Ervaar de workshop Luchtverdeling via verhoogde vloer

Scroll down

Workshop Luchtverdeling via verhoogde vloer

De workshop geeft introductie op het onderwerp en signaleert de belangrijkste aandachtspunten die gebaseerd zijn op praktische ervaringen en research. TVVL presenteert in deze workshop haar recente publicatie over vloerventilatie.

Deze workshop behandeld verdringingsventilatie in het algemeen en vloerventilatie in het bijzonder. Verdringingsventilatie wordt al geruime tijd toegepast. De noodzakelijke kennis voor een goed ontwerp is slechts beperkt aanwezig. Deze workshop is bedoeld voor ontwerpende installateurs en adviseurs. De workshop is geeft uitgebreide en eenvoudig te begrijpen handvatten die gebaseerd zijn op praktische ervaringen en research.

Ventilatie uit vloerroosters wordt al vele jaren toegepast. Er zijn meerdere redenen denkbaar om ventilatie uit de vloer toe te passen. Naast de vele mogelijkheden en voordelen, zijn er ook randvoorwaarden bij het toepassen van ventilatie uit vloerroosters. Hierbij speelt onder andere tocht bij hogere ventilatievouden, beschikbaar koelvermogen en indeelbaarheid een rol. Er is in Nederland voor zover bekend geen ontwerprichtlijn die de toepassing en do’s en don’ts van ventilatie uit vloerroosters beschrijft. Ook publicatie ISSO 900 (verdringingsventilatie in niet-industriële toepassing) sluit vloerroosters uit. TVVL presenteert in deze workshop haar nieuwst publicatie over vloerventilatie.

Inhoud workshop

  • wat zijn de voordelen van verdringingsventilatie in niet-industriële toepassingen;
  • wat zijn de beperkingen;
  • wanneer zou verdringingsventilatie moeten worden toegepast en wanneer niet;
  • Toepassingen vloerventilatie;
  • Beoordeling van kwalitatieve aspecten (comfort, energie, flexibiliteit);
  • Levenscycluskosten
  • Do’s en Don’ts/randvoorwaarden.

Vooropleiding

Vooropleiding op hbo-niveau met enkele jaren werkervaring.

Uitgereikt studiemateriaal

Handout

Docent

De workshop wordt verzorgd door een ervaren docent. Hij is in staat naast behandeling van de lesstof in de bijbehorende literatuur, de stof aan de hand van aansprekende praktijkvoorbeelden toe te lichten.