Klimaattechniek online

Scroll down

Klimaattechniek online

De e-learningcursus bestaat uit 2 modulen. In de eerste module komen de basisbegrippen en de opbbouw van het Mollier h/x-diagram aan bod. In de tweede module wordt met behulp van onder meer het Mollier h/x-diagram uitgelegd hoe capaciteiten t.a.v. luchthoeveelheden koel,- en warmtevermogens en bevochtigingscapaciteiten kunnen worden berekend. 

Het Mollier h/x-diagram

Er wordt uitgelegd hoe luchtcondities kunnen worden afgelezen zoals warmte-inhoud, vochtigheid en temperatuur. Ook wordt uitgelegd hoe luchtbehandelingsprocessen in dit diagram kunnen worden uitgezet. Het onderdeel Mollier ziet er als volgt uit.

 • Opbouw Mollier h/x-diagram
  • Grootheden, enthalpie en lijnen in het Mollier Diagram
 • Werken met het Mollier h/x-diagram
  • Bepalen luchtconditie
  • Uitzetten processen in Mollier Diagram, zoals mengen, verwarmen, koelen, warmteterugwinning en be- en ontvochtigen
 • Processen in het Mollier diagram

Basisberekeningen in de klimaattechniek

Het onderdeel Mollier ziet er als volgt uit.

 • Basisformules klimaattechniek
 • Rekenen met het Mollier h/x-diagram
  • Verwarmen, koelen en bevochtigen
 • Ventilatie- en luchthoeveelheden
  • Ventilatie o.b.v. Bouwbesluit, CO2 en grenswaarden
  • Luchthoeveelheden o.b.v. verwarmen, koelen en vochtbalans
 • Capaciteitsberekeningen
  • Voor verwarming, koeling en bevochtiging

De onderdelen worden afgesloten met oefenvragen. 

Leerdoel

Het krijgen van inzicht in de werking van het Mollier h/x-diagram. Het maken van basisberekeningen voor capiteiten t.a.v. luchthoeveelheden koel-, en warmtevermogen en bevochtigingscapaciteiten. 

Terug naar cursusoverzicht