Koppelcursus Post-HBO Koudetechniek

Scroll down

Koppelcursus Post-HBO Koudetechniek

De koppelcursus mbo-4 /hbo wordt uitgevoerd door de Stichting Post HBO Koudetechniek. Het is bedoeld voor kandidaten die een technische mbo-4 opleiding hebben afgerond, en willen doorstromen naar de post-hbo opleiding Koudetechniek. TVVL coördineert de opleiding in opdracht van de Stichting Post HBO Koudetechniek.

Voor wie?

De opleiding is bedoeld voor mensen met een afgeronde technische mbo opleiding, niveau 4. Enige kennis en ervaring in het ontwerpen van koeltechnische installaties strekt tot aanbeveling. Ook staat de opleiding open voor studenten met een opleiding KTC, Projectleider/ manager koeltechniek.


Na afloop kun je of heb je:

  • wiskundige functies begrijpen, analyseren en toepassen;
  • differentiaalvergelijkingen begrijpen, analyseren en toepassen;
  • herkennen en rekenen met relevante eenheden en symbolen uit de koeltechniek;
  • voorspellingen doen van één-fase stromingensverschijnselen met kennis van de elementaire stromingsleer;
  • kennis van elementaire warmte-overdracht door wanden en buizen;
  • kennis van de algemene gaswet en haar toepassingen in de koeltechniek;
  • elementaire kennis van de eerste en tweede hoofdwet van de thermodynamica;
  • diverse diagrammen lezen waarin processen in de koeltechniek worden uitgedrukt, zoals het (h, x), het (h, log p) en het (T, s) diagram.

Waarom?

Koudetechniek speelt een belangrijke rol in onze maatschappij. Zo is het een essentieel onderdeel van de voedselvoorziening in de wereld. Zonder koudetechniek zou de mensheid niet in staat zijn om in voldoende veilig en vers voedsel op alle gewenste en noodzakelijke momenten te voorzien. Naast de voedselvoorziening is ook op medisch vlak, comfort in gebouwen, productieprocessen, wetenschappelijk onderzoek, etc. koudetechniek onontbeerlijk. Het is daarom essentieel dat er mensen worden opgeleid die in staat zijn om deze
koudetechnische installaties te ontwerpen, optimaliseren, handhaven, analyseren en te verbeteren In de opleiding worden zeer veel facetten van de koudetechniek behandeld. De koppelcursus biedt praktisch geschoolde geïnteresseerden de mogelijkheid om door te stromen naar de post HBO opleiding koudetechniek.


Cursusinhoud

De cursus bestaat uit 2 onderdelen:
  • Toegepaste natuurkunde met eindtoets
  • Toegepaste wiskunde met eindtoets