Over Minisymposium Koudegroep Delft-Wageningen

Minisymposium Koudegroep Delft-Wageningen

De wetenschappelijke commissie van de Koudegroep Delft-Wageningen biedt u van harte aan om deel te nemen aan een minisymposium met als doel de resultaten van de recent (wetenschappelijk) onderzoek met u te delen, te bediscussiëren en van meerwaarde voor de sector te laten zijn.

Dit minisymposium Koudegroep Delft-Wageningen vindt plaats op woensdagmiddag 6 maart as vanaf 15.00 uur bij Jachtlust Sporthal (Jachtlustplein 11) in Twello: dit gebouw wordt geëxploiteerd door De Koepel en is eigendom van Gemeente Voorst. Hier is tevens de mogelijkheid om de TBAB-installatie ‘in real life’ in werking te zien die koelt op basis van hydraten (= ammonium bromide zout).

Het programma is als volgt:
14.00 uur     Ontvangst deelnemers minisymposium (met thee/koffie) en mogelijkheid bezichtigen van
                      TBAB-installatie
15.00 uur     Minisymposium Koudegroep Delft-Wageningen met de volgende sprekers:

  • Ir. Steven Lobregt namens Koudegroep Delft Wageningen over ‘Het belang van publiek-privaat onderzoek voor koudetechnische sector’
  • Dr. Ir. Carlos Infante Ferreira vanuit TU Delft over ‘Koudeopslag m.b.v. hydraatslurry’ en “Verbetering van de stromingspatronen in platenwarmtewisselaars voor koelinstallaties en warmtepompen”
  • Dhr. Harry Davelaar, senior gebouwenmanagement van gemeente Voorst, over ‘Rol lokaal bestuur bij toegepast wetenschappelijk onderzoek’ 

16.30 uur    Borrel en mogelijkheid tot bezichtigen van TBAB-installatie                                       
17.15 uur    Einde

De ruimte waarin de TBAB-installatie zich bevindt heeft een beperkte grootte en vandaar dat op meerdere momenten in de middag de mogelijkheid tot bezichtigen wordt geboden

Aan de deelname van het minisymposium zijn geen kosten verbonden. Aanmelden kan tot uiterlijk vrijdag 1 maart via de website van KNVvK. Er zijn een beperkt aantal plaatsen beschikbaar dus vol=vol!

Deelnemersprijs

Aanmelden kan via de website van KNVvK.

Er zijn geen kosten aan het minisymposium verbonden. 

Deel met anderen