Basiscertificaat energietransitie gebouwde omgeving

Scroll down

Basiscertificaat energietransitie gebouwde omgeving

Doel van de opleiding is het bieden van basiskennis en handelingsperspectief voor praktische oplossingen voor de verduurzaming en energietransitie in de gebouwde omgeving. In 5 dagdelen komen alle relevante onderwerpen aan bod, van procesaanpak tot techniek.

Je leerst in een multidisciplinair samengestelde groep vooral van elkaar, onder leiding van een ervaren adviseur die dagelijks in de praktijk bezig is op het onderwerp. In de opleiding vind je niet alleen verdieping op je eigen vakgebied, maar maak je juist ook kennis met andere disciplines. Welke taal spreken zij en voor welk stukje van de systeempuzzel heb je ze nodig? In 5 modules word je een professionele gesprekspartner voor alle stakeholders die betrokken zijn bij de energietransitie. We stimuleren ook onderling contact na  de laatste module, zodat je onderdeel uit gaat maken van een multidisciplinair kennisnetwerk.


Leerdoel/resultaat

 • Kennis opdoen over de ontwikkelingen, praktische voorbeelden en handvatten op het gebied van de energietransitie van de gebouwde omgeving.
 • Inzicht krijgen in de alternatieven voor de gasaansluiting in een woning.
 • Inzicht krijgen in de randvoorwaarden die andere stakeholders stellen.
 • Inzicht hebben in de consequenties voor bewoners.
 • Inzicht verwerven in mogelijkheden voor een wijkgewijze aanpak van de energietransitie.

Voor wie?

Opdrachtgevers, ontwikkelaars, beleidsmedewerkers, ontwerpers, bouw- en installatieondernemers en andere professionals die actief zijn of worden in de energietransitie van de gebouwde omgeving. Maximaal 20 deelnemers, dus schrijf snel in!


Vooropleiding

Vooropleiding op minimaal mbo-niveau met enkele jaren werkervaring. De cursus wordt op verschillende locaties in Nederland gegeven. 


Inhoud

De cursus is opgebouwd uit 5 modules. De docenten zijn praktijkprofessionals die hun sporen hebben verdiend in advies en realisatie van aardgasvrije projecten.

MODULE 1 INTROCUTIE 'ENERGIETRANSITIE GEBOUWDE OMGEVING'

 • Waarom een energietransitie in de gebouwde omgeving?
 • Zin en onzin van aardgasvrije oplossingen
 • Wat is het overheidsbeleid en welke praktische consequenties heeft dat?
 • De impulsen van de EU: Clean Energy Package, Renovation Wave en FIT55
 • Wat is de samenhang tussen maatregelen aan gebouwen en de energievoorziening?
 • Welk onderscheid in type oplossingen voor gebouwen is er en wat zijn de voor- en nadelen?
 • Wat is de rol van isolatie en vraagbeperking en wat is de Standaard voor woningisolatie?
 • Wat zijn de kansen voor een warmtenet?
 • Wat is de zin (en onzin) van all-electric oplossingen?

MODULE 2 WIJKGERICHTE AANPAK

 • Waarom een wijkgerichte aanpak?
 • Wat is een warmteplan, een transitievisie warmte, een wijkuitvoeringsplan en waarvoor zijn deze nodig?
 • Wie zijn de stakeholders en wat zijn hun rollen?
 • Wat kan het Wijkkompas betekenen in de wijkaanpak?
 • Wie bepaalt welke wijken wanneer aan de beurt zijn en wanneer is dat bekend?
 • Hoe kun je bewonersparticipatie en draagvlak organiseren?
 • Lessen uit de proeftuinen.

MODULE 3 NETWERKEN EN WARMTENETTEN

 • Voor de aardgasvrije gebouwde omgeving is een nieuwe energieinfrastructuur cruciaal. Of het nu gaat om een all electric wijk of een warmtenet, de schop zal de grond in moeten. Welke ontwikkelingen zijn te verwachten?
 • In deze module bespreken we de dilemma’s en praktische obstakels die overwonnen moeten worden. Samenwerking is cruciaal. Hoe zorg je dat de partijen aan tafel elkaar gaan vertrouwen?
 • Bij het keuzeproces is goede informatie cruciaal. Wat zijn de parameters die van belang zijn? Welke principes gelden? Wie is betrokken en hoe zit een typische business-case in elkaar voor de aanbieder? En voor de bewoner?

MODULE 4 ENERGIEPRESTATIE EN (BOUW-)TECHNISCHE ASPECTEN

 • Samenhang tussen isolatie en installatie: wat zijn relevante gegevens?
 • Wat zijn de principes achter Energielabel en BENG-eisen en wat is de samenhang.
 • Wat zijn de consequenties voor de bestaande bouw?
 • Hoe kun je de Standaard voor woningisolatie en de streefwaarden praktische toepassen?
 • Wat is het belang van maatwerkadvies en wat zijn de valkuilen?
 • Welke verbetermaatregelen zijn minimaal nodig voor oplossingen die bijdragen aan de beperking van de CO2-uitstoot?
 • Wat zijn de ruimtelijke consequenties in gebouwen van verschillende oplossingen?

MODULE 5 PRAKTIJKVOORBEELDEN

 • Wat zijn praktijkvoorbeelden van gerealiseerde projecten met diverse concepten met een alternatief voor aardgas?
 • Wat zijn de ervaringen van bewoners qua comfort en gebruik?
 • Wat zijn de energiekosten in de praktijk?
 • Welke lessen kunnen we leren uit deze projecten?
 • Welke oplossingen werken goed in verschillende situaties?

Verdiepingsmodules

Los te boeken zijn de volgende verdiepingsmodules

9 juni 2022           9.00 – 12.30 uur          Financieringsaspecten van de energietransitie
16 juni 2022         9.00 – 12.30 uur          Werken met wijkkompas
23 juni 2022         9.00 – 12.30 uur          Warmtepompen bij renovatie
30 juni 2022         9.00 – 12.30 uur          Lokaal warmtenet