Klimaattechniek online

Scroll down

Klimaattechniek online

Klimaattechniek online

Deze e-learningcursus is de eerste online te volgen cursus van TVVL. Daarnaast is deze cursus beschikbaar voor cursisten van Luchtbehandelingstechniek en Luchtbehandeling Speciale Ruimten. De cursus behandelt:

Het Mollier h/x-diagram
In deze online module komen de basisbegrippen en de opbouw van het diagram aan bod. Er wordt uitgelegd hoe luchtcondities kunnen worden afgelezen zoals warmte-inhoud, vochtigheid en temperatuur. Ook wordt uitgelegd hoe luchtbehandelingsprocessen in dit diagram kunnen worden uitgezet. Het onderdeel Mollier ziet er als volgt uit.

 • Opbouw Mollier h/x-diagram
  • Grootheden, enthalpie en lijnen in het Mollier Diagram
 • Werken met het Mollier h/x-diagram
  • Bepalen luchtconditie
  • Uitzetten processen in Mollier Diagram, zoals mengen, verwarmen, koelen, warmteterugwinning en be- en ontvochtigen
 • Processen in het Mollier diagram

Basisberekeningen in de klimaattechniek
In de onlinemodule basisberekeningen wordt met behulp van onder meer het Mollier h/x-diagram uitgelegd hoe capaciteiten t.a.v. luchthoeveelheden koel,- en warmtevermogens en bevochtigingscapaciteiten kunnen worden berekend. Het onderdeel Mollier ziet er als volgt uit.

 • Basisformules klimaattechniek
 • Rekenen met het Mollier h/x-diagram
  • Verwarmen, koelen en bevochtigen
 • Ventilatie- en luchthoeveelheden
  • Ventilatie o.b.v. Bouwbesluit, CO2 en grenswaarden
  • Luchthoeveelheden o.b.v. verwarmen, koelen en vochtbalans
 • Capaciteitsberekeningen
  • Voor verwarming, koeling en bevochtiging

De onderdelen worden afgesloten met oefenvragen. 

Terug naar cursusoverzicht