Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen

Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen

GLOBAL GOAL 1 ​GEEN ARMOEDE
Armoede overal en in al haar vormen de wereld uithelpen

GLOBAL GOAL 2 ​GEEN HONGER 
Een einde maken aan honger, zorgen voor voedselzekerheid en verbeterde voeding en duurzame landbouw stimuleren

GLOBAL GOAL 3 ​GOEDE GEZONDHEID 
Zorgen voor gezond leven en welzijn stimuleren voor iedereen van alle leeftijden

GLOBAL GOAL 4 ​KWALITEITSONDERWIJS
Zorgen voor gelijke toegang tot kwaliteitsvol onderwijs en mogelijkheden voor levenslang leren bevorderen ​

GLOBAL GOAL 5 GESLACHTSGELIJKHEID 
Bereik gendergelijkheid en empowerment voor alle vrouwen en meisjes

GLOBAL GOAL 6 SCHOON WATER EN SANITAIRE VOORZIENINGEN
Zorgen voor beschikbaarheid en duurzaam beheer van water en sanitaire voorzieningen voor iedereen

GLOBAL GOAL 7 ​DUURZAME ENERGIE
Zorgen voor toegang tot betaalbare, betrouwbare en duurzame energie voor iedereen

GLOBAL GOAL 8 GOEDE BANEN EN ECONOMISCHE GROEI 
Langdurige, inclusieve en duurzame economische groei stimuleren, en productieve en gepaste werkgelegenheid voor iedereen

GLOBAL GOAL 9 INNOVATIE EN INFRASTRUCTUUR
Bouwen aan een flexibele infrastructuur, en inclusieve en duurzame industrialisatie en innovatie

GLOBAL GOAL 10 VERMINDERDE ONGELIJKHEID
Ongelijkheid in en tussen landen verminderen

GLOBAL GOAL 11 DUURZAME STEDEN & GEMEENSCHAPPEN
Duurzame steden en gemeenschappen creëren die inclusief, veilig en veerkrachtig ​zijn

GLOBAL GOAL 12 VERANTWOORDE CONSUMPTIE
Zorgen voor duurzame consumptie- en productiepatronen

GLOBAL GOAL 13 KLIMAATACTIE
Dringende maatregelen nemen ter bestrijding van klimaatverandering en de effecten ervan

GLOBAL GOAL 14 LEVEN ONDER WATER 
Behoud en maak duurzaam gebruik van oceanen, zeeën en mariene hulpbronnen

GLOBAL GOAL 15 LEVEN OP HET LAND
Landecosystemen beschermen en herstel en duurzaam gebruik ervan bevorderen

GLOBAL GOAL 16 VREDE & RECHT
Bevorder vreedzame en duurzame samenlevingen met toegang tot justitie voor iedereen en creeër doeltreffende, verantwoordelijke en open instellingen

GLOBAL GOAL 17 PARTNERSCHAPPEN VOOR DE DOELSTELINGEN
Versterk de tenuitvoerlegging en wijze van het wereldwijde partnerschap voor duurzame ontwikkeling