Maak kennis met de TVVL-workshops. Gedetailleerde informatie over het aanbod vindt u hieronder

Scroll down

Cursussen / Workshops

Workshops

Maak kennis met de TVVL workshops. Gedetailleerde informatie over het aanbod vind je hieronder. In de cursusagenda vind je meer informatie over de startdata van de verschillende workshops.

Meimaand Workshopmaand

Tijdens de TVVL Meimaand Workshopmaand krijg je volop de gelegenheid om aan je skills en kennis te werken. Je kunt kiezen uit 12 verschillende workshops en je verdiepen in nieuwe ontwikkelingen en onderwerpen waar jij in de toekomst het verschil mee wilt maken.

Workshop Technische en Medische gassen

De workshop richt zich zowel op de algemene theorie als op de ontwerprichtlijnen voor leidingsystemen voor medische en technische gassen.

Workshop Technische en Medische gassen

Workshop Stoominstallaties

Deze workshop over stoominstallaties richt zich op de algemene theorie en ontwerprichtlijnen. Verder komt de opbouw van een stoominstallatie aan bod en wordt een werkende stoominstallatie bekeken.

Workshop Stoominstallaties

Workshop Zwembaden / Waterbehandeling

Een workshop van één dag waarin de waterbehandeling voor zwembaden en de waterbehandeling gericht op de utiliteit (bijv. bevochtiging) centraal staat.

Workshop Zwembaden / Waterbehandeling

Workshop Legionellapreventie

Deze workshop leert je in één dag hoe besmetting in koud- en warm tapwaterinstallaties voorkomen kan worden. Je krijgt inzicht in de regelgeving omtrent legionellabestrijding, de werkwijze van risicoanalyse en -inventarisatie en de beheersmaatregelen.

Workshop Legionellapreventie

Workshop PvE Gezonde Kantoren

Deze workshop bekijkt niet alleen de inhoud van het PvE, maar ook de eisen en hoe deze zich verhouden tot andere normen, het Bouwbesluit en WELL. We kijken naar de te verwachten voordelen t.a.v. ziekteverzuim en productiviteit en hoe je in de praktijk met het PvE aan de slag kunt.

Workshop PvE Gezonde Kantoren

Workshop HVAC aan boord

Deelnemers kunnen op basis van hun verworven inzicht in HVAC concepten en installaties aan boord van bijvoorbeeld luxe jachten, en de hiervoor geldende normen en richtlijnen, zelfstandig basisberekeningen uitvoeren en technische componenten beoordelen.

Workshop HVAC aan boord

Workshop Luchtverdeling via verhoogde vloer

De workshop geeft introductie op het onderwerp en signaleert de belangrijkste aandachtspunten die gebaseerd zijn op praktische ervaringen en research. TVVL presenteert in deze workshop haar recente publicatie over vloerventilatie.

Workshop Luchtverdeling via verhoogde vloer

Workshop Introduction to HVAC (English)

De Engelstalige workshop voor ‘niet in Nederland opgeleide medewerkers’ geeft je kennis van de functie en werking van HVAC installaties in gebouwen specifiek voor Nederland. Ook komen normen, richtlijn en voorzieningen in opstellingsruimten en distributiesystemen aan bod.

Workshop Introduction to HVAC (English)

Workshop Introduction to Sanitation (English)

Deze Engelstalige workshop voor ‘niet in Nederland opgeleide medewerkers’ geeft deelnemers kennis van de functie en werking van sanitaire installaties en de voorzieningen in opstellingsruimten en distributiesystemen in gebouwen en ontwerprichtlijnen voor Nederland.

Workshop Introduction to Sanitation (English)

Workshop Zonnestroom

De workshop richt zich op netgekoppelde toepassingen, waarbij veel aandacht wordt gegeven aan aansluitvoorschriften. Het behandelt de installatie met een omvang die nog op een laagspanningsnet aangesloten wordt. Ook het uitvoeren van het bouwkundige deel wordt behandeld.

Workshop Zonnestroom

Workshop BENG en WENG

De afgelopen tijd is er veel te doen geweest rond de recent gepubliceerde concept-BENG-eisen. In deze workshop behandelen we niet alleen BENG en de nieuwe BENG-eisen maar gaan we ook in op waar het nu wérkelijk om gaat; het Werkelijk Energie Neutraal Gebouw (WENG).

Workshop BENG en WENG

Workshop Toegepaste Wiskunde en Natuurkunde

Wil je een post-hbo opleiding gaan volgen maar is je kennis op het gebied van wis- en natuurkunde al wat verder weggezakt? Of wil je gewoon je kennis van toegepaste wis- en natuurkunde weer een keer opfrissen? Tijdens de workshop wordt basiskennis opgefrist of op niveau gebracht.

Workshop Toegepaste Wiskunde en Natuurkunde

Kennis als motor van technologische innovatie