Oproep deelname IPC

knvvk.png

Komend najaar opent RVO de IPC regeling en daarmee een mooi kans voor MKB-bedrijven in de koudetechniek. Het afgelopen IPC project (2014-2016) 'Natuurlijk koelen, ontwikkeling van kleine HFK-vrije koelinstallaties' heeft immers mooie resultaten opgeleverd!

Wat is IPC?
InnovatiePrestatieContracten (IPC) is een subsidie voor samenwerkende mkb-ondernemingen in dezelfde regio, keten of branche die een meerjarig innovatietraject uitvoeren. Binnen een IPC-verband voeren 10 tot 20 mkb-ondernemingen (collectieve) innovatieprojecten uit, onder begeleiding van een penvoerder (organisatie die volgens bepaalde regels de belangen behartigt van ondernemers). Innovatie, samenwerking en kennisoverdracht staan in dit tweejarige IPC-project centraal.

Collectiviteit
KNVvK initieert innovatietrajecten onder de volgende scope:
- Gebruik en toepassing van sensortechnologie in koudetechniek
- Mogelijkheden van big data voor koudetechnische installaties
- Verbeteren kwaliteit eindproduct (vlees, groente, fruit, vis) m.b.v.. nieuwe technieken in de koudetechniek

Wat levert het op?
In de eerste plaats natuurlijk de ontwikkeling van een innovatie voor de koeltechnische sector gerealiseerd door samenwerkende koeltechnische bedrijven, hun klanten en leveranciers. De IPC-regeling is hierbij een financiële ondersteuning aan de individueel deelnemende MKB deelnemers van maximaal 25.000 euro per bedrijf. Voorwaarde is dat 20% van het totale project bestaat uit samenwerking tussen deelnemende partijen: dit kan in verschillende samenwerkingen. Ook moet 60% van het project bestaan uit overige kosten (zijnde niet arbeidskosten). Elke deelnemer wordt geacht te innoveren: dit mag met bestaande innovaties (innovatie an sich hoeft dus niet nieuw te zijn maar moet wel nieuw zijn voor de MKB onderneming).

Vraag
Graag inventariseert KNVvK langs deze weg of uw bedrijf wil deelnemen aan (een van ) beide IPC-regeling en de insteek die u daarvoor zou willen kiezen. Ook graag aangeven welke samenwerkingspartners u er graag bij zou betrekken.

Interesse kan kenbaar gemaakt worden ettydeboer@knvvk.nl voor 9 augustus as. Als vervolg wordt op woensdag 16 augustus as van 10.00-12.00 uur een IPC-inventarisatie/follow up/aftrap-overleg georganiseerd bij IBK in Houten. Graag bij interesse deze datum reserveren.  

Bron: nieuwsbrief KNVvK 13 juli 2017

« Terug

Reacties op 'Oproep deelname IPC'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.