Connect2025

Nederland verandert in rap tempo. De installatiebranche heeft een bepalende invloed op het slagen van de veranderingen die Nederland ondergaat. De energietransitie, circulaire economie, verstedelijking, digitalisering: stuk voor stuk ontwikkelingen met ingrijpende gevolgen voor de manier waarop we leven, wonen en werken. CONNECT2025 geeft zicht op de impact van techniek, voor een Nederland op weg naar 2025. 

Na eerdere onderzoeken in 2004 en 2010 onder de naam Radar is CONNECT2025 de 3e toekomstverkenning voor Nederland en de installatiebranche. CONNECT2025 is bedoeld als leidraad en inspiratie voor de enorme uitdagingen die voor ons liggen. We moeten de samenwerking met elkaar opzoeken, binnen en buiten onze branche, met politiek en overheid, onderwijs en wetenschap, klanten, opdrachtgevers en partners.

In 2018 presenteerden UNETO-VNI, TVVL, OTIB, ISSO, KIEN, PIT en KvINL de resultaten van CONNECT2025. Het rapport is vanaf nu te downloaden:

CONNECT2025 samenvatting
CONNECT2025 rapport