Technicus Klimaatinstallaties

Scroll down

Technicus Klimaatinstallaties

logo Nieuw groen.png

Waarom de opleiding Technicus Klimaatinstallaties

Met goed ontworpen klimaatinstallaties wordt een comfortabel binnenklimaat in gebouwen gerealiseerd. Het comfort van de gebouwgebruiker en het energiegebruik zijn belangrijk bij de realisatie van een klimaatinstallatie.

In de post-mbo opleiding Technicus Klimaatinstallaties leer je ontwerpconcepten van klimaatinstallaties uitwerken, warmteverlies- en koellastberekeningen maken, componenten selecteren en nog veel meer om van grote meerwaarde te zijn in het voorlopige en definitieve ontwerpproces. 

Na afloop van de opleiding begrijp je de basisaspecten voor het ontwerpen van klimaatinstallaties in kantoor- en utiliteitsgebouwen. Je bent in staat om klimaattechnische berekeningen te maken en een juiste selectie te maken van klimaatinstallaties op basis van een systeemconcept op het gebied van comfort en duurzaamheid.

Leerdoel

Het uitwerken van ontwerpconcepten van klimaatinstallaties, het maken van warmte- en koellastberekeningen, het selecteren van luchtbehandelingskasten en luchtroosters en het benoemen en herkennen van belangrijke luchttechnische regelingen. Na afloop kun je:
 • basis ontwerpberekeningen maken van luchtbehandelingsinstallaties
 • werken met het Mollier diagram
 • componenten van een LB-installatie selecteren
 • bestaande installaties beoordelen op werking en energieprestatie

Vooropleiding

Een afgeronde mbo-4 opleiding in de techniek en werkzaam als ontwerper of werkvoorbereider bij een adviesbureau, installatiebedrijf, leverancier, opdrachtgever of de overheid en zich wil specialiseren in het ontwerpen van klimaatinstallaties.

Voor wie?

Speciaal voor ontwerpers die zich willen specialiseren in klimaatinstallaties, werkzaam bij een ingenieursbureau, installatie adviesbureau, installatiebedrijf of leverancier van klimaatinstallaties.

Inhoud

De cursus is opgebouwd met de volgende onderwerpen:

 1. Introductie wis- en natuurkunde voor klimaatinstallaties
 2. Comfort en binnenklimaat
 3. Mollier h/x-diagram
 4. Basisklimaatberekeningen t.b.v. gebouw
 5. Warmteverlies- en koellastberekening
 6. Praktijk rekenen met VABI
 7. Praktijk rekenen met Mollier h/x-diagram
 8. Luchtkanalen
 9. Luchtroosters en luchtverdeelsystemen
 10. Introductie Geluid in klimaatsystemen
 11. Luchtbehandelingskasten
 12. Opwekking: warmte- en koudesystemen
 13. Distributie: watersdistributieystemen
 14. Afgifte: watervoerende-afgiftesystemen
 15. Klimaatconcepten
 16. Praktijk ontwerpen luchtbehandelingsinstallatie
 17. Praktijk ontwerpen cv/gkw-installatie
 18. Meet- en regeltechniek
 19. Luchttechnisch- en waterzijdig inregelen
 20. Opleveren, IBS en commissioning en overdracht naar beheer

 

Uitgereikt cursusmateriaal

 • Cursusmateriaal (via de elektronische leeromgeving) - Bestaande uit uitvoerig geïllustreerde syllabi.
 • ISSO Open - Cursisten krijgen gedurende de cursus toegang tot de digitale kennisbank van ISSO.

Docenten

De docenten die de opleiding verzorgen, zijn stuk voor stuk ervaren krachten uit de praktijk. Zij brengen naast de theoretische kennis ook hun praktijkervaring in waardoor de cursus op een levendige en interactieve manier wordt gegeven. De docenten worden jaarlijks getraind ten aanzien van hun didactische vaardigheden.