TVVL Magazine

Scroll down

TVVL Magazine

In TVVL Magazine zijn de nieuwste ontwikkelingen en wetenschappelijke onderzoeken binnen het vakgebied terug te vinden. Daarnaast bevat het blad interessante achtergrondartikelen, installatiebeschrijvingen, reportages, interviews, bedrijfsnieuws en productinformatie. Het magazine speelt een belangrijke rol in het delen en ontwikkelen van kennis. De vereniging biedt met de rubrieken: actueel, regionieuws, cursusnieuws, expertgroepen en communities en de agenda inzicht in haar activiteiten.

Redactieraad

De Redactieraad bestaat uit leden die werken op het vakgebied van de elektrotechniek, klimaattechniek, sanitair of gebouwautomatisering. Jaarlijks stellen de leden themanummers van TVVL Magazine vast en werven per thema actief kopij. De kopij aangeleverd door (niet)leden bepaalt, gedeeltelijk, de inhoud van TVVL Magazine en is welkom. De Redactieraad beoordeelt de artikelen en voert de eindredactie. Deze uniforme ‘onderlinge toetsing’ waarborgt de onafhankelijke positie van TVVL Magazine in het vakgebied. 

Het vergaderschema Redactieraad voor 2020 is hier te vinden.

Schrijven voor TVVL Magazine

De kennis aanwezig bij de leden van TVVL is het kapitaal in onze sector. TVVL maakt zich er sterk voor deze in te zetten voor de vraagstukken van de toekomst. Kennis is de motor achter technologische innovatie. In het TVVL Magazine dragen we die kennis over en delen deze. Ook uw bijdrage en reacties zijn dan ook meer dan welkom. 

De Redactieraad leest en toetst de artikelen, in overleg komt het artikel in het daarvoor geschikte (thema)nummer.

auteurinstructies, trefwoordenregister, symbolenlijst, instructies installatiebeschrijvingen, gedragscode

Toekomst & Trends

TVVL publiceert jaarlijks 'Toekomst & Trends'. Een speciale uitgave waarin TVVL op zoek gaat naar de trends en ontwikkelingen in ons vakgebied. Wij presenteren deze uitgave jaarlijks tijdens de jaarvergadering in combinatie met het jaarverslag.

Bekijk hier de inhoud van Toekomst & Trends 2019.
Bekijk hier de inhoud van Toekomst & Trends 2018.
Bekijk hier de inhoud van Toekomst & Trends 2017
Bekijk hier de inhoud van Toekomst & Trends 2016.
Bekijk hier de inhoud van Toekomst & Trends 2015.

Leuk, leerzaam en informeel zijn kennisbegrippen bij alle activiteiten

Bijeenkomsten

Leuk, leerzaam en informeel zijn kernbegrippen bij alle activiteiten, die ook voor niet-leden toegankelijk zijn.

Lees meer

Kennisbank

TVVL publiceert de uitgevoerde onderzoeken in technische rapporten Lees meer

"Het magazine verschijnt 6 keer per jaar"

interessante artikelen die bijdragen aan uw vakkennis