Over SCENARIO2040 Symposium

SCENARIO2040 Symposium

SCENARIO2040 is een online event geworden i.p.v. een fysiek symposium

Niemand weet hoe de wereld eruit ziet over 20 jaar. Eén ding is zeker: de techniek zal er een nog grotere rol in spelen dan het vandaag de dag al doet. Wil je kansen in de toekomst verzilveren, dan zal je nu al moeten nadenken over de rol die je tegen die tijd wilt vervullen, als branche, sector of individueel bedrijf. En wat je te doen staat om zo ver te komen.

SCENARIO2040, de scenariostudie van Techniek Nederland, OTIB, ISSO en TVVL, geeft weer hoe de wereld en de markt er in 2040 uit kunnen zien en geeft tot stof tot nadenken. Niet alleen voor de technische sector, maar zeker ook voor andere sectoren, opdrachtgevers, kennisinstellingen en overheden.

Wij nodigen je van harte uit om kennis te nemen van wat de toekomst ons en jou zal brengen en vast na te denken over jouw toekomstige rol! Op het symposium SCENARIO2040 op 24 juni gaan we in op de inhoud van het rapport ‘Blik op 2040 vanuit de technische sector’ en het belang van het denken in scenario’s! Dit onder de deskundige begeleiding van dagvoorzitter Marijke Roskam.

Het programma ziet er als volgt uit:

  • 14.00 – 14.15 Opening door dagvoorzitter Marijke Roskam en Doekle Terpstra, voorzitter Techniek Nederland
  • 14.15 – 15.30 Achtergrond, nut en noodzaak van scenariostudies en resultaten van SCENARIO2040 door Jacques van der Krogt (Bestuurslid TVVL en voorzitter Commissie Innovatie van Techniek Nederland) en Paul de Ruijter (De Ruijter Strategie)
  • 15.30 – 16.00 Pauze
  • 16.00 – 16.30 Key note door Marjet Rutten met reflectie op SCENARIO2040
  • 16.30 – 17.15 Paneldiscussie met stellingen en discussie met zaal
  • 17.15 – 17.30 Doekle Terpstra overhandigt SCENARIO2040 aan DG BZK Chris Kuijpers en afsluiting

Kijk voor meer informatie over SCENARIO2040 op de website www.scenario2040.nl. Ook kun je hier het rapport downloaden of op papier aanvragen.

Deelnemersprijs

Deelname is kosteloos. Aanmelden kan via de website van Techniek Nederland

Aanmelden

Deel met anderen