Met bredere kennis participeren in bouwteams en multidisciplinaire projectteams

Scroll down

Werktuigkunde voor Elektrotechnici

Basisopleiding werktuigkundige installaties

De rol van de medewerkers in de installatietechniek verandert waarbij de raakvlakken met de werktuigkundige installaties groeien. Dit geldt ook voor de elektrotechnisch opgeleide medewerker. De afstemming van deze raakvlakken is van belang voor een goed eindresultaat van het project. Ook opereert hij of zij steeds meer binnen multidisciplinaire teams. Dit vraagt om brede kennis van verschillende technische disciplines.

Leerdoel / resultaat

De cursus verschaft inzicht in de werking en problematiek van W-installaties. De cursus stelt je in staat technische installaties integraal te beoordelen. Na afloop kun je:

 • met bredere kennis en meer begrip deelnemen aan bouwteams of multidisciplinaire projectteams;
 • uitgangspunten (normen en richtlijnen) voor W-installaties herkennen;
 • onderdelen van klimaatinstallaties benoemen en de werking beschrijven;
 • onderdelen van de energievoorziening benoemen en de werking beschrijven;
 • onderdelen van de sanitaire voorzieningen benoemen en de werking beschrijven;
 • de regeling van klimaatinstallaties omschrijven;
 • eenvoudige basisberekeningen uitvoeren aan W-installaties.

Voor wie?

Elektrotechnisch geschoolde medewerkers; engineers, ontwerpers, werkvoorbereiders, projectleiders, projectmanagers, teamleiders of contractmanagers werkzaam bij een installatiebedrijf, adviesbureau, opdrachtgever, leverancier of overheid.
De cursus is ook uitstekend geschikt voor bijv. gebouwbeheerders, architecten of medewerkers van leveranciers die meer willen weten van de werktuigkundige installaties in de gebouwde omgeving.

Vooropleiding

Minimaal een succesvol afgeronde mbo-opleiding met enkele jaren relevante werkervaring.

Studielast

De studielast voor deze cursus bestaat uit zowel contacturen als zelfstudie ten behoeve van het bestuderen van de lesstof en het maken van werkopdrachten en bedraagt circa 150 uur.

Inhoud

De cursus is opgebouwd uit 5 lessen verdeeld over 7 lesdagen:

 1.  Grondbeginselen W-techniek (1 lesdag)
 2.  Klimaatsystemen (2 lesdagen)
 3.  Componenten energie-opwekking en klimaatinstallatie (2 lesdagen)
 4.  Sanitaire installaties (1 lesdag)
 5.  Regeltechniek (1 lesdag)

Uitgereikt cursusmateriaal

 • Syllabi voor de lessen 1, 2, 3 en 5 inclusief cursusmap.
 • Jellema Bouwtechniek / 6a Installaties - elektrotechnisch en sanitair.
 • Jellema Bouwtechniek / 6b Installaties - werktuigkundig en gas.

Docenten

De lessen worden verzorgd door docenten die zijn geselecteerd op hun praktijkervaring en hun didactische vaardigheden. Zij zijn in staat naast behandeling van de lesstof in de bijbehorende literatuur, de stof aan de hand van aansprekende praktijkvoorbeelden toe te lichten.

Terug naar cursusoverzicht

Testimonials

Cursisten vertellen:

“De puzzelstukjes vallen op zijn plek door de basisprincipes van het W-vak. Bij een ontwerp kun je er nu over meepraten en -denken."

Cursisten vertellen:

"Deze cursus brengt je de basisprincipes en werking van W-installaties bij. Hierdoor een breder inzicht gekregen in de toepassing van W-installaties."