Ontwerpen van elektrotechnische installaties voor utiliteitsgebouwen

Scroll down

Hogere Elektrotechniek

Waarom de cursus Hogere Elektrotechniek (Gebouw- en bedrijfsinstallaties)

De complexiteit en omvang van de gebouwgebonden installaties in gebouwen nemen toe. Dit geldt ook voor de elektrotechnische installaties met de ontwikkelingen en toenemende eisen t.a.v. de robuustheid, intelligentie, duurzaamheid en levensduurkosten. Dit vraagt een hoog basisniveau en continue actualisering van het kennisniveau van de ontwerper, engineer, projectleider etc. De cursus Hogere Elektrotechniek voorziet in hoogwaardige bijscholing op post hbo-niveau.

Leerdoel/resultaat

Na het succesvol afgronden van deze post-hbo cursus heb je gedegen kennis van de grondbeginselen, de wet- en regelgeving en het ontwerp van de elektrotechnische installaties voor gebouw- en bedrijfsinstallaties. Je kunt:

 • Met theoretische en praktische kennis van de opwekking, distributie en disscipatie van de laagspanning installaties en de van toepassing zijnde normen, vermogensberekeningen maken, stelsels uitwerken en de desbetreffende elektrische metingen en inspecties uitvoeren.
 • Zelfstandig schakel- en verdeelinrichtingen ontwerpen en inspecteren. U bent bekend met de verschillende distributiesystemen voor elektrische energie inclusief de ondersteunende kabelwegen.
 • Laagspanningsaansluitingen selecteren en sparringpartner zijn van de netbeheerder. Daarbij herkent u de verschillende interfaces die in slimme meters zijn ingebouwd en kunt u deze met andere systemen laten communiceren.
 • Discussies voeren over de NEN 1010, u kent de achtergronden en de toepassingen.
 • De beschermingsmaatregelen berekenen en selecteren en zelfstandig vermogensautomaten instellen.
 • Verschillende componenten voor het decentraal opwekken van energie ontwerpen en berekenen, en een haalbaarheidsstudie uitvoeren.
 • De verschillende methoden voor DC opwekking, transport en beveiliging toepassen en een gefundeerde keuze te maken ten behoeve van een infrastructurele installatie in gebouwen tot op wijkniveau (LVDV, geen HVDC).
 • De totale mogelijkheden van intelligentie van een gebouw en de mogelijkheden om te komen tot energieoptimalisatie overzien.
 • De exploitatie, financiële haalbaarheid en optimalisatie berekenen en in eenvoudige taal kunnen presenteren aan beslissers op elk niveau.

Voor wie?

De elektrotechnisch specialist, die bij installatiebedrijven, adviesbureaus, eindgebruikers en leveranciers het technisch geweten van de afdeling wil worden. Zijn/haar kennis wordt volledig up-to-date gemaakt op elektrotechnisch vakgebied, aangepaste normeringen en vooral ook nieuwe en opkomende technieken in de elektrotechnische installatiesector zoals smart-grids en gelijkspanning op post-hbo niveau.

Vooropleiding

Een vooropleiding op hbo-niveau of mbo niveau met minimaal 3 tot 5 jaar ervaring in het elektrotechnische vakgebied. 

Cursusopzet

Door nauwe samenwerking met vooruitstrevende instanties zoals stichting KIEN en bedrijfsleden van TVVL wordt met een regelmatige update de meest actuele kennisinformatie aan de cursisten overgedragen. De docenten, allen autoriteit uit de praktijk, brengen naast de theoretische kennis ook hun praktijkervaring in waardoor op een levendige en interactieve manier wordt les gegeven. Deze interactieve manier van lesgeven wordt gestimuleerd door de Rode Draad projecten die door alle lessen lopen. De cursisten werken per les aan verschillende delen van een ontwerp van een (bestaande) laagspanninginstallatie van een gebouw, zoals wij die ook zullen herkennen in 2020.
We gaan er van uit dat elektrotechniek bedrijven een abonnement bij de NEN hebben of normen daarvan hebben aangeschaft.

Cursusinhoud

De basisopleiding, het eerste jaar, bestaat uit 16 lesdagen. Deze basisopleiding start in september en wordt afgesloten met een examen. In dit eerste jaar komen de volgende onderdelen aan bod:

 1. Elektriciteitsleer.
 2. Laagspanninginstallaties, -richtlijn, bouwbesluit, machinerichtlijn en aanverwante richtlijnen.
 3. Netaansluitingen van trafo tot hoofdverdeelkast.
 4. Power Quality problemen, oorzaken en fenomenen.
 5. Laagspanningsrichtlijn en normalisatie stroomstelsels en aardingsvoorzieningen.
 6. Laagspanningtechniek specialisatie decentrale energie opwekking.
 7. Laagspanninginstallaties, bedrijfsstromen en eindgroepen.
 8. Laagspanninginstallaties, aansluitingen, schakel- en verdeelinrichtingen en bemetering.
 9. Power Quality analyseren en meetmethoden.
 10. Laagspanningsrichtlijn en normalisatie NEN1010; 2015 vernieuwingen.
 11. Laagspanning techniekspecialisatie, elektrisch vervoer en energie opslag.
 12. Laagspanninginstallaties, voedingsleidingen en leidingsystemen.
 13. Laagspanningaansluitingen, DC netten en vreemde spanning.
 14. Power Quality oplossingen.
 15. Laagspanningsrichtlijn en normalisatie NEN1010; 2015 vernieuwingen.
 16. Laagspanning techniek specialisatie DC in gebouwen.

Verdieping (aanvullend jaar)

Na afloop van het eerste jaar kan de cursist zich verder verdiepen binnen het ontwerpen van elektrotechnische gebouwinstallaties. Dit tweede vervolgjaar is nog in ontwikkeling.

De animatie van de cursus Hogere Elektrotchniek:

Terug naar cursusoverzicht