Organisatie

Bestuur

Het bestuur zet de strategische koers uit voor de vereniging en houdt toezicht op de taakuitvoering door de pijlers en het bureau. Daartoe vergadert het bestuur 6 keer per jaar. Het bestuur heeft, met uitzondering van representatie, geen operationele taken en bestuurt op afstand.

ing. Jaap Dijkgraaf, voorzitter
ir. Jim Teunizen, secretaris/penningmeester
Olaf Oosting, portefeuillehouder Marketing & Communicatie
Richard van Dongen, portefeuillehouder Regionetwerk
drs. Jan Jaap Blüm, portefeuillehouder Kennisplein
Jacques van der Krogt MBA, portefeuillehouder YOUNG TVVL
Kees Boekel, portefeuillehouder Kennisontwikkeling

Verenigingsbureau

ing. John Lens, Algemeen Directeur
Cas Wegman, Operationeel Directeur
Liesbeth van Arnhem, Medewerker Cursussen
Erik Bijl, Cursus Ontwikkelaar
ing. Jos Bijman, Kwaliteit Coördinator Cursussen
Veerle van Gent, Marketing en Communicatie
Mylenne Hamaker, Coördinator Evenementen
Cora Hoogeveen, Medewerker Cursussen
Elmer van Krimpen, Community Manager Kennisontwikkeling
Sharen van Meurs, Marketing en Communicatie
Sophia Oterdoom, Medewerker Cursussen
Cora Pedron - van Polen, Medewerker Cursussen en Ledenadministratie
Mariëlle van Pelt - van Kampen, Coördinator Evenementen
Esmeralda Pondman, Community Manager Kennisontwikkeling
Paul van Rij, Controller 
Judith Ruijter, Algemeen Secretaris Verenigingen
Jolanda Vonk, Medewerkers Cursussen
Lotte Wedman, Marketing en Communicatie

Expertgroepen, communities en Impuls

ing. Hans Besselink, Voorzitter Impuls
Kees Boekel, Voorzitter Triple BIM Community 
ir. Esther Gerritsen, Voorzitter Community Circulaire Installaties 
Jan Kerdèl, Voorzitter Expertgroep Gebouwbeheer 
ing. Wobbe van den Kieboom, Voorzitter Expertgroep Klimaattechniek 
ing. Kees Smit, Voorzitter Expertgroep Elektrotechniek
dr. ir. Mirjam Blok, Voorzitter Expertgroep Sanitaire Technieken

Regionetwerk

ing. Mark Bakker, Regiovoorzitter Noord Holland
ing. Arie Herweijer, Regiovoorzitter Zuid Holland & Zeeland
ing. Eric van Hilst, Regiovoorzitter Brabant
ing. Louis Deuss, Regiovoorzitter Limburg
Evert van Merkestijn, Regiovoorzitter Midden Nederland
ing. Anne Rozema, Regiovoorzitter Noord-Nederland
ing. Roel Manders, Regiovoorzitter Oost-Nederland 

Redactie en redactieraad magazine

Redactie TVVL Magazine:

Dr.ing. L.(Lada) Hensen Centnerova
Ing. J.(John) Lens
L.F.(Lotte) Wedman
C.J.(Cas) Wegman
H.M. (Harmen) Weijer (hoofdredacteur)

Redactieraad TVVL Magazine:

Dr.ing. L.(Lada) Hensen Centnerova (voorzitter)
R.(Rik) Altena
O.(Onno) Leever
Ing. J.(John) Lens
Dr.ir M.G.L.C. (Marcel) Loomans
Dr.ing. W.(Willem) van der Spoel
Ing. R (Rienk) Visser
L.F.(Lotte) Wedman
C.J.(Cas) Wegman
H.M. (Harmen) Weijer (hoofdredacteur)