Ontwerpen van hybride warmtepompsystemen woningbouw

Waarom de cursus Ontwerpen van hybride warmtepompsystemen voor woningen

Een warmtepomp is een alternatieve manier om warmte op te wekken. Door warmte uit de bodem, water of lucht te halen kan een gebouw/woning of tapwater worden verwarmd. Dit is een vorm van duurzame energie en daarom een populaire en groeiende energievoorziening. Opdrachtgevers en gebruikers hechten veel belang aan het comfort, de ruimtelijke indeling en het energiegebruik van het gebouw. Deze cursus helpt mensen die zich willen inzetten voor het ontwerpen van hybride warmtepompinstallaties. Om hun opgedane vaardigheden en kennis in te zetten om effectief te voldoen aan dat belang.

Leerdoel / resultaat

Na het succesvol afronden van deze cursus beschik je over vaardigheden voor het aanbieden van kennis over het ontwerpen, selecteren en integreren van hybride warmtepompen. Na afloop begrijp je:

 • ontwerpen, selecteren en integreren van hybride warmtepompsystemen
 • concepten
 • warmte- en koudeopwekking
 • distributie van koude en warmte
 • warmte en koude afgifte
 • energieberekeningen
 • warm tapwater
 • kosten, baten en exploitatie
 • integraal ontwerpen
 • aansprekende voorbeeldprojecten

Voor wie?

Deze cursus is bedoeld voor installateurs/monteurs, ontwerpers of projectleiders die zich willen focussen op hybride warmtepompsystemen voor woningen.

Vooropleiding

Je bent bekend met het ontwerpen van traditionele CV installaties en bij voorkeur beschik je over enige ervaring met het ontwerpen en installeren van warmtepompen.

Inhoud

De cursus is opgebouwd uit 5 fasen:

  1. Programmafase
  2. Ontwerpfase
  3. Uitwerkingsfase
  4. Realisatiefase
  5. Beheerfase

Uitgereikt lesmateriaal

Toegang tot de leermaterialen in de online kennisbank van ISSO Open.


Terug naar overzicht