Warmtepompen voor Woningcorporaties

Waarom de cursus Warmtepompen voor Woningcorporaties

Warmtepompinstallaties zijn vormen van energielevering die de warmte van een koude omgeving omruilen met warmte van een warme omgeving uit de natuur. Dit is een vorm van duurzame energie en daarom een populaire en groeiende energievoorziening. Bij een groeiend aantal woningcorporaties zijn inmiddels woningen of complexen gerealiseerd waarbij warmtepompen zijn toegepast. Bij andere woningcorporaties zal de toepassing van warmtepompen door aangescherpte wetgeving (EPC 0,6) en energetische renovatie van de woningvoorraad sterk toenemen. De toepassing van warmtepompen in woningen heeft niet alleen consequenties voor huurders, maar voor de hele organisatie van de woningcorporatie. 

Leerdoel

Bij de cursus Warmtepompen voor Woningcorporaties leer je onder andere wanneer de keuze voor een warmtepomp zinvol is, welke types er zijn en welke aandachtspunten daarbij horen, wat het beheer en onderhoud en leer je over de investerings- en exploitatiekosten.

Inhoud cursus

 • Wanneer is de keuze voor een warmtepomp zinvol en wanneer niet?
 • Welk type warmtepompsystemen zijn beschikbaar en wat zijn specifieke aandachtspunten?
 • Individuele warmtepompen per woning of een collectief warmtepompsysteem?
 • Welke consequenties heeft toepassing van warmtepompen met betrekking tot het ontwikkel- en beheertraject?
 • Investerings- en exploitatiekosten
 • Beheer en onderhoud van warmtepompsystemen
 • Kies ik voor eigen beheer of outsourcen?
 • Financiële afhandeling waaronder registratie, facturatie, verbruiken en vaststelling tarieven
 • Begeleiden van nieuwe bewoners (goede informatie) en afhandeling van vragen en klachten rond verwarming, koeling en warm tapwater
 • Ervaringen met warmtepompprojecten bij woningcorporaties

Opbouw cursus

Dag 1 - De theorie

 • Redenen voor toepassing warmtepompen
 • De werking van een warmtepompsysteem
 • Diverse varianten en uitvoeringsvormen van warmtepompsystemen en hun specifieke voor- en nadelen in de praktijk (voor zowel de bewoners als de woningcorporatie)
 • Inpassing van de warmtepompen in de woninginstallatie
  • Verwarming
  • Koeling
  • Ventilatie
  • Geluid
  • Onderhoud
 • Wie krijgt binnen de woningcorporatie op welke manier met de warmtepomp te maken?

Dag 2 - De praktijk

 • De financiële kant van warmtepompsystemen
 • In eigen beheer of outsourcen?
 • Specifieke aandachtspunten bij projectontwikkeling
 • Praktijkcase over technische realisatie, beheer en onderhoud
 • Wat kan er allemaal verkeerd gaan en hoe voorkom ik dit?
 • Praktijkcase over communicatie met huurders over warmtepompsystemen
 • Checklist ‘Hoe om te gaan met warmtepompen in de praktijk?’

Voor wie?

Implementatie van warmtepompen in de woningvooraad heeft gevolgen voor zowel strategie als implementatie. Het is wenselijk dat alle stakeholders die ermee te maken krijgen goed op de hoogte zijn van alle ins en outs bij de toepassing van warmtepompen.

 • Directie
 • Vastgoedbeheer
 • Financiële afdeling
 • Technische dienst
 • Servicedesk

Vooropleiding

Er zijn geen toelatingseisen

Uitgereikt lesmateriaal

Lesmaterialen worden indien van toepassing gefaciliteerd door de docent.


Terug naar overzicht