TVVL is hét kennisplatform in de installatietechniek

TVVL verbindt

TVVL is een belangrijke kennispartner in de technologiesector. Wij denken na over oplossingen voor de technische uitdagingen van de toekomst. Dat doen we op verschillende niveaus en met verschillende disciplines. De vereniging vormt een knooppunt, wij maken de verbinding tussen kennis en mensen. Zo ontstaat een platform, een ‘denktank’ waar leden kennis ontwikkelen, delen en overdragen. Dit platform heeft sinds kort vorm gekregen in TVVL Connect, het nieuwe online platform van TVVL waarmee we onze grenzen verder verleggen. We bieden professionals in de installatietechniek de mogelijkheid om online samen te werken, kennis te ontwikkelen en kennis te delen. Een platform waar professionals elkaar kunnen vinden en verbinding kunnen aangaan. 

Kennis bieden wij aan in cursussen, opleidingen en workshops, de online kennisbank en TVVL Magazine. TVVL organiseert toonaangevende en inspirerende evenementen, (regio)bijeenkomsten en congressen. Daarnaast biedt TVVL in expertgroepen en communities de mogelijkheid gedachten en ideeën door te ontwikkelen. 

Opgericht in 1959 telt TVVL inmiddels ruim 1000 persoonlijke- en 500 bedrijfsleden. Aangesloten zijn specialisten zoals technisch adviseurs, installateurs, wetenschappelijke onderzoekers, architecten, fabrikanten, leveranciers, eigenaren en gebruikers van gebouwen en studenten.

TVVL richt zich op de toekomst

TVVL zet zich in voor een toekomst waarin techniek in dienst staat van mens en maatschappij. We gaan een ‘positieve voetafdruk’ achterlaten (leverend in plaats van verbruikend). Hiervoor is vergaande samenwerking tussen diverse vakgebieden nodig. Door verbindingen te leggen tussen disciplines ontstaat vernieuwing. Zo dragen wij bij aan een gezonde en circulaire gebouwde omgeving. Daarom is het metathema van TVVL: 'Inzicht in een gezonde en circulaire gebouwde omgeving.'

Hoe we dat willen doen, is te zien in de volgende animatie: