Warmtepompen voor Gemeenten

Leerdoel

Bij de cursus Warmtepompen voor Gemeentes leer je hoe warmtepompen werken, wat nodig is om warmtepompsystemen goed toe te passen en onder andere waar je als gemeente rekening mee moet houden tijdens het traject van structuurplan tot en met gebruiksfase.

Leerdoel / resultaat

Bij de cursus Warmtepompen voor Woningcorporaties leer je de theoretische toepassing van warmtepompen voor woningcorporaties op de juiste manier te ontwerpen. Met deze vaardigheid ben je (zelfstandig) in staat strategische keuzes te maken. Dit op basis van het belang van de stakeholders en om daar het meest effectieve resultaat uit te behalen. Zo leer je je ontwerp te ontwikkelen, formuleren en verantwoorden.

Inhoud cursus

Na het volgen van de cursus heb je antwoorden op vragen als:

 • Hoe werken warmtepompen?
 • Wat is nodig om warmtepompsystemen goed toe te passen?
 • Waar moet je rekening mee houden bij toepassing in woningen en utiliteitsgebouwen, woonwijken en bedrijfsterreinen?
 • Wat kun je leren van andere projecten?
 • Wat kun je en wat moet je als gemeente doen om warmtepompen op een goede manier toe te (laten) passen?
 • Waar moet een gemeente rekening mee houden in het traject van structuurplan tot en met gebruiksfase?

Blok 1 Warmtepompen algemeen

‘De zin en onzin van warmtepompen’

 • Werking warmtepomp
 • Consequenties toepassing warmtepomp
 • Toepassingsmogelijkheden warmtepompsysteem

Blok 2 Warmtepompen in de woningbouw

‘Warmtepompen leveren een bijdrage aan de klimaatdoelstellingen en verbeteren de woonkwaliteit’

 • Individuele woningen
 • Collectieve systemen
 • Wat betekent toepassing van warmtepompsystemen voor toekomstige bewoners?
 • Gevolgen van toepassing van individuele warmtepompsystemen in woonwijken
 • Wat betekent dit voor gemeentelijke afdelingen?
 • Onderscheid nieuwbouw/bestaande bouw
 • Voorbeeldprojecten

 Blok 3 Warmtepompen in utiliteitsbouw

‘Warmtepompen verlagen mits goed toegepast de energiekosten’

 • Individuele systemen
 • Collectieve systemen
 • Wanneer niet en wanneer wel aantrekkelijk vanuit economische overwegingen c.q. milieutechnische overwegingen?
 • Voor welke gemeentelijke gebouwen zijn warmtepompen interessante opties?
 • Wat betekent toepassing van warmtepompen in utiliteitsgebouwen voor gemeentelijke afdelingen?
 • Voorbeeldprojecten

 Blok 4 Warmtepompen en gemeentelijk beleid

‘Gemeente speelt cruciale rol bij toepassing van warmtepompen’

 • Relevante wet- en regelgeving
 • AMvB Bodemenergie
 • Welke randvoorwaarden kan de gemeente stellen om warmtepompen door marktpartijen op een goede manier toe te laten passen, zodat problemen worden voorkomen?
 • ‘Lessons learned’ van warmtepompprojecten
 • Hoe kunnen warmtepompen binnen uw gemeente bijdragen aan de realisatie van klimaatdoelstellingen?
 • Procesaanpak voor de succesvolle realisatie van warmtepompprojecten
 • Hoe stimuleer je de toepassing van warmtepompen in de gemeente?

Voor wie?

 • (Beleids)medewerkers milieu/klimaat
 • Medewerkers bouw- en woningtoezicht
 • Medewerkers gebouwbeheer
 • Projectleiders ontwikkeling (woon)wijken
 • Projectleiders herstructurering (woon)wijken
 • Projectleiders ontwikkeling bedrijventerreinen

Vooropleiding

Geen toelatingseisen.

Uitgereikt lesmateriaal

Lesmaterialen worden indien van toepassing gefaciliteerd door de docent.


Terug naar overzicht