Zelfstandig adviseren t.a.v. technische en financiële haalbaarheid Duurzaamheid

Scroll down

Duurzaam Adviseren Gebouwde Omgeving

Waarom de cursus Duurzaam Adviseren Gebouwde Omgeving

Duurzame gebouwen zijn toekomstbestendig, waardevast, hebben een lage of geen CO2 uitstoot, lage energiekosten en een hoog comfort. Naast kennis van innovatieve technieken vraagt duurzaam bouwen om een meer integrale aanpak en een projectbenadering vanuit (systeem)concepten. Daarnaast vraagt het duurzaam bouwen inzicht in de economische haalbaarheid en overtuigingskracht richting opdrachtgevers. In deze cursus komt het begrip duurzaamheid breed aan bod, waarbij zowel naar het gebouw als naar de technische installaties wordt gekeken. De verschillende beoordelingsmethoden (BREEAM etc.) komen ook aan de orde.

Leerdoel / resultaat

Na afloop van de cursus ben je in staat te analyseren, motiveren en berekenen en zelfstandig te adviseren ten aanzien van duurzame aspecten betreffende het gebouw, het gebruik en de technische installaties. Na afloop kun je:

 • adviseren over toe te passen energie- en duurzaamheidslabels;
 • onderbouwd adviseren over energiebesparende maatregelen;
 • onderbouwd adviseren over inpassing duurzame opwekking van energie;
 • adviseren en participeren in moderne samenwerkingsverbanden en contractvormen;
 • een haalbaarheidsstudie met financiële onderbouwing opstellen.

Voor wie?

Ervaren hoger opgeleide ontwerpers, adviseurs, projectleiders of projectmanagers binnen de installatiesector.

Vooropleiding

Voor het volgen van de cursus is een afgeronde relevante opleiding op minimaal hbo-niveau danwel een relevante opleiding op mbo-4 niveau met meerdere jaren ervaring binnen de installatietechniek vereist. Kennis van en/of ervaring met Excel is eveneens noodzakelijk om de lessen te kunnen volgen.

Een goed eindresultaat vraagt een grote mate van zelfstudie.

Studielast

De studielast voor deze cursus bestaat uit zowel contacturen als zelfstudie voor het bestuderen van de lesstof en het maken van werkopdrachten en bedraagt circa 140 uur.

Inhoud

Het programma van de cursus bestaat uit 10 lessen (verdeeld over 9 lesdagen): 

 1. Inleiding Duurzaamheid
 2. Instrumentarium Duurzaamheid
 3. Circulariteit
 4. Energiebeperkende maatregelen
 5. Data gedreven optimalisatie van energiegebruik
 6. Duurzame opwekking (basis)
 7. Uitvoeringsvormen duurzame projecten
 8. Financiële onderbouwing Duurzaamheid
 9. Stimuleren Duurzaamheid
 10. Human skills

Uitgereikt cursusmateriaal

 • Cursusmateriaal (via de leeromgeving)

Docenten

De lessen worden verzorgd door docenten die zijn geselecteerd op hun praktijkervaring en hun didactische vaardigheden. Zij zijn in staat naast behandeling van de lesstof in de bijbehorende literatuur, de stof aan de hand van aansprekende praktijkvoorbeelden toe te lichten.

Terug naar cursusoverzicht

Testimonials

Cursisten vertellen:

“Deze cursus heeft mijn mindset veranderd t.o.v. duurzaamheid in de gebouwde omgeving. Door de cursus heb ik geleerd gestructureerd naar duurzaamheidsvraagstukken te kijken en er in het werk mee om te gaan.”

Cursisten vertellen:

“Inzicht in duurzaamheid, hoe door opdrachtgevers wordt gedacht en hoe opdrachtgevers benaderd kunnen worden.”