Op zoek naar een erkende opleiding?

Scroll down

Erkende opleidingen

Post-hbo opleidingen

TVVL cursussen worden grotendeels gegeven op post-hbo niveau. Onderstaande opleidingen zijn bovendien geregistreerd en staan onder toezicht van de Stichting Post Hoger Beroeps Onderwijs Nederland (SPHBO):

Post-mbo opleiding

De volgende TVVL cursus is post-mbo geregistreerd:

SPHBO en SPMBO

De SPHBO en SPMBO hebben als doel via kwalitatieve toetsing onderscheid aan te brengen in het uitge-breide aanbod van post-hbo en post-mbo opleidingen in Nederland. De door de SPHBO en SPMBO getoetste opleidingen krijgen het predicaat Registeropleiding. Het is een beschermd predicaat, dat alleen door de SPHBO en SPMBO kan worden verleend. Als je als cur-sist voor één van deze opleidingen een diploma in ontvangst hebt genomen word je opgenomen in het Landelijke Register van Deelnemers dat de SPHBO en SPMBO mede namens alle instellingen bijhoudt. Dit Landelijk Register kan bijvoorbeeld geraadpleegd worden door personeelsfunctionarissen die de getuig-schrift en van een sollicitant willen verifiëren of door beroeps verenigingen die de Permanente Educatie-punten van hun leden willen bijhouden.Kijk voor meer informatie op www.cpion.nl.

PMBO-logo-tekst

Kennis als motor van technologische innovatie