Prestatiemonitoring en -analyse van HVAC-installaties

Scroll down

Prestatiemonitoring en -analyse van HVAC-installaties

Waarom de cursus Prestatiemonitoring en -analyse van HVAC-Installaties

Onderzoek heeft aangetoond dat veel HVAC-installaties binnen gebouwen onvoldoende presteren op het gebied van comfortprestaties en/of energiegebruik. Tegelijkertijd genereert de meet- & regeltechniek in deze systemen grote hoeveelheden data. In deze data schuilt vaak informatie over de individuele prestaties van HVAC-componenten, de prestaties in relatie tot andere componenten en het systeem als geheel.


Leerdoel/resultaat

Na het succesvol afronden van deze cursus kun je data gedreven HVAC prestatie analyses definiëren, uitvoeren en presenteren. In de cursus Prestatiemonitoring en -analyse van HVAC-installaties wordt ingegaan op de mogelijkheden om data uit meet- & regelinstallaties te gebruiken voor het verschaffen van inzicht in de prestaties. De cursus gaat in op het kiezen van de juiste datavariabelen, het gebruiken van deze data voor het formuleren van prestatiebewakende algoritmes en het visualiseren van gedrag en prestaties van HVAC-installaties via zogenoemde dashboards.


Voor wie?

Professionals werkzaam bij een adviesbureau, installatiebedrijf, regelfirma of gebouweigenaar met kennis van HVAC-installaties, meet- en regeltechniek en een affiniteit met programmeren.


Vooropleiding

Een succesvol afgeronde hbo-opleiding of een mbo-opleiding met enkele jaren relevante werkervaring.


Cursusinhoud

Module 1 Opstellen KPI’s en requirements, introductie in Python
Module 2 Importeren en ordenen van gebouwdata
Module 3 Prestatieanalyse en algoritmes
Module 4 Visualisatie en rapportage


Uitgereikt cursusmateriaal

Syllabi via de leeromgeving.

Docenten

De lessen worden verzorgd door docenten die zijn geselecteerd op hun praktijkervaring en hun didactische vaardigheden. Zij zijn in staat naast behandeling van de lesstof in de bijbehorende literatuur, de stof aan de hand van aansprekende praktijkvoorbeelden toe te lichten.