Basiscertificaat aardgasvrije gebouwde omgeving

Scroll down

Basiscertificaat aardgasvrije gebouwde omgeving

Doel van de opleiding is het bieden van basiskennis en handelingsperspectief voor het vinden van oplossingen in beleid en projecten voor aardgasvrije nieuwbouw en renovatie in de gebouwde omgeving. In 5 dagdelen komen alle relevante onderwerpen aan bod, van procesaanpak tot techniek. In de opleiding vind je niet alleen verdieping op je eigen vakgebied, maar maak je ook kennis met andere disciplines. Hiermee word je een professionele gesprekspartner voor alle stakeholders in de energietransitie. Kom in 5 modules meer te weten over aardgasvrije oplossingen zodat je als professional kunt meewerken aan praktische oplossingen voor de energietransitie in de gebouwde omgeving.

Leerdoel/resultaat

 • Kennis opdoen over de ontwikkelingen, praktische voorbeelden en handvatten op het gebied van het aardgasvrij maken van de gebouwde omgeving.
 • Inzicht krijgen in de alternatieven voor de gasaansluiting in een woning.
 • Inzicht krijgen in de randvoorwaarden die andere stakeholders stellen.
 • Inzicht hebben in de consequenties voor bewoners.
 • Inzicht verwerven in mogelijkheden voor aardgasvrije wijken.

Voor wie?

Opdrachtgevers, ontwikkelaars, beleidsmedewerkers, ontwerpers, bouw- en installatieondernemers en andere professionals die actief zijn of worden in aardgasvrije wijken en aardgasloze energieconcepten voor de gebouwde omgeving. Maximaal 20 deelnemers, dus schrijf snel in!


Vooropleiding

Vooropleiding op minimaal mbo-niveau met enkele jaren werkervaring. De cursus wordt op verschillende locaties in Nederland gegeven. 


Inhoud

De cursus is opgebouwd uit 5 modules. De docenten zijn praktijkprofessionals die hun sporen hebben verdiend in advies en realisatie van aardgasvrije projecten.

MODULE 1: INTRODUCTIE ‘VAN GAS LOS’
 • Waarom aardgasvrije oplossingen?
 • Wat is het overheidsbeleid en welke praktische consequenties heeft dat?
 • Wat zijn de alternatieven voor de HR-combiketel?
 • Wat is de zin (en onzin) van all-electric oplossingen?
 • Welk onderscheid in type oplossingen is er en wat zijn de voor- en nadelen?
 • Wat zijn de kansen voor een warmtenet?
 • Wat is de rol van isolatie en vraagbeperking?
 • Wat zijn de ruimtelijke consequenties in gebouwen?
MODULE 2: WIJKGEWIJZE AANPAK
 • Waarom een wijkgewijze aanpak?
 • Wat is een warmteplan en waarom is dit nodig?
 • Wie zijn de stakeholders en wat is hun rol?
 • Wie bepaalt welke wijken wanneer aan de beurt zijn en wanneer is dat bekend?
 • Hoe kun je bewonersparticipatie en draagvlak organiseren?
MODULE 3: NETWERKEN EN WARMTENETTEN
 • Voor de aardgasvrije gebouwde omgeving is de energie-infrastructuur cruciaal. Op dit vlak zijn de komende tijd diverse ontwikkelingen te verwachten.
 • In deze module behandelen we eerst de taken en positie van netbeheerders. Wat is hun belang en strategie en hoe snel zijn aanpassingen aan bijvoorbeeld het electriciteitsnet mogelijk?
 • Daarna spitsen we toe op warmtenetten. Wat zijn de principes, wie is betrokken en hoe zit een business-case in elkaar?
MODULE 4: ENERGIEPRESTATIE EN BOUWKUNDIGE ASPECTEN
 • Wat zijn de principes achter Energielabel en BENG-eisen en wat is de samenhang.
 • Waarin is BENG anders in vergelijking met de huidige EPC?
 • Welke energieconcepten voldoen aan BENG-eisen?
 • Wat zijn de consequenties voor de bestaande bouw?
 • Voldoen aardgasvrije oplossingen altijd aan BENG?
 • Welke eisen moet je stellen aan de thermische schil van bestaande gebouwen?
 • Welke verbetermaatregelen zijn minimaal nodig voor aardgasvrije oplossingen?
MODULE 5: PRAKTIJKVOORBEELDEN
 • Wat zijn praktijkvoorbeelden van gerealiseerde projecten met diverse aardgasvrije concepten?
 • Wat zijn de ervaringen van bewoners qua comfort en gebruik?
 • Wat zijn de energiekosten in de praktijk?
 • Welke lessen kunnen we leren uit deze projecten?
 • Welke oplossingen werken goed in verschillende situaties?

Corona? Webinars!

Vanwege het coronavirus wordt de cursus op dit moment via webinars gegeven. De 5 webinars vinden plaats van 09.00 - 12.30 uur. 

Module 1 – donderdag 4 juni – Harm Valk – VanGasLos
Module 2 – dinsdag 9 juni - Niels Rood – Wijkgewijze aanpak
Module 3 – donderdag 11 juni - Jeske van Zonneveld – netwerken en warmtenetten
Module 4 – dinsdag 16 juni – Martin Dunnink - energieprestatie en bouwkundige aspecten
Module 5 – donderdag 18 juni – Martin Dunnink - praktijkvoorbeelden