Gesprekstechnieken

Scroll down

Gesprekstechnieken

Je bent het liefst bezig met techniek. Om techniek zo goed mogelijk in te zetten is het noodzakelijk dat je goed contact onderhoudt met mensen die voor het slagen van jouw werk van belang zijn. Je wilt makkelijker contact kunnen leggen met mensen in je omgeving. Je wilt achterhalen wat voor anderen belangrijk is, de ander kunnen overtuigen van het belang van de techniek waar je mee bezig bent en sterker in je onderhandelingspositie staan. Je wilt leren om ‘nee’ te zeggen als dat nodig is, om voor je (bedrijfs)belang op te komen en je mening te laten horen.

Leerdoel/resultaat

Na dit ontwikkelingstraject ga je gemakkelijker het gesprek aan met mensen in je omgeving;

  • Je hebt inzicht en middelen bij de hand zodat je een sterkere onderhandelingspositie krijgt en met meer overtuiging je positie in kunt nemen.
  • Je leert om je grenzen af te bakenen, waardoor je grip krijgt op de situatie.
  • Je leert om situaties goed in te schatten en je gedrag af te stemmen op het gewenste resultaat.
  • Je wordt je bewust van je lichaamstaal en hoe je dit kunt sturen en versterken.
  • Je leert je eigen (non)verbale gedrag te (her)kennen en hoe je dit kunt verbeteren.
  • Je krijgt handvatten om overtuigender over te komen.
  • Je leert om feedback te geven én te ontvangen.

Voor wie?

Technici op MBO of HBO niveau

Vooropleiding

Voor deze cursus is geen specifieke vooropleiding vereist.

Studielast

5 praktische bijeenkomsten van een ochtend met een tussenperiode van ongeveer 3 weken, zodat je de stof in de praktijk kunt toepassen.

Inhoud

Telefonische intake met alle cursisten.
Praktijkgerichte cursus met veel interactie en oefeningen onder begeleiding van een ervaren docent.

De kracht van deze cursus is dat we de taal van de installatiesector spreken en technici bij elkaar brengen met gelijksoortige uitdagingen en in herkenbare situaties. Bij deze cursus dus geen gemêleerd gezelschap, maar leren van en met gelijkgestemden. Deze cursus is specifiek gericht op de onderwerpen waar je als technicus baat bij hebt.

Terug naar cursusoverzicht