Oproep kandidaten B.J. Max prijs 2018

Toewijding aan het vakgebied en het actief delen van kennis; dat zijn de eisen om de B.J. Max-prijs te kunnen winnen. TVVL roept iedereen op om kandidaten aan te melden voor deze prestigieuze prijs, die in 2017 gewonnen werd door prof.ir. Peter Luscuere. Deze prijs, een persoonlijk vrij te besteden bedrag voor verder onderzoek in het vakgebied, beloont uitzonderlijke prestaties in onze branche. Voor de winnaar is het een aanmoediging en blijk van waardering voor het resultaat van studie en de manier waarop het onderzoek voor geïnteresseerden toegankelijk is gemaakt.


(v.l.n.r. juryleden 2017  Wim Zeiler en Ferry de Vries; winnaar B.J. Max prijs 2017 Peter Luscuere en zijn vrouw Mieke van Veen)

Jury
De jury voor de B.J. Max-prijs bestaat uit prof. Wim Zeiler (voorzitter), prof. Philomena Bluyssen en Rob van Bergen.

Aanmelden
Aanmeldingen voor de B.J. Max-prijs 2018 kun je indienen via het verenigingsbureau van TVVL: info@tvvl.nl

Wie is B.J. Max en waarom deze prijs?
Bep J. Max werd geboren in 1908 en groeide op in een onderwijzersgezin. In Amsterdam doorliep hij de HBS en de Middelbare Technische School. In 1933 kwam hij als raadgevend ingenieur in dienst bij het Warmtetechnisch Adviesbureau J.A. Verhoeven. Later werd hij hier directeur en commissaris. Meerdere publicaties in zijn vakgebied staan op zijn naam. ‘Vakgebied’ was voor hem aanvankelijk gelijk aan ‘klimaattechniek’. Hij omschreef dat als het natuurlijke en kunstmatige binnenklimaat in gebouwen. Max benadrukte sterk dat wetenschappelijke studie en onderzoek veel aandacht en inspanning verdienen. Zijn belangstelling voor technische ontwikkelingen in het buitenland, dat voor hem Duitsland en de Verenigde Staten betrof, was groot. In die tijd ontwikkelde dit vakgebied, dat toen alleen betrekking had op het binnenklimaat, zich van een ambacht, waarin ervaring belangrijk was, naar een vakgebied met een meer wetenschappelijke basis. Mede door zijn inzet werd in 1959 TVVL opgericht.

Max vond dat ons vakgebied zich meer zelfstandig moest profileren en mogelijkheden beter konden worden benut. De heer Max was TVVL’s eerste voorzitter en ook het eerste erelid. Voor Max stond vast dat door kennis te delen het vakgebied verder wordt geholpen. Hij hoopte dit te stimuleren door het oprichten van een jaarlijkse prijs. Met de schenking die hij in 1983 deed, ondergebracht in een stichting, werd het voor TVVL mogelijk jaarlijks de B.J. Max-prijs uit te reiken. Deze prijs, een persoonlijk vrij te besteden bedrag voor verder onderzoek in het vakgebied, beloont uitzonderlijke prestaties in ons vakgebied. Voor de winnaar is het een aanmoediging en blijk van waardering voor het resultaat van studie en toegankelijkheid waarmee het onderzoek voor geïnteresseerden is gepubliceerd.

« Terug

Reacties op 'Oproep kandidaten B.J. Max prijs 2018'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.