Zelfstandig onderkennen en analyseren van akoestische vraagstukken

Scroll down

Geluid in Technische Installaties

Waarom de opleiding Geluid in Technische Installaties

Door de toenemende installatietechniek in gebouwen krijgt het geluidaspect binnen het ontwerp een steeds belangrijkere plaats. Het vroegtijdig signaleren van problemen en bieden van akoestische oplossingen voorkomt problemen en kosten achteraf. De TVVL opleiding Geluid in Technische Installaties voorziet in de behoefte van engineers en ontwerpers van werktuigkundige installaties in gebouwen om deze ook op geluidaspecten te kunnen beoordelen. De opgedane kennis over geluid van installaties is inzetbaar voor het oplossen van geluidsklachten in de gebruiksfase.

Leerdoel / resultaat

Na het succesvol afronden van deze gecertificeerde post-hbo opleiding kun je zelfstandig akoestische vraagstukken onderkennen en analyseren die zich in een comfort- en luchtbehandelinginstallatie kunnen voordoen en oplossingen aandragen. Verder kun je na afloop:

 • constructie-, luchtgedragen- en trillinggeluid analyseren en beoordelen
 • oplossingen aandragen voor akoestische vraagstukken
 • rekenen aan akoestische vraagstukken
 • akoestische informatie aandragen ten aanzien van de ontworpen installaties

Voor wie?

Engineers, ontwerpers of projectleiders binnen de installatietechniek werkzaam bij een adviesbureau, installatiebedrijf, leverancier, opdrachtgever of overheid.

Vooropleiding

Een succesvol afgeronde hbo-opleiding aangevuld met de opleiding Luchtbehandelingstechniek of gelijkwaardig.

Studielast

De studielast voor deze opleiding bestaat uit zowel contacturen als zelfstudie ten behoeve van het bestuderen van de lesstof en het maken van werkopdrachten en bedraagt circa 161 uur.

Inhoud

De cursus is opgebouwd uit 3 modulen:

 • Module 1 Basiskennis, Theoretische onderbouwing geluid.
 • Module 2 Systemen en apparatuur, Geluidaspecten in werktuigkundige installaties.
 • Module 3 Vaardigheden, Rekenen met geluid en kentallen. Kennisbronnen, waar is meer informatie te verkrijgen ten aanzien van geluid en wet- en regelgeving?

Uitgereikt cursusmateriaal 

 • Cursusmateriaal (via de leeromgeving)
  Bestaande uit uitvoerig geïllustreerde syllabi voor 3 modulen.

 • ISSO Open
  Cursisten van TVVL krijgen gedurende de cursus toegang tot de digitale kennisbank van ISSO en daarmee toegang tot de diverse publicaties, applicaties en kenniskaarten. 

Docenten

De lessen worden verzorgd door docenten die zijn geselecteerd op hun praktijkervaring en hun didactische vaardigheden. Zij zijn in staat naast behandeling van de lesstof in de bijbehorende literatuur, de stof aan de hand van aansprekende praktijkvoorbeelden toe te lichten.

Terug naar cursusoverzicht

Testimonials

Cursisten vertellen:

"Een cursus en examen op niveau. Ik heb het gevoel dat ik een waardevol diploma heb gehaald."

Cursisten vertellen:

"Docenten hebben een grote kennis van zaken. Het is een plezier geweest om naar ze te luisteren. Zeer nuttig en leerzaam, goed toepasbaar.”