Duurzame energie adviseren met financiële onderbouwing

Scroll down

Investeren in Energie Efficiëntie

De milieuwetgeving stelt dat energie-efficiëntiemaatregelen met een terugverdientijd van vijf jaar of minder verplicht uitgevoerd moeten worden. Voor het bepalen van het rendement van energie-efficiëntiemaatregelen of het vergelijken van verschillende ontwerpopties, is een degelijke financiële analyse noodzakelijk.
Technisch adviseurs, die betrokken zijn bij het uitwerken van deze opties, zijn vaak onvoldoende bekend met de details van financiële haalbaarheidsberekeningen. Gebouweigenaren willen eveneens zekerheid over het rendement van maatregelen en zijn gebaat bij heldere uitgangspunten en eenduidige bepalingsmethoden.

In deze workshop worden in vogelvlucht enkele belangrijke financiële begrippen behandeld in relatie tot energie efficiënte maatregelen.
Aan de orde komen:

  • Financiële begrippen en inleiding in financiële berekeningen;
  • Cash-flows;
  • Projecten opsplitsen of samenvoegen;
  • Financiering;
  • Onzekerheden en risico;
  • Projecten met verschillende technische levensduur;
  • Vervroegde investering;
  • Energiedienst.

Tezamen met de financiële begrippen wordt de relatie gelegd met enkele concrete voorbeelden. Je leert enkele berekeningen in een Excel-omgeving uit te voeren en ontvangt naast een schriftelijke toelichting een Excelsheet ter ondersteuning van deze berekeningen. 
Deze workshop is tot stand gekomen door een initiatief van TVVL i.s.m. Platform Duurzame Huisvesting.

Lesmateriaal

Syllabus en toegang tot online rekentool.

Terug naar cursusoverzicht