Beyond Smart Cities

Beyond (Smart) Cities

Smart Cities. We horen er steeds meer over en iedereen is er mee bezig. Waarom dan bij TVVL Beyond Smart Cities?

TVVL gelooft dat in onze zoektocht naar techniek, in dienst van mens en duurzaamheid, we verder moeten kijken. Minder slecht is niet goed genoeg. Efficiënctie niet de maat. Laten we kiezen voor goed in plaats van minder slecht. 

Bronnen worden schaarser. Of zoals Jeremy Rifkin, Amerikaanse econoom, schrijver en adviseur van zeer vooraanstaande leiders en organisaties, in zijn boek de 3e industriele revolutie omschrijft:

  1. Verschuiving naar hernieuwbare energie.
  2. Transitie van macro naar micro energiecentrales.
  3. Inzetten van waterstof- en andere energieopslagtechnologieën in elk gebouw en in de infrastructuur.
  4. Het gebruik van internettechnolgie om het elektriciteitsnet om te vormen tot een netwerk waar energie wordt gedeeld.
  5. Transport om te vormen naar elektrische- en brandstofcelvoertuigen beschikbaar voor handel. 

TVVL-ers maken het verschil in het ontwikkelen van deze technieken naar de gebouwde omgeving.

Meerjarig thema

Onder de kop Beyond (Smart) Cities heeft TVVL een meerjarig thema geadopteerd dat zich richt op deze visie op duurzaamheid. TVVL onderzoekt hoe met alle expertise die we in huis hebben en die we buiten ons huis kunnen mobiliseren een bijdrage aan deze verduurzaming kan worden geleverd. 

TVVL staat in 2018 in het teken van het thema De mens voorop. Binnen dit thema belichten wij zowel de menselijke als de technische kant. Techniek is al lang niet meer de belemmerende factor in het verduurzamen van Nederland. Wensen van de mens in het gebruik en ontwerp van apparaten en installaties staan voorop om de benodigde stappen naar duurzaamheid te zetten. Niet voor niets riep onze voorzitter Henk Willem van Dorp eenieder tijdens de TVVL Techniekdag 2017 op om na te denken over zijn of haar mogelijkheden om actief bij te dragen aan verandering, zodat er nieuw vakmanschap en nieuwe samenwerkingen kunnen ontstaan.

Vorig jaar stond in het teken van water, 2016 had het thema energie centraal staan.