TVVL Magazine

Scroll down

TVVL Magazine

Over TVVL magazine

In TVVL Magazine zijn de nieuwste ontwikkelingen en wetenschappelijke onderzoeken binnen het vakgebied terug te vinden. Daarnaast bevat het blad interessante achtergrondartikelen, projectbeschrijvingen, reportages, interviews, bedrijfsnieuws en productinformatie. Het magazine speelt een belangrijke rol in het delen en ontwikkelen van kennis. 

Via een scala aan interviews en inzendingen staan ervaren spelers uit het vakgebied ons maar al te graag te woord over hun opgedane inzichten van de sector. Hier in staat het verleden, heden maar vooral de toekomst centraal. Waar werkt Nederland nu aan met het oog op de dag van morgen? Welke technologieën en ontwikkelingen zijn er van invloed? En wat betekent dit voor jou? Door het beantwoorden van dit soort vragen probeert TVVL de belangstelling van haar lezers te vervullen. Het magazine bevat een mooie afwisseling aan artikelen over verschillende disciplines met ’eyeopening’ voorbeelden en vakinhoudelijke informatie. Vraag een abonnement aan of word lid van TVVL en ontvang standaard TVVL Magazine. 

Kosten abonnementen 

  • Benelux € 125,-
  • Buitenland € 155,-
  • Studenten € 99,-

Het abonnement wordt geacht gecontinueerd te zijn, tenzij 1 maand voor het einde van de abonnementsperiode schriftelijk wordt opgezegd.

Word abonnee

Adverteren in ons Magazine

TVVL Magazine biedt de mogelijkheid verbinding te leggen met een betrokken groep professionals uit de technische installatiesector. Specialisten zoals technisch adviseurs, installateurs, wetenschappelijke onderzoekers, architecten, eigenaren en gebruikers van gebouwen, fabrikanten en leveranciers vinden aansluiting bij de vereniging. Deze duidelijk gedefinieerde doelgroep verzekerd je van een relevant publiek voor jouw advertentie. TVVL Magazine heeft dankzij haar langdurige bestaan, met het oog op de levering van consistente kwaliteit, een vertrouwensbasis met de lezers opgebouwd. Bekijk onze mediakaart voor meer informatie.

Vragen of interesse? Neem contact op met Jetvertising.

Mediakaart

Redactieraad

De Redactieraad bestaat uit leden die werken op het vakgebied van de elektrotechniek, klimaattechniek, sanitair of gebouwautomatisering. Jaarlijks stellen de leden themanummers van TVVL Magazine vast en werven per thema actief kopij. De kopij aangeleverd door (niet)leden bepaalt, gedeeltelijk, de inhoud van TVVL Magazine en is welkom. De Redactieraad beoordeelt de artikelen en voert de eindredactie. Deze uniforme ‘onderlinge toetsing’ waarborgt de onafhankelijke positie van TVVL Magazine in het vakgebied. 

Schrijven voor TVVL Magazine

De kennis aanwezig bij de leden van TVVL is het kapitaal in onze sector. TVVL maakt zich er sterk voor deze in te zetten voor de vraagstukken van de toekomst. Kennis is de motor achter technologische innovatie. In het TVVL Magazine dragen we die kennis over en delen deze. Ook uw bijdrage en reacties zijn dan ook meer dan welkom. 

De Redactieraad leest en toetst de artikelen, in overleg komt het artikel in het daarvoor geschikte (thema)nummer.

Wil je een artikel aanleveren of meeschrijven aan een van de edities, lees dan de auteursinstructies.

Meer informatie over het magazine;  trefwoordenregister, symbolenlijst, instructies installatiebeschrijvingen, gedragscode

Toekomst & Trends

TVVL publiceert jaarlijks 'Toekomst & Trends'. Een speciale uitgave waarin TVVL op zoek gaat naar de trends en ontwikkelingen in ons vakgebied. Wij presenteren deze uitgave jaarlijks tijdens de jaarvergadering in combinatie met het jaarverslag.

cover Toekomst & Trends 2022

Bekijk hier de inhoud van Toekomst & Trends 2022
Bekijk hier de inhoud van Toekomst & Trends 2021
Bekijk hier de inhoud van Toekomst & Trends 2020
Bekijk hier de inhoud van Toekomst & Trends 2019
Bekijk hier de inhoud van Toekomst & Trends 2018
Bekijk hier de inhoud van Toekomst & Trends 2017
Bekijk hier de inhoud van Toekomst & Trends 2016
Bekijk hier de inhoud van Toekomst & Trends 2015

Leuk, leerzaam en informeel zijn kennisbegrippen bij alle activiteiten

Bijeenkomsten

Leuk, leerzaam en informeel zijn kernbegrippen bij alle activiteiten, die ook voor niet-leden toegankelijk zijn.

Lees meer

Kennisbank

TVVL publiceert de uitgevoerde onderzoeken in technische rapporten Lees meer

"Het magazine verschijnt 6 keer per jaar"

interessante artikelen die bijdragen aan uw vakkennis