Over TVVL Klimaattafel 3

TVVL Klimaattafel 3


Al geruime tijd is Nederland in de ban van het Klimaatakkoord. Eind december 2018 is het Klimaatakkoord afgerond en de gevolgen worden doorgerekend door het Planbureau voor de leefomgeving en het Centraal Planbureau. Het doel van het Klimaatakkoord is klimaatverandering in Nederland tegengaan door in 2030 tot een CO2-reductie te komen van 49% (ten opzichte van 1990).

De inhoud van het Klimaatakkoord is tot stand gekomen door het organiseren van 5 Klimaattafels (Gebouwde omgeving, Mobiliteit, Industrie, Elektriciteit en Landbouw & landgebruik) waar diverse partijen tot een doelstelling en maatregelenpakket zijn gekomen. TVVL gaat 5 eigen Klimaattafels organiseren en richt zich op de gebouwde omgeving.

Uitkomsten sectortafel Gebouwde omgeving

Meer isolatie, minder energieverbruik en energie moet van warmtenetten en andere duurzame bronnen komen. Het akkoord benadrukt dat het per gebouw verschilt wat de beste aanpak is. Oudere huizen in een dichtbebouwde omgeving hebben meer baat bij aansluiten op een warmtenet, nieuwe huizen kunnen beter helemaal elektrisch worden gemaakt. De beste aanpak wordt op wijkniveau beslist. Kantoren vragen daarentegen wellicht om een hele andere aanpak. 

Bekijk 'Het Klimaatakkoord, wat nu?' van Claudia Reinier 

Doel TVVL Klimaattafels

Het doel van de TVVL Klimaattafels is het Klimaatakkoord voorzien van een technische aanbeveling en een plan van aanpak voor implementatie. Het biedt jou als TVVL lid de mogelijkheid om samen met andere leden en de TVVL Kennispartners een waardevolle bijdrage te leveren aan het Klimaatakkoord.  

Brainstorm

We organiseren 5 Klimaattafels, op 5 locaties, bij 5 Kennispartners. TVVL leden gaan met elkaar in discussie over mogelijke technische oplossingen voor de gehele Gebouwde Omgeving.

  • De Klimaattafels worden geleid door een ervaren moderator.
  • Per Klimaattafel is ruimte voor maximaal 25 deelnemers om echt met elkaar in gesprek te treden en tot een eindresultaat te komen.
  • De resultaten van alle Klimaattafels worden gebundeld in het Visiedocument TVVL Klimaattafels.
  • Op dinsdag 9 april 2019 van 13.05 tot 13.50 uur worden de resultaten in het visiedocument gepresenteerd tijdens Building Holland in de RAI Amsterdam op het TVVL podium Energie voor de Toekomst. Aansluitend vindt de TVVL Algemene Vergadering plaats.

Wil jij meepraten en een bijdrage leveren? Laat je stem horen en doe mee! Meld je aan voor één van de TVVL Klimaattafels. 

Voorbereiding

Lees Afspraken in sector Gebouwde Omgeving!

Programma & data

Er zijn ochtend of middag programma's. Elke Klimaattafel vindt plaats bij een andere Kennispartner. 

Datum Tijd Locatie
Maandag 4 maart 09.00 - 11.30 uur Alklima, Ablasserdam
Maandag 4 maart 14.30 - 17.00 uur  Grundfos, Almere
Dinsdag 5 maart 14.30 - 17.00 uur Nieman, Zwolle 
Donderdag 14 maart 9.00 - 11.30 uur  Remeha, Apeldoorn
Donderdag 14 maart 14.30 - 17.00 uur  Systemair, Waalwijk

Aanmelden

Sorry, de aanmeldperiode is voorbij.

Deelnemersprijs

Ticket Prijs
Leden en medewerkers bedrijfsleden Gratis

De TVVL Klimaattafels zjin

  • kosteloos toegankelijk.
  • exclusief voor TVVL leden en medewerkers van bedrijfsleden.
  • toegankelijk voor maximaal 25 deelnemers per TVVL Klimaattafel.

TVVL (medewerkers bedrijfs)leden of een account?
Log eerst in met jouw persoonlijke TVVL account (gebruik nooit de inloggegevens van een ander). 

Geen TVVL account? 
Maak eerst een account aan om vervolgens in te loggen en aan te melden.

Deelnemerslijst
Vanwege de nieuwe privacy wetgeving (AVG) is de deelnemerslijst alleen online zichtbaar voor ingelogde gebruikers

Meer informatie
Mylenne Hamaker, T 088 4010605
e-mail

Voorwaarden congressen en bijeenkomsten | Privacy Policy

Deel met anderen