Post-HBO Koudetechniek

Scroll down

Post-HBO Koudetechniek

De opleiding post-hbo Koudetechniek wordt uitgevoerd door de Stichting Post HBO Koudetechniek. Dit betreft een intensieve samenwerking tussen NVKL, KNVvK, UBF‐ACA, SOK en de docenten van de opleiding Post HBO koudetechniek. TVVL coördineert de opleiding in opdracht van de Stichting Post HBO Koudetechniek.


Voor wie?

Startende of ervaren engineers, ontwerpers of projectleiders werkzaam bij een adviesbureau, installatiebedrijf, leverancier, opdrachtgever binnen het koudetechnisch vakgebied.


Na afloop kun je

 • Een volledige koudetechnische installatie berekenen en ontwerpen met inbegrip van het functioneel regeltechnisch ontwerp mede op basis van actuele wet- en regelgeving
 • Berekeningen uitvoeren aan de basisbegrippen van de koude keten. Bijvoorbeeld de samenstelling van koudemiddelen of biochemische aspecten van levensmiddelen via vakken als biochemie, koudemiddelen en transport.
 • Alle koudetechnische componenten ontwerpen, specificeren en selecteren zoals compressoren, warmtewisselaars, regelcomponenten en apparaten en voorzieningen.
 • Het dynamisch systeemgedrag van de installatie beoordelen.


Waarom?

Zonder koudetechniek zou de mensheid niet in staat zijn om in voldoende veilig en vers voedsel op alle gewenste en noodzakelijke momenten te voorzien. Ook op medisch vlak, comfort in gebouwen, productieprocessen, wetenschappelijk onderzoek, etc. is koudetechniek onontbeerlijk. Het is daarom essentieel dat er mensen worden opgeleid die in staat zijn om deze koudetechnische installaties te ontwerpen, optimaliseren, handhaven, analyseren en te verbeteren. In de opleiding worden zeer veel facetten van de koudetechniek behandeld zoals systeemtechniek, toepassingen, kennis van te koelen producten of van componenten en regeltechniek. Momenteel staat de koudetechniek midden in de transitie van chemische naar natuurlijke koudemiddelen. Bovendien staan warmtepompen steeds meer in de belangstelling om waardevolle restwarmte een nuttige bestemming te geven.


Inhoud opleiding

Fundamentals
 • Biochemie
 • Koudemiddelen en koudedragers
 • Transportverschijnselen Applications
 • Voedselbewaring
 • Koel en vriesruimten
 • Koel-, vries- en ontdooiprocessen
 • Koudeketen
Equipment en Systems
 • Opwekking koude
 • Compressiekoelsystemen
 • Compressoren
 • Regelingen
 • Controls
 • Apparaten en voorzieningen
Handling & Regulation
 • PED
 • Milieu en Arbo
 • Practicum Opwekking koude
Afstudeerproject