REHVA aanbevelingen voor beheer luchtbehandeling

18 maart 2020

REHVA, de Europese overkoepelende vereniging voor klimaatinstallaties, komt met aanbevelingen voor beheer van luchtbehandelingsinstallaties. Graag delen TVVL en ISSO deze met jou.

Download de aanbevelingen hier:

REHVA COVID-19 Guidance 

Getting workplace ready for COVID-19

postbus afbeelding

Ed Rooijakkers, persoonlijk lid van TVVL, heeft samengevat wat dit inhoudt voor de klimaatinstallatie en met name de luchtbehandeling in:

 • Verleng de bedrijfstijden van de ventilatie-installatie;
 • Indien een luchtbehandelingsinstallatie warmtewielen heeft deze bij voorkeur stilzetten;
 • Bij een recirculatiesysteem, vermijd toepassen van de recirculatie en de systemen naar 100% buitenlucht zetten;
 • Warmteterugwinning met twin coils behoeft geen nadere aandacht;
 • Gebruik meer te openen ramen en informeer de gebruikers daarover;
 • Meer of hoger bevochtigen van de lucht heeft geen effect;
 • Reinigen van kanalen heeft geen effect;
 • Extra vervangen van filters heeft geen effect;
 • In sommige gevallen kan de inzet van lokale luchtreinigers voordelen bieden.

Deze systemen zijn aanwezig bij veel gebouwen in Nederland. Voor de onderbouwing verwijzen we naar bovenstaande documenten.

Zoals REHVA schrijft kan dit problemen geven met de capaciteit van de LBK’s bij lagere temperaturen en daarmee de behaaglijkheid. Dit dient echter geaccepteerd te worden omdat gezondheid boven comfort gaat. Beveiliging voor bevriezing dient daarbij wel goed nagegaan te worden.

Een voorgestelde aanpak:

 • Na te gaan met de technische afdeling, onderhoudspartij en/of adviseurs welke systemen anders ingesteld moeten worden volgens bovenstaande aanbevelingen;
 • Een beknopte instructie op te (laten) stellen voor en/of door de onderhoudspartij hoe en waar dit uit te voeren;
 • Een eenvoudige gebruikershandleiding/communicatie document op te stellen om de gebruikers te informeren. Met o.a. verhoogd energiegebruik (en dus exploitatiekosten). Bij voorkeur in samenwerking met de communicatie afdeling.

Samen stoppen wij Corona

Alle organisaties in Nederland zijn op dit moment verplicht maatregelen te implementeren tegen verdere verspreiding van het Coronavirus in de werkomgeving. Professionele communicatie is cruciaal voor het slagen van deze maatregelen.

TVVL steunt de campagne Samen Stoppen Wij Corona. De campagne faciliteert verantwoordelijke professionals in eenduidige, betrouwbare afspraken (WHO proof) en professionele communicatiemiddelen. Collectieve gedragsverandering van mensen in de werkomgeving is hierbij cruciaal; dit lukt alleen als we collectief dezelfde afspraken maken, implementeren en communiceren.

Lees wat jij kunt doen
Afmelden

TVVL Nieuws is een uitgave van TVVL, Platform voor mens en techniek. Berichten voor TVVL Nieuws of de website kunt u sturen naar info@tvvl.nl.
Plaatsing is ter beoordeling aan de redactie.

Wordt de e-mail niet goed weergegeven? Bekijk dan de online versie.

Volg TVVL