Beyond Smart Cities

Beyond (Smart) Cities

Smart Cities. We horen er steeds meer over en iedereen is er mee bezig. Waarom dan bij TVVL Beyond Smart Cities?

TVVL gelooft dat in onze zoektocht naar techniek, in dienst van mens en duurzaamheid, we verder moeten kijken. Minder slecht is niet goed genoeg. Efficiënctie niet de maat. Laten we kiezen voor goed in plaats van minder slecht. 

Bronnen worden schaarser. Of zoals Jeremy Rifkin, Amerikaanse econoom, schrijver en adviseur van zeer vooraanstaande leiders en organisaties, in zijn boek de 3e industriele revolutie omschrijft:

  1. Verschuiving naar hernieuwbare energie.
  2. Transitie van macro naar micro energiecentrales.
  3. Inzetten van waterstof- en andere energieopslagtechnologieën in elk gebouw en in de infrastructuur.
  4. Het gebruik van internettechnolgie om het elektriciteitsnet om te vormen tot een netwerk waar energie wordt gedeeld.
  5. Transport om te vormen naar elektrische- en brandstofcelvoertuigen beschikbaar voor handel. 

TVVL-ers maken het verschil in het ontwikkelen van deze technieken naar de gebouwde omgeving.

Meerjarig thema

Onder de kop Beyond (Smart) Cities heeft TVVL een meerjarig thema geadopteerd dat zich richt op deze visie op duurzaamheid. TVVL onderzoekt hoe met alle expertise die we in huis hebben en die we buiten ons huis kunnen mobiliseren een bijdrage aan deze verduurzaming kan worden geleverd. 

TVVL staat in 2019& 2020 in het teken van het thema Energie voor de Toekomst. In Nederland hebben we een klimaatwet, grote uitdagingen en hoge ambities. Het thema benaderen we vanuit mens en techniek. Welke technieken en innovaties zijn nodig om in de toekomst energie te leveren aan onze woon-, werk- en leefomgeving? Denk aan bestaande technieken door ontwikkelen, innovaties, duurzame energiebronnen, hybride oplossingen. Maar ook: Hoe kunnen we energiek werken aan deze uitdagingen? Wat vraagt dat van ons? Welke rol pak je daarbij? Hoe stimuleren, motiveren en enthousiasmeren we onszelf en anderen? Meepraten over dit thema? Bezoek TVVL Connect, ons online community platorm. 

Vorig jaar stond in het teken van De mens voorop, 2017 had het thema Water en in 2016 stond energie centraal staan.