Inzicht in een gezonde en circulaire gebouwde omgeving

Inzicht in een gezonde en circulaire gebouwde omgeving

Het nieuwe metathema van TVVL voor 2021-2024 is bekend: Inzicht in een gezonde en circulaire gebouwde omgeving. Afgelopen jaar zijn we vanwege COVID-19 met onze neus op de feiten gedrukt en blijkt gezondheid is gebouwen onverminderd belangrijk. Daarom wil TVVL de komende jaren naast de focus op een duurzame en circulaire gebouwde omgeving ook graag aandacht hebben voor gezondheid.

Het nieuwe metathema sluit naadloos aan het op het huidige metathema Beyond Smart Cities. TVVL gelooft dat in onze zoektocht naar techniek, in dienst van mens en duurzaamheid, we verder moeten kijken. Minder slecht is niet goed genoeg. Bronnen worden schaarser, efficiëntie kan niet meer de maat zijn. Laten we daarom kiezen voor goed in plaats van minder slecht.

We laten de thema’s duurzaamheid en circulariteit dan ook zeker niet los, maar gooien er een schep bovenop door het toevoegen van het thema gezondheid. Nederland staat namelijk voor een gigantische uitdaging. De installatiebranche heeft een bepalende invloed op het slagen van de veranderingen die Nederland ondergaat. De energietransitie, circulaire economie, verstedelijking, digitalisering, coronapandemie: stuk voor stuk ontwikkelingen met ingrijpende gevolgen voor de manier waarop we leven, wonen en werken.

Wil jij een bijdrage leveren aan de oplossingen voor de technische uitdagingen van overmogen? Stuur een mail naar info@tvvl.nl en ga samen met andere TVVL leden aan de slag! 

Jaarthema's 

Aangezien data een belangrijk middel is om inzicht te krijgen in een gezonde en circulaire gebouwde omgeving willen we ook dit onderwerp niet onbelicht laten. Daarom hebben we gekozen voor de volgende jaarthema’s:
  • 2021: Gezondheid, comfort en data
  • 2022: Circulaire economie en data
  • 2023: Klimaatverandering en data
  • 2024: Biodiversiteit en data