Kabels kies je zo

Scroll down

Kabels kies je zo - expertworkshop

Waarom de workshop Kabels kies je zo - experts?

Sinds 1 juli 2020 zijn de Europese brand- en rookklassen opgenomen in het Bouwbesluit. Dit betekent dat het brandgedrag van elektrische leidingen voor installaties die noodzakelijk zijn om te voldoen aan het Bouwbesluit hiermee in overeenstemming moet zijn.

Omdat toepassing van de brand- en rookklasse voor elektrische leidingen volgens het Bouwbesluit en normen leiden tot verschillende oplossingen waarmee niet altijd aan de wettelijke eisen wordt voldaan heeft TVVL 2 nieuwe workshops ontwikkeld: De workshop Kabels kies je zo voor uitvoerende professionals (basis) en ontwerpers (experts).

Voor wie?

Als aanvulling op de basisworkshop heeft TVVL een verdiepende workshop ontwikkeld voor de adviseur, ontwerper, inspecteur, installateur en ieder ander die betrokken is bij het ontwerp, advies en inspectie van elektrische leidingen (kabels).

Leerdoel/resultaat

Na het volgen van de workshop ben je een expert en kun je met jouw kennis verschillende ontwerpen en voorstellen van bijvoorbeeld de adviseur en inspecteur of verzekeraar op basis van wettelijke voorschriften beoordelen. In deze verdiepende workshop wordt als primair uitgangspunt het Bouwbesluit 2012 en NEN 1010 gehanteerd. Daarnaast gaan we op interactieve wijze in op cases van aanverwante tools en normen, waaronder NEN 8012 en publicaties waarvan de toepassing niet leiden tot het voldoen aan de minimale wettelijke eisen uit het Bouwbesluit.

Inhoud workshop

 • Verordening (EU) 305/2011
 • Identificatie van marktdeelnemers (registratieplicht)
 • Publicatie en toepassing NEN 50575
 • CE-markering en prestatieverklaring (DoP)
 • Toepassing van brandclassificatie bij stekerbare installaties
 • Europese brand- en additionele klassen
 • Woningwet en Bouwbesluit
 • Voorschriften m.b.t. brandclassificatie van leidingen voor nieuwbouw, verbouw en bestaande bouw
 • Gebruiksfuncties en indeling van ruimten volgens het Bouwbesluit
 • Beperking van het ontwikkelen van brand en rook
 • Voorbeelden van brandclassificatie en aanduidingen voor elektrische leidingen
 • Vrijstelling van vereiste brand- en rookklasse
 • Gelijkwaardigheidsbepaling volgens het Bouwbesluit
 • Aanwijzing, toepassing en rechtskracht NEN 1010
 • Toepassing en rechtskracht NEN 8012

Lees het artikel "TVVL schept duidelijkheid over brand- en rookklassen van kabels" voor meer achtergrondinformatie.

Bekijk de basisworkshop