Leadengineer Gebouwautomatisering en -Beheer

Scroll down

Leadengineer Gebouwautomatisering en -beheer

logo Nieuw groen.png

Waarom de opleiding Leadengineer Gebouwautomatisering en -Beheer

De opleiding behandelt de meest actuele en relevante onderwerpen op het gebied van Gebouwautomatisering en -beheer, zoals de engineering, integratie en realisatie van gebouwautomatisering.

Gebouwautomatisering speelt een essentiële rol in elk zakelijk gebouw. De invloed van gebouwautomatisering op het juist functioneren en de levensduur kosten (TCO) van het gebouw is zeer hoog. In het belang van gebouweigenaren en duurzaamheidsdoelstellingen moet gebouwautomatisering daarom uitgroeien tot een volwaardige discipline. Deze opleiding is net als de opleiding Systeemarchitect een gezamenlijk initiatief van de Nederlandse Brancheorganisatie voor Gebouw Automatisering en TVVL.

‘De leerdoelen zijn deels inhoudelijk technisch, maar ook analytisch en strategisch. Naast theoretische lessen zal de opleiding ook bestaan uit het uitvoeren van opdrachten. Denk aan kennis van verschillende (web)applicatievormen en data-uitwisseling tussen applicaties, en om kennis van ICT netwerken t.b.v. de integratie van gebouwautomatisering binnen het ICT netwerk. Maar ook duurzaam beheer en onderhoud en het beargumenteren en toepassen van de benodigde energiemonitoring. | Martin Hof, namens de Brancheorganisatie voor Gebouw Automatisering FHI (lees verder)


De Leadengineer Gebouwautomatisering- en beheer werkt de door de Systeemarchitect ontworpen automatiseringsconcepten uit en is verantwoordelijk voor de engineering hiervan. Hij neemt het voortouw bij de uitvoering van de installatie en het beheer van de gebouwautomatisering en is overall aanspreekpunt voor de realisatie van de projecten voor de verschillende disciplines. Hij monitort, rapporteert en zorgt voor een tijdige projectuitvoering. De Leadengineer Gebouwautomatisering- en Beheer is werkzaam bij regelfirma’s, installatiebedrijven, adviesbureau en mogelijk als technisch gebouwbeheerder.


Leerdoel / resultaat

Na het succesvol afronden van deze opleiding kun je de samenhang van systeemarchitectuur en-integratie beoordelen en toepassen. Je ontwikkeld je door tot een gespecialiseerde gebouwautomatisering- en beheer manager en helpt daarmee gebouwautomatiseringsprocessen van gebouwen met verschillende doeleinden, doelgroepen en architecturen te ontwerpen en monitoren. Je voert ontwerpen uit met de technologische tools tot je beschikking en past dit vervolgens aan tot een optimaal werkend systeem. Je zorgt dat de geïnstalleerde componenten veilig data kunnen opnemen en doorgeven aan het geïntegreerde systeem voor verder beheer en optimalisatie. Ook leer je je inzicht en analyses duidelijk te verantwoorden naar je opdrachtgevers. Na afloop kan je:

 • de vergelijking maken tussen digitale platforms/protocollen;
 • de benodigde hardware- en gebouwautomatiseringscomponenten specificeren en beoordelen;
 • het PvE Gebouwautomatisering beoordelen en analyseren;
 • een functioneel ontwerp opstellen voor de gebouwautomatisering;
 • het ontwerp beoordelen en specificeren t.a.v. verschillende (web)applicatievormen, data uitwisseling, integratie in ICT en ICT-  security.

Voor wie?

Professionals in de gebouwautomatisering die zich willen ontwikkelen tot Leadengineer, Systeemengineer en/of projectleider in de automatisering en beheer van gebouwen.

Vooropleiding

Tenminste één relevante, afgeronde mbo opleiding (niveau 4) als basis in verband met het vereiste werk- en denkniveau. Daarnaast is het hebben van enkele jaren ervaring in de uitvoering van gebouwautomatiseringsprojecten aan te raden.

Inhoud

De opleiding bestaat uit 10 lesdagen met als thema’s:

 • Opbouw Gebouwautomatisering
 • Het PvE Gebouwautomatisering
 • Engineering Gebouwautomatisering
 • Gebouwbeheer
 • Energiemonitoring en -management
 • Netwerken / ICT
 • ICT-security
 • Data-uitwisseling, -verwerking, -basestructuren

Docenten

De lessen worden verzorgd door docenten die zijn geselecteerd op hun praktijkervaring en hun didactische vaardigheden. Zij zijn in staat naast behandeling van de lesstof in de bijbehorende literatuur, de stof aan de hand van aansprekende praktijkvoorbeelden toe te lichten.

Terug naar cursusoverzicht