Europese Energie-Efficiency Richtlijn

Scroll down

Europese Energie-Efficiency Richtlijn (EED)

Waarom de cursus Europese Energie-Efficiency Richtlijn (EED)

De energie-audit moet worden uitgevoerd door grote ondernemingen (meer dan 250 medewerkers of een omzet van meer dan 50 miljoen euro). Bepaalde ondernemingen zijn vrijgesteld zoals die van MJA3, met energie- of milieubeheersysteem of zorgsystemen. Met het uitvoeren van de EED energie-audit maak je energiezaken inzichtelijk. De audit bestaat onder andere uit een overzicht van de energiestromen (inclusief vervoer), factoren die het energieverbruik beïnvloeden, potentiële energiebesparende maatregelen en een plan van aanpak.

Wijzigingen EED en MJA/MEE bedrijven vanaf 2019
Ondernemingen die een energie-audit uitvoeren volgens de Europese Energie-Efficiency Richtlijn (EED) moeten per 1 juli 2019 hun auditverslag indienen bij RVO en niet meer bij de gemeente of omgevingsdienst. Dit staat in de gewijzigde Tijdelijke Regeling EED (TREED). Deze tijdelijke regeling is op 4 juni 2019 gepubliceerd. Ook nieuw in de gewijzigde regeling is dat een deel van de grote ondernemingen - die nu nog vallen onder MJA3 of de MEE - ook een auditverslag moet indienen. Tot dusver hoefden zij geen EED-audit te doen. Deze bedrijven hebben hiervoor de tijd tot 31 december 2020. Meer informatie vind je op de website van RVO.

Informatieplicht en EED plichtige bedrijven
EED plichtige bedrijven hebben - naast de energiebesparingsplicht - ook een informatieplicht. In 2019 is deze regelgeving veranderd. Er is een informatieplicht voor bedrijven en instellingen die vanaf 50.000 kWh elektriciteit of 25.000 m³ aardgas(equivalent) per jaar verbruiken.

Leerdoel / resultaat

Na afloop van de cursus ben je in staat om zelfstandig een EED-energieaudit van je organisatie (utiliteit en industrie) te maken en beoordelen, en weet je waar je informatie kunt vinden voor het maken en beoordelen van de EED-energieaudit. Je kunt onderbouwd adviseren over energiebesparende maatregelen en de inpassing van duurzame opwekking van energie.

Voor wie?

Medewerkers van organisaties die een energieaudit in het kader van de EED moeten maken, handhavers van omgevingsdiensten en gemeenten die de audits moeten controleren, adviesbureaus en toeleveranciers van diensten en producten.

Vooropleiding

Een succesvol afgeronde hbo-opleiding of een mbo-opleiding met enkele jaren relevante werkervaring binnen de techniek of facilitaire dienstverlening.

Inhoud

Het programma van de cursus bestaat uit 4 modules:

  1. Wettelijke eisen energie-audit in Europees en Nederlands kader, relatie Informatieplicht, welke organisaties moeten voldoen en uitzonderingen en vrijstellingen EED;
  2. De energie-audit EED, kosten en baten;
  3. Advies en implementatie energiebesparing en verduurzaming uit de energie-audits EED;
  4. Handhaving, overheid en EED.

Uiteraard komen ook onderdelen aan de orde zoals: energieaudits in relatie tot wet- en regelgeving en convenanten, energie-audit en energieonderzoek & rapportages, herkennen specifieke aandachtspunten bedrijf/gebouw en branche, energiegebruik (kengetallen, KPI’s, energiebalans), energieregistratie- en bewaking systeem (EBS), vervolgstappen, terugverdientijden en vierjaarlijkse her-controle en diverse praktische oefeningen en cases.

Uitgereikt cursusmateriaal

  • Leermiddelen via leeromgeving
  • Materiaal voor het samenstellen van audits
  • Proef audits

Docenten

De lessen worden verzorgd door docenten die zijn geselecteerd op hun praktijkervaring en hun didactische vaardigheden. Zij zijn in staat naast behandeling van de lesstof in de bijbehorende literatuur, de stof aan de hand van aansprekende praktijkvoorbeelden toe te lichten.

Terug naar cursusoverzicht