Technicus Klimaatinstallaties

Scroll down

Technicus Klimaatinstallaties

logo Nieuw groen.png

Waarom de cursus Technicus Klimaatinstallaties

Met goed ontworpen klimaatinstallaties wordt een comfortabel binnenklimaat in gebouwen gerealiseerd. Het comfort van de gebouwgebruiker en het energiegebruik zijn belangrijk bij de realisatie van een klimaatinstallatie. In deze opleiding leer je de basisaspecten voor het ontwerpen van klimaatinstallaties. Hierbij werk je op het gebied van comfort, klimaattechniek en duurzaamheid ontwerpen uit op basis van een systeemconcept, opgesteld door een ervaren eindverantwoordelijke.

Na afloop van de cursus begrijp je de theoretische grondbeginselen van de klimaattechniek voor kantoor- en utiliteitsgebouwen. Je bent in staat om klimaattechnische basisberekeningen te maken en een juiste selectie te maken van klimaatinstallaties op basis van een voorontwerp van een eindverantwoordelijke.

Leerdoel

Het uitwerken van ontwerpconcepten van klimaatinstallaties, het maken van warmte- en koellastberekeningen, het selecteren van luchtbehandelingskasten en luchtroosters en het benoemen en herkennen van belangrijke luchttechnische regelingen. Na afloop kun je:
 • basis ontwerpberekeningen maken van luchtbehandelingsinstallaties
 • werken met het Mollier diagram
 • componenten van een LB-installatie selecteren
 • bestaande installaties beoordelen op werking en energieprestatie

Vooropleiding

Een afgeronde mbo-4 opleiding in de techniek en werkzaam als beginnend ontwerper van klimaatinstallaties bij een adviesbureau, installatiebedrijf, leverancier, opdrachtgever of de overheid en zich wil specialiseren in het ontwerpen van klimaatinstallaties.

Voor wie?

Startende mbo'ers die aan de slag gaan als ontwerper van klimaatinstallaties bij een ingenieursbureau, installatie adviesbureau, installatiebedrijf of leverancier van klimaatinstallaties.

Inhoud

De cursus is opgebouwd met de volgende onderwerpen:

 1. Comfort en Binnenklimaat
 2. Mollier h/x-diagram
 3. Basisklimaatberekeningen t.b.v. gebouw
 4. Warmte- en koellastberekening
 5. Klimaatconcepten
 6. Luchtkanalen
 7. Luchtroosters en luchtverdeelsystemen
 8. Luchtbehandelingskasten
 9. Opwekking: warmte- en koudesystemen
 10. Distributie: watersdistributieystemen
 11. Afgifte: watervoerende-afgiftesystemen
 12. Meet- en regeltechniek
 13. Luchttechnisch en waterzijdig inregelen
 14. Opleveren, IBS en commissioning en overdracht naar beheer

 

Uitgereikt cursusmateriaal

 • Cursusmateriaal (via de elektronische leeromgeving) - Bestaande uit uitvoerig geïllustreerde syllabi.
 • ISSO Kennisbank - Cursisten krijgen gedurende de cursus toegang tot de digitale kennisbank van ISSO.

Docenten

De docenten die de opleiding verzorgen, zijn stuk voor stuk ervaren krachten uit de praktijk. Zij brengen naast de theoretische kennis ook hun praktijkervaring in waardoor de cursus op een levendige en interactieve manier wordt gegeven. De docenten worden jaarlijks getraind ten aanzien van hun didactische vaardigheden.