Basiscursus warmtepompen voor niet-technici

Waarom de Basiscursus warmtepompen voor niet-technici 

Tijdens deze cursus wordt nader ingegaan op het basisprincipe en werking van warmtepompen en leer je aan de hand van praktijkvoorbeelden de situaties te beoordelen en de mogelijkheden voor implementatie van warmtepompen in te schatten. Ook besteden we aandacht aan het herkennen van de mogelijkheid om in voorkomende situaties warmtepompen te kunnen toepassen.

Leerdoel / resultaat

Deze basiscursus warmtepompen is bedoeld om partijen die nog weinig van warmtepompen en hun toepassing weten de basisprincipes van warmtepompen en hun toepassing bij te brengen. Weten wat het is, anders dan wat we gewend zijn, en wat je op hoofdlijnen ervan moet weten om gesprekspartner te kunnen zijn voor de professionals zoals bijvoorbeeld een installateur of adviseur.

Inhoud cursus

 • Warmtepompen algemeen
 • Technische aspecten warmtepompen (op hoofdlijnen)
 • Energetische prestaties van warmtepompen
 • Communicatie

Warmtepompen algemeen

 • Waarom warmtepompen worden toegepast
 • Potentie van warmtepompen in de woningbouw
 • Warmtepompen en EPC / BENG eisen, duurzaamheid en exploitatie
 • Misverstanden over warmtepompsystemen
 • Technische aspecten warmtepompen (op hoofdlijnen)

Technische aspecten warmtepompen (op hoofdlijnen)

 • Principewerking
 • Nut en werking van de warmtepompsysteem
 • Samenstelling van de warmtepompinstallatie
 • Samenhang warmtepomp, bron, afgiftesysteem en regeling
 • Samenhang tussen warmtepompsysteem, ventilatiesysteem en bouwkundige aspecten
 • Consequenties van toepassen van warmtepompen
 • Verschillende relevante typen warmtepompen
 • Verschillende type bronnen

 Energetische prestaties van warmtepompen

 • Energetische prestaties van warmtepompen
 • Specifieke procesmatige aandachtspunten van concepten
 • Functioneren totale systeem

Communicatie

 • Communicatie met installateur/adviseur/gebruiker
 • Herkennen van praktijksituatie en mogelijkheden voor inzet warmtepomp

Voor wie?

Deze cursus is bedoeld voor medewerkers van woningcorporaties, medewerkers van gemeenten, medewerkers van omgevingsdiensten en energieconsulenten/adviseurs die weinig ervaring hebben met warmtepompinstallaties.

Vooropleiding

Geen voorkennis vereist.

Inhoud

De cursus is opgebouwd uit 4 fasen:

 1. Warmtepompen algemeen
 2. Technische aspecten warmtepompen (op hoofdlijnen)
 3. Energetische prestaties van warmtepompen
 4. Communicatie

Uitgereikt lesmateriaal

Lesmaterialen worden indien van toepassing gefaciliteerd door de docent.


Terug naar overzicht