Maak kennis met de basiseigenschappen en toepassingen van waterstof

Scroll down

Waterstof in de Gebouwde Omgeving

Waarom de cursus Waterstof in de Gebouwde Omgeving

Waterstof is tegenwoordig regelmatig in het nieuws als alternatieve energiedrager. Grote partijen zoals energieproducenten, netbeheerders en fabrikanten stellen zichzelf doelen voor de toepassing en het gebruik van waterstof. En ook kleinschalige projecten in wijken krijgen steeds meer vorm.

Waterstof is geen energiebron, maar kan een energiedrager zijn: een stof waarin energie is opgeslagen, die bij verbranding weer vrijkomt. Hierdoor kan het behalve als groene energiedrager, geproduceerd met duurzame energie afkomstig van hernieuwbare bronnen, ook als opslag van energie worden toegepast. Bijvoorbeeld wanneer de opwekking van zonne-en windenergie niet aansluit bij de vraag. In de industrie is waterstof al een gangbare toepassing, maar in de gebouwde omgeving staat het gebruik en de toepassing van waterstof nog aan het begin van een enorme groei en schaalvergroting.

Steeds meer installatietechnici, van adviseurs, ontwerpers, installateurs en monteurs, gaan waterstof de komende jaren tegenkomen in hun dagelijkse werkzaamheden. Om medewerkers in de installatietechniek hierop voor te bereiden biedt TVVL de cursus Waterstof in de Gebouwde Omgeving.


Leerdoel/resultaat

Je maakt kennis met algemene aspecten rondom waterstof en specifiek met de toepasbaarheid in de gebouwde omgeving. Hiertoe worden onderwerpen als chemische eigenschappen, rol in de energietransitie, systeemintegratie, wet- en regelgeving en veiligheid behandeld. Daarnaast worden praktische kanten besproken waar rekening mee moet worden gehouden bij de toepassing van waterstof als energiedrager. Deze kennis kun je inzetten bij advisering naar je klanten over de toepassingsmogelijkheden van waterstof in de gebouwde omgeving.

De cursus bestaat uit presentaties, en daarnaast ga je ook aan de slag met het maken van een stappenplan, een (conceptueel) systeemontwerp en meerdere praktijkcasussen.


Vooropleiding

Een hbo-opleiding met minimaal 3 jaar werkervaring.

Voor wie?

Voor geïnteresseerden en pioniers in de installatietechniek die meer willen weten over waterstof, die hierover hun klanten willen kunnen adviseren of die hier (in de toekomst) mee aan de slag willen. Voor Installatietechnici, van adviseurs en ontwerpers tot installateurs.

Docenten

De lessen worden verzorgd door docenten die zijn geselecteerd op hun praktijkervaring en hun didactische vaardigheden. Zij zijn in staat naast behandeling van de lesstof in de bijbehorende literatuur, de stof aan de hand van aansprekende praktijkvoorbeelden toe te lichten.