Infographic_CirculairBouwen_2015-2.pdf
Registreren Inloggen

 Ga voor meer informatie naar

Onderhoudsvriendelijk Geschikt voor hergebruik Geschikt voor herproduceren Geschikt voor recycling Maak gebruik van biobased materialen
Wat zijn de ontwerp-eisen voor gebouwen, materialen, producten en functies:
De basisprincipes van
Circulair bouwen is het minimaal gebruiken en het maximaal hergebruiken van grondstoen en producten bij het ontwerp en de exploitatie van gebouwen
Circulair bouwen
Waartoe leidt circulair bouwen?
 Minimalisatie CO2 footprint gebouw, materiaal en productie  Minimalisatie milieu impact gebouw, materiaal en productie  Flexibele gebouwen in materialisatie en functie  Maximalisatie levensduur van gebouwen, producten en materialen  Optimale relatie gebouw - mens - omgeving  Minimaal gebruik van nieuwe grondstoen (virgin materials)
 Nieuwe verdienmodellen voor producent en exploitant  Ontwikkeling van nieuwe circulaire bouwproducten  Ontwerpopgave voor productontwerpers en architecten  Minimalisatie gebruik schaarse materialen, grondstoen en energie  Maak herkomst en hoeveelheid verbruikte grondstoen inzichtelijk
Wat zijn de uitdagingen van circulair bouwen?
www.platformduurzamehuisvesting.nl