EP-U/B adviseur

FedEC logo 2020 RGB.png

Waarom de cursus EP-U/B adviseur? logo Nieuw groen.png

Op 1 januari 2021 (uitgestelde invoeringsdatum) is de nieuwe methodiek voor de energieprestatie van gebouwen van kracht. Vanaf dat moment dienen gebouwen te worden opgenomen volgens het opnameprotocol ISSO 75.1 Methode 2020 op basis van de NTA 8800. Als je wilt aantonen dat je een vakbekwaam adviseur voor de nieuwe methodiek bent, dien je een aanvullend examen met goed gevolg af te ronden. Hiermee behoud je je vakbekwaamheid en mag je bovendien ook na 1 januari 2021 woningen en woongebouwen opnemen en afmelden. FedEC heeft voor je een cursus ontwikkeld die je voorbereidt op het aanvullend examen. In deze cursus worden de vele veranderingen in de nieuwe methodiek behandeld. Uiteraard gaan we ook in op de steeds zwaarder wordende complexiteit van de installatietechniek.

Insteek zijn hoge slagingspercentages, afwisseling tussen theorie en praktijk, thuisstudiemodules, examentraining en diverse (avond) webinars. Uiteraard zijn de docenten zelf EPA-U adviseur, ervaren opleiders, afkomstig van de FedEC en direct betrokken bij de NTA 8800 ontwikkelingen.  

Leerdoel / resultaat

De cursist wordt bijgeschoold in de nieuwe EP-U systematiek conform de NTA 8800. Na afloop van de cursus vakbekwaam EPA-U adviseur (EP-U/B) ben je opgeleid voor het uitvoeren van EP-U/B adviezen bij je klanten. We zorgen ook dat je de grootste kans hebt op het behalen van het EP-U/B examen bij CITO of Examenpark. Samengevat ben je na afloop op de hoogte / in staat:

 • van alle veranderingen binnen het nieuwe opnameprotocol
 • de kwaliteitsverklaringen en gelijkwaardigheidsverklaringen te beoordelen
 • van de BENG-eisen gesteld door het Bouwbesluit en kan je de rapportage van de Energieprestatie uit leggen
 • onderscheid te maken tussen basisopname en detailopname
 • van kennis over vernieuwde inzichten met betrekking tot schaduw
 • van de uitvoering van gebouw opname conform opnameprotocol ISSO 75.1
 • de algemene gebouw-/rekenzone gegevens opnemen, eventueel achterhalen en invullen en
 • gegevens te bepalen van de installaties voor ruimteverwarming en -koeling, warmtapwater, ventilatie, bevochtiging, verlichting en elektriciteitsopwekking

Bonus: Na het behalen van het aanvullend examen EP-U/B ben je ook bevoegd om vanaf 1-1-2021 woningen volgens de basismethodiek (EP-W/B) op te nemen en af te melden.

Voor wie?

Deze cursus is voor de huidige vakbekwame EPA-U adviseur die ook na 1 januari 2021 nog energielabels wil opstellen en afmelden volgens de nieuwe basisopname. Wij leiden je op en bereiden je voor tot de examens voor EP-U/B. Je dient 2 examens af te leggen; een multiple choice examen en een softwaretoets. De examens worden verzorgd door CITO of Examenpark. Meer informatie hierover is te vinden bij CITO en het Examenpark

Vooropleiding

De toelatingseisen zijn dat je EPA-U adviseur bent (vakbekwaam). Dat betekent dat je in het bezit bent van een recent diploma EPA-U afgegeven door CITO of Examenpark.

Studielast

Voor een optimale slagingskans wordt van de cursist naast een actief houding ook zelfstudie verwacht. Deze is afhankelijk van de kennis en ervaring maar varieert van 4 tot 8 uur voor deze opleiding.

Inhoud van de cursus / programma

De cursus bestaat uit 4 bijeenkomsten; twee contactdagen en twee webinars in de vroege avonduren. De inhoud is opgebouwd uit de onderstaande onderdelen.

 •   Veranderingen energieprestatie berekeningen gebouwen door
    de NTA 8800
 •   Wetgeving beleid EP-U/B, NTA 8800 en 2020 methode
 •   Energieprestatie-indicatoren en opnameprotocol (H6)
 •   Schematisering gebouw (H7), gebouwkenmerken, rekenzones, thermische eigenschappen (H8) en beschaduwing (H16)
 •   Installaties algemeen: werkwijze, informatiebronnen en dossier
 •   Installatiekunde, verwarming, koeling, ventilatie, be- en ontvochtiging, verlichting en
    gebouwgebonden energieproductie (H9-15)
 •   In’s en outs’ en veranderingen software
 •   Cases

Twee webinars (elk ongeveer een uur)

 • Cases
 • Examentraining, vragen en FAQ’s

Uitgereikt cursusmateriaal

Het lesmateriaal omvat een syllabus met theorie, achtergronden, uitleg en de nieuwe regelgeving voor thuisstudie, oefenmaterialen, cases en proefexamens. De ISSO publicatie 75.1 (2020) is niet inbegrepen.

Docenten

De lessen worden verzorgd door docenten die zijn geselecteerd op hun praktijkervaring en hun didactische vaardigheden. Uiteraard zijn ze zelf EP U/B adviseur en FedEC-lid en direct betrokken bij de NTA 8800 ontwikkelingen. Zij zijn in staat naast behandeling van de lesstof in de bijbehorende literatuur, de stof aan de hand van aansprekende praktijkvoorbeelden toe te lichten.

Samenwerking TVVL en FedEC

De cursus wordt georganiseerd door TVVL in samenwerking met, en in opdracht van, de Federatie van Energieconsultants (FedEC). Een deskundig team van de FedEC heeft de cursus met TVVL nauwgezet samengesteld. TVVL verzorgt ook per 2019 het secretariaat van de FedEC.

Terug naar cursusoverzicht