Duurzaam Ontwerpen Gebouwde Omgeving

Scroll down

Duurzaam Ontwerpen Gebouwde Omgeving

logo Nieuw groen.png

Waarom de cursus Duurzaam Ontwerpen Gebouwde Omgeving

De opleiding Duurzaam Ontwerpen Gebouwde Omgeving is bedoeld voor ontwerptechnici die betrokken zijn bij de ontwikkeling van energietransitieprojecten of meer willen weten hoe duurzame energie ingezet wordt voor de realisatie van utiliteitsprojecten voor de gebouwde omgeving.

De relevantie voor de inzet van duurzame energie wordt steeds groter, het ontwerpen van systemen voor de gebouwde omgeving steeds belangrijker. De opleiding is een samenwerking van ISSO en TVVL en is een post-hbo geregistreerde opleiding*.

Leerdoel / resultaat

Na het succesvol afronden van de opleiding heb je gedegen kennis van de grondbeginselen van het duurzaam ontwerpen van installaties voor toepassing in de kantoor- en utiliteitsgebouwen. Je bent in staat om ontwerpberekeningen te maken en keuzes te maken voor de inzet van duurzame ontwerpoplossingen:

 • het uitwerken van een systeemontwerp voor een energiecentrale met WKO opslag
 • het ontwerpen van een hydraulische schakeling en dimensioneren van de componenten van de energiecentrale
 • het dimensioneren van verticale bodemwarmtewisselaars voor nieuwbouw kantoorgebouwen waarbij het aandeel regeneratie (recuperatie) van de bodem, de bodemsoort en de opstellingsvorm
 • belangrijke aspecten zijn
 • het ontwerpen van een modulair opgebouwde warmte pompinstallaties (warmte- en koude opwekker) voor utiliteitsgebouwen, het dimensioneren van het afgiftesysteem in vertrekken en het inpassen in het distributiesysteem.
 • betonkernactivering, het koppelen met duurzame warmtebronnen; door het gebruik van een thermische massa, de constructieve eigenschappen van een gebouw wordt een thermische buffer tussen het buiten en binnenklimaat gecreëerd.
 • het automatiseren van de te ontwerpen klimaatsystemen met warmtepompinstallaties (ISSO 39 en 81)
 • het ontwerpen van installatieconcepten van luchtlucht warmtepompinstallaties in utiliteitsgebouwen en het dimensioneren van het distributiesysteem.
 • het creëren van een comfortabel binnenklimaat door het direct klimatiseren van ruimten in gebouwen door het toepassen van cyclische faseovergangen van te gebruiken materialen.
 • het ontwerpen van verbrandingsinstallaties van duurzame brandstoffen, denk hierbij aan biomassa installaties.
 • waterstof als energiedrager, toepassingen van deze klimaatneutrale energiedrager voor de gebouwde omgeving.

Voor wie?

Ervaren engineers, ontwerpers of projectleiders werkzaam bij een adviesbureau, installatiebedrijf, leverancier, opdrachtgever of overheid.

Vooropleiding

Een succesvol afgeronde hbo-opleiding of een mbo-opleiding met enkele jaren relevante werkervaring.

Inhoud Cito-examens

Onderstaande onderdelen van de cursus sluiten aan op een cito-examen. Hiervoor kan een afzonderlijk cito-certificaat behaald worden. Het betreft de cito-examens:

 • Biomassa
 • Betonkernactivering integraal ontwerpen van warmtepompinstallaties voor utiliteitsgebouwen
 • Ontwerpen en installeren van lucht/lucht warmtepompsystemen voor utiliteitsgebouwen

Docenten

De lessen worden verzorgd door docenten die zijn geselecteerd op hun praktijkervaring en hun didactische vaardigheden. Zij zijn in staat naast behandeling van de lesstof in de bijbehorende literatuur, de stof aan de hand van aansprekende praktijkvoorbeelden toe te lichten.

Terug naar cursusoverzicht