PV-Panelen en Zonnestroom

Scroll down

PV-Panelen en Zonnestroom

Waarom de cursus PV-Panelen en Zonnestroom?

Zonnestroom wordt met name voor netgekoppelde toepassingen behandeld, waarbij veel aandacht wordt gegeven aan aansluitvoorschriften. Deze cursus behandelt de installatie met een omvang die nog op een laagspanningsnet aangesloten wordt. Ook het bouwkundige (buitendakse) deel van het werk op een professionele wijze wordt behandelt. 5 verschillende montagewijzen worden hierbij als leidraad gebruikt. Natuurlijk worden ook de relevante voorschriften besproken.

Vooropleiding

Minimaal mbo-niveau met enkele jaren werkervaring.


Inhoud

  • Programma van Eisen
  • Ontwerp zonnestroominstallaties
  • Ontwerp bouwkundige aspecten
  • Uitwerkingsfase
  • Realisatie zonnestroominstallatie
  • Realisatie bouwkundige aspecten
  • Beheerfase

Docenten

De lessen worden verzorgd door docenten die zijn geselecteerd op hun praktijkervaring en hun didactische vaardigheden. Zij zijn in staat naast behandeling van de lesstof in de bijbehorende literatuur, de stof aan de hand van aansprekende praktijkvoorbeelden toe te lichten.