Word EP-W/B adviseur

Scroll down

EP-W/B Adviseur

Waarom de cursus EP-W/B

Binnen de energietransitie is de verduurzaming van woningen de hoogste prioriteit van de overheid. Het energielabel speelt hierbij een cruciale rol. Een beter label verhoogt namelijk de waarde de woning. De invoering van de nieuwe systematiek per 1 januari 2021 van de NTA 8800 heeft gezorgd voor een toename aan benodigde adviseurs die dit label kunnen leveren. Tot eind 2020 bestond er een vereenvoudigd energielabel (VEL) dat de eigenaar grotendeel zelf kon aanvragen. Met o.a. de invoering van de NTA 8800 is de rol van de energie-adviseur belangrijker geworden. Het beroep energieadviseur is dan ook een uitstekende instap in de duurzame energietransitie markt.

FedEC verzorgt in samenwerking met TVVL een 5-daagse cursus EP-W/B adviseur. Deze cursus is bestemd voor professionals die zich willen omscholen tot energieprestatie adviseurs en die per 1 januari 2021 energielabels mogen opstellen en registreren van bestaande woningen volgens de nieuwe basisopnamemethodiek.

Leerdoel / resultaat

Tijdens deze cursus word je optimaal voorbereid op het ISSO examen. Je wordt intensief en gericht onderwezen in voor de EP-W/B adviseur belangrijke onderwerpen zoals wet- en regelgeving, bouw- en installatiekunde, de juiste wijze van opname van een woning via de basisopnamemethodiek en gegevensbepaling van diverse installaties.

Vooropleiding

Minimaal een bouwkundige, technische en of installatietechnische MBO opleiding en enige jaren ervaring is de beste vooropleiding voor de energieadviseur.

Inhoud

Dag 1:

 • Energieprestatie gebouwen
 • Beoordelingsrichtlijn (BRL) 9500
 • Wetgeving (inter-)nationaal
 • ISSO 82.1 en NTA 8800
 • Energielabel
 • Energieprestatie-indicatoren
 • Standaard omstandigheden
 • Opnameprotocol woningen/woongebouwen
 • Schematisering gebouw

Dag 2:

 • Algemene gebouwkenmerken
 • Algemene gegevens rekenzone
 • Thermische eigenschappen
 • Beschaduwing
 • Representativiteit
 • Installaties algemeen: werkwijze, informatiebronnen en dossier

Dag 3:

 • Ruimteverwarming
 • Ruimtekoeling
 • Duurzame technieken

Dag 4:

 • Ventilatie
 • Warm Tapwater
 • Gebouwgebonden energieproductie

Dag 5:

 • Trainen van casuïstiek ter voorbereiding op toetsmodulen 1 t/m 4b
 • Proefexamens en cases
 • (Koepel) certificering
 • Terugblik - Behandelen van vragen / onduidelijkheden

Uitgereikt lesmateriaal

De NTA 8800, lesmateriaal zoals sheets, artikelen, proefexamens en cases worden verstrekt door de FedEC. De ISSO 82.1 dient zelf aangeschaft te worden, we adviseren de digitale versie.

Software voor het maken van labels

Er zijn meerdere leveranciers voor software. FedEC zorgt voor een volledige versie voor een maand (anders dan de demo versie) van de EP software van de VABI.