van Veelen, Voorzitter Sanitaire Technieken
ing. Wobbe van den Kieboom, Voorzitter Klimaattechniek
Jan Kerdèl, Voorzitter Gebouwbeheer
ing. Hans Besselink, Voorzitter Impuls

Regionetwerk

Kees Eijkelboom, Regiovoorzitter Midden-Nederland
ing. Mark Bakker, Regiovoorzitter Noord-Holland
ing. Arie Herweijer, Regiovoorzitter Zuid-Holland & Zeeland
ing. Eric van Hilst, Regiovoorzitter Brabant
ing. Eric Hasselmann, Regiovoorzitter Limburg
ing. Anne Rozema, Regiovoorzitter Noord-Nederland
ing. Richard Geerts, Regiovoorzitter Oost-Nederland