"Dit voorziet in een grote behoefte"

Scroll down

In gesprek over | Gebouwautomatisering voor Lead Engineers

Woerden, 15 oktober 2020 | TVVL en FHI ontwikkelden in 2020 samen de opleiding: Leadengineer Gebouwautomatisering en -beheer. Op 12 november 2020 ging de opleiding van start.

‘Dit voorziet in een behoefte.’ Een opleiding Leadengineer Gebouwautomatisering en -beheer bestond nog niet. Om te peilen of er belangstelling voor zou zijn, zetten FHI en TVVL een onderzoek binnen de installatiebranche uit. Wat blijkt: er is een duidelijke behoefte aan een opleiding op engineerings- en ontwerpniveau voor Gebouwautomatiseringssytemen. Met name de aanvulling en interactie op de post-hbo opleiding Systeemarchitect Gebouwautomatisering en -beheer wordt gezien als een grote meerwaarde.

In dit interview spreken we Martin Hof (FHI) en Jos Bijman (TVVL) tijdens de laatste voorbereidingen.

Interview_Jos_Martin2.png

Curriculum vastgesteld

Martin Hof (FHI) en Jos Bijman (TVVL) zijn druk met de laatste voorbereidingen. ‘Een speciaal ingestelde werkgroep heeft de leerdoelen bepaald en het curriculum voor de opleiding vastgesteld. De ontwikkelaars zetten nu de laatste puntjes op de i’, vertelt Hof. ‘We zien om ons heen dat automatisering in gebouwen toeneemt. Om gebouwautomatiseringsprojecten te engineeren en uit te voeren zijn goed opgeleide technici nodig. Het is van belang dat zij over voldoende kennis beschikken om multidisciplinaire automatiseringsconcepten te kunnen uitwerken, maar ze vervolgens ook projectmatig te kunnen realiseren. Daar zien we een taak voor de Leadengineer.

Bijman: ‘Hij/zij is straks de spreekwoordelijke spin in het web van het realisatieproces en heeft met verschillende technische disciplines in het gebouw te maken. Hij stuurt vanuit zijn rol de verschillende engineers van de afzonderlijke disciplines aan, zoals klimaattechniek, toegangscontrole, verlichting etc. In een project zal de Leadengineer de enigneer/ontwerper en de Systeemarchitect de eindverantwoordelijke zijn. Het is dus belangrijk dat ze elkaars vakgebied goed kennen. Daarom wordt de opleiding Leadengineer Gebouwautomatisering en -beheer inhoudelijk afgestemd met de opleiding Systeemarchitect Gebouwautomatisering en -beheer. Op die manier ontstaat een doorlopende leerlijn, van mbo-niveau tot post-hbo.’

De ontwikkeling van de opleiding wordt mede mogelijk gemaakt door Wij Techniek, het opleidings- en ontwikkelingsfonds van de Installatiesector.

Aanspreekpunt

De concrete invulling van de functie Leadengineer is het uitwerken en engineeren van de door de systeemarchitect ontworpen automatiseringsconcepten. Daar horen allerlei taken bij, zoals het monitoren, rapporteren en zorgen voor een tijdige projectuitvoering. Communicatie is ook belangrijk; de Leadengineer is voor alle partijen het aanspreekpunt.

De nieuwe opleiding richt zich voornamelijk op de technische aspecten van gebouwautomatisering. ‘De opleiding is bedoeld voor technici die werkzaam zijn bij bedrijven in de meet- en regeltechniek, installatiebedrijven en adviesbureaus’, vertelt Martin Hof, ‘of mogelijk als technisch gebouwbeheerder.’ Jos Bijman vervolgt: ‘In 10 lesdagen zal een breed scala aan onderwerpen aan bod komen. ‘Het gaat om engineering van gebouwautomatisering met kennis van webapplicaties, software, IoT, netwerken, ICT, security, dataverwerking en duurzaam gebouwbeheer en energiemanagement. Omdat de integratie van de verschillende disciplines cruciaal is bij gebouwautomatiseringssystemen zal daar dus veel aandacht voor zijn.’

Leerdoelen

‘Er is wel een bepaalde basiskennis en – niveau nodig, want het is een opleiding op mbo-niveau’, zegt Hof. ‘De leerdoelen zijn deels inhoudelijk technisch, maar ook op analytisch en strategisch gebied wordt er wat van de student verwacht. Naast theoretische lessen zal de opleiding ook bestaan uit het uitvoeren van opdrachten. De specifieke leerdoelen die we hebben vastgesteld, zijn best pittig. Het gaat om kennis van verschillende (web)applicatievormen en data-uitwisseling tussen applicaties, en om kennis van ICT netwerken t.b.v. de integratie van gebouwautomatisering binnen het ICT netwerk. Maar ook kennis van duurzaam beheer en onderhoud en het beargumenteren en toepassen van de benodigde energiemonitoring.

Bijman: ‘Maar het gaat verder. Een Leadengineer moet een functioneel ontwerp voor de gebouwautomatisering op kunnen stellen, op de hoogte zijn van procedures t.b.v. ICT-security en ze toepassen, en kunnen omgaan met data. Verder is het belangrijk dat hij/zij een vergelijking kan maken tussen digitale platforms/protocollen en een gemaakte keuze beargumenteren, het PvE Gebouwautomatisering en de van toepassing zijnde informatie kan beoordelen en analyseren, en tenslotte de benodigde hardware- en gebouwautomatiserings-componenten kan specificeren en de toepasbaarheid ervan kan beoordelen. Alles bij elkaar is het niet niks! Wie deze opleiding heeft afgerond, heeft gedegen kennis en kunde op het gebied van gebouwautomatisering.’

Anderen bekeken ook

.

Leadengineer Gebouwautomatisering- en beheer

Bekijk de opleiding
Als Leadengineer werk jij de door de Systeemarchitect ontworpen automatiseringsconcepten uit. Om een succesvol te zijn als leadengineer weet je jouw monitorings-, rapportage- en projectmanagement vaardigheden optimaal in te zetten. Je leert ze allemaal bij TVVL.

Systeemarchitect Gebouwautomatisering- en beheer

Bekijk de opleiding
Gebouwautomatisering speelt een grote rol in het realiseren van een comfortabel, duurzaam en gezond gebouw. Ben jij verantwoordelijk voor het ontworpen automatiseringsconcepten en wil je jouw kennis doen groeien tot expertniveau? Of start jij binnenkort als systeemarchitect?