Maak kennis met het aanbod van bijscholing op het gebied van het ontwerpen van technische installaties in de gebouwde omgeving en integraal samenwerken

Scroll down

Cursusaanbod installatietechniek

TVVL heeft een uitgebreid aanbod van vakinhoudelijke bijscholing voor medewerkers in de installatiesector. Het cursusaanbod is onderverdeeld in technische ontwerpvaardigheden, integraal samenwerken en projectmanagement.

Download de cursusgids

Ontwerpvaardigheden

Luchtbehandelingstechniek

Zelfstandig uitvoeren van dimensionerings- en ontwerpberekeningen van klimaatinstallaties en luchtbehandelingsystemen voor de gebouwde omgeving. Inclusief het maken van gefundeerde keuzes ten behoeve van het voorontwerp.

Luchtbehandelingstechniek

Sanitaire Installaties in Gebouwen (Leidingwater-, riolering-, gas- en brandblusinstallaties)

Zelfstandig ontwerpen en technisch beoordelen van leidingwater-, riolering-, gas- en brandblusinstallaties. Inclusief workshops technische en medische gassen, zwembaden, waterbehandeling en stoominstallaties.

Sanitaire Installaties in Gebouwen (Leidingwater-, riolering-, gas- en brandblusinstallaties)

Luchtbehandeling Speciale Ruimten

Het kunnen specificeren van de vereiste binnencondities en beoordelen van de benodigde luchtbehandelinginstallaties voor speciale ruimten als cleanrooms, OK’s, laboratoria, musea, archieven grootkeukens, datacenters, zwembaden etc.

Luchtbehandeling Speciale Ruimten

Geluid in Technische Installaties

Zelfstandig onderkennen en analyseren van akoestische vraagstukken die zich in een comfort- en luchtbehandelinginstallatie kunnen voordoen en oplossingen kunnen aandragen.

Geluid in Technische Installaties

Duurzaamheid in de Gebouwde Omgeving

Het kunnen analyseren, motiveren, berekenen en zelfstandig adviseren ten aanzien van duurzame aspecten betreffende het gebouw, het gebruik en de technische installaties. Inclusief het opstellen van een financiële haalbaarheidsanalyse.

Duurzaamheid in de Gebouwde Omgeving

Commissioning

Zelfstandig opstellen van een commissioning-plan en uitvoeren van commissioningwerkzaamheden of, met aanvullende competenties, te coördineren in de hoedanigheid van de Commissioning Autoriteit.

Commissioning

Installatie Project Management

Het zelfstandig als projectleider in bouwteamverband kunnen opereren en de daarin voorkomende problematiek tijdig te kunnen herkennen en op te lossen.

Installatie Project Management

Hogere Elektrotechniek (Gebouw- en bedrijfsinstallaties)

Gedegen kennis hebben van de grondbeginselen, de wet- en regelgeving en het ontwerp van de elektrotechnische installaties voor gebouw- en bedrijfsinstallaties, de ontwikkelingen op dit gebied van intelligente gebouwen, smart grid en DC-techniek.

Hogere Elektrotechniek (Gebouw- en bedrijfsinstallaties)

Systeemarchitect Gebouwautomatisering en -beheer

In deze cursus verwerft u de benodigde competenties voor het professioneel invullen van gebouwautomatiserings-vraagstukken in elke levensfase van gebouwen. I.s.m. de Brancheorganisatie GebouwAutomatisering.

Systeemarchitect Gebouwautomatisering en -beheer

Ramen en Budgetteren voor Installatietechnici

Het opstellen van een kostenraming t.b.v. werktuigkundige en elektrotechnische installaties voor de gebouwde omgeving. Inclusief de onderhouds- en vervangingskosten van gebouwgebonden installaties.

Ramen en Budgetteren voor Installatietechnici

Hogere Meet- en Regeltechniek

De TVVL opleiding Hogere Meet- en Regeltechniek behandelt de meest actuele en relevante onderwerpen op het gebied van regeltechniek, hydraulische schakelingen, gebouwen installatiegedrag en comfort.

Hogere Meet- en Regeltechniek

Prestatiemonitoring en -analyse van HVAC-installaties

Het kunnen definiëren, uitvoeren en presenteren van data gedreven HVAC prestatie analyses. In de cursus wordt ingegaan op de mogelijkheden om data uit meet- & regelinstallaties te gebruiken voor het verschaffen van inzicht in de prestaties.

Prestatiemonitoring en -analyse van HVAC-installaties

Hydraulische schakelingen voor Verwarmen en Koelen

Deze cursus is gericht op installatieontwerpers en projectleiders die betrokken zijn bij het ontwerpen en beoordelen van cv- en koude-installaties. De cursus is bedoeld voor installateurs, ontwerpers of beheerders van hydraulische schakelingen in utiliteitsgebouwen.

Hydraulische schakelingen voor Verwarmen en Koelen

Procesengineering: Energieanalyses

Bij de uitwerking van een moderne installatie verder kunnen gaan dan het creëren van hydraulische schakelingen. Wie procesengineering volledig onder de knie wil krijgen, kan daarvoor het beste de volledige leergang volgen die uit drie onderdelen bestaat.

Procesengineering: Energieanalyses

Schakelcursus Toegepaste Wiskunde en Natuurkunde

Spijker jouw kennis van wiskunde en natuurkunde bij en volg de Schakelcursus Toegepaste Wiskunde en Natuurkunde. Via e-learningmodulen in combinatie met één contactdag wordt de basiskennis opgefrist of op het juiste niveau gebracht.

Schakelcursus Toegepaste Wiskunde en Natuurkunde

Integraal samenwerken

Werktuigkunde voor Elektrotechnici

De cursus verschaft inzicht in de werking en problematiek van W-installaties. De cursus stelt functionarissen in de E-techniek in staat technische installaties integraal te beoordelen.

Werktuigkunde voor Elektrotechnici

Elektrotechniek voor Werktuigkundigen

De cursus ‘E voor W’ verschaft werktuigkundigen binnen de installatietechniek inzicht in E-installaties door gevoel te kweken voor begrippen en vuistregels.

Elektrotechniek voor Werktuigkundigen

Bouwkunde voor Installatietechnici

De cursus geeft werktuigkundigen en elektrotechnici binnen de installatietechniek, door gevoel te kweken voor begrippen en vuistregels, inzicht en kennis van Bouwkunde.

Bouwkunde voor Installatietechnici

Installatietechniek voor Bouwkundigen

Het ontwikkelen van multidisciplinaire huisvestingsoplossingen is noodzakelijk voor het verhogen van de kwaliteit van uw dienstverlening. Hierdoor zal integraliteit bij de realisatie van gebouwen en technische installaties worden bevorderd en zullen projecten beter worden afgerond.

Installatietechniek voor Bouwkundigen

BIM

BIM Coördinator

Na het volgen van de opleiding BIM Coördinator ben je in staat om, samen met jouw BIM-team, een gevalideerd model op te leveren dat voldoet aan de gestelde kaders. Het BIM-uitvoeringsplan vormt daarvoor de basis.

BIM Coördinator

Startend BIM Modelleur Installatietechniek

Na het succesvol afronden van deze Autodesk gecertificeerde cursus ben je bewust van jouw rol in het BIM-proces, kan je zowel E als W-installaties modelleren en informatie filteren in plain Revit MEP.

Startend BIM Modelleur Installatietechniek

Energie

Energiecoördinator

In deze cursus leer je alles over energiebeheer. Van het modelleren van energieverbruik tot het inkopen van elektriciteit en gas. Hoe breng je systematisch in kaart waar het energiegebruik binnen de organisatie plaats vindt? Hoe bepaal je wat een acceptabel of ongewoon hoog verbruik is?

Energiecoördinator

Europese Energie-Efficiency Richtlijn (EED)

Na afloop van de cursus ben je in staat om zelfstandig een EED-energieaudit van je organisatie (utiliteit en industrie) te maken en beoordelen, en weet je waar je informatie kunt vinden voor het maken en beoordelen van de EED-energieaudit.

Europese Energie-Efficiency Richtlijn (EED)

Warmtenetten in 2 dagen

Na afloop van de cursus ben je in staat om te adviseren, motiveren en (basis) berekeningen te maken en zelfstandig kritische vragen te stellen ten aanzien van aanleg en aanpassing van warmtenetten.

Warmtenetten in 2 dagen

Persoonlijke groei

Adviesvaardigheden

Je wilt graag meer je adviserende rol pakken, zodat er beter naar je ideeën wordt geluisterd. Je wilt goed voorbereid het gesprek aangaan en je ideeën goed kunnen verwoorden, omdat je weet dat jouw kennis en expertise bijdragen aan een beter ontwerp.

Adviesvaardigheden

Communiceren vanuit je Kracht

Om techniek zo goed mogelijk in te zetten om je (bedrijfs)doelen te bereiken wil je goed contact onderhouden met mensen die voor het slagen van jouw werk van belang zijn. Tijdens deze cursus bepaal je je eigen leerdoelen. Waar wil jij in groeien op communicatief vlak?

Communiceren vanuit je Kracht

TVVL Talent Academy

TVVL Talent Academy

Ben jij een technisch talent werkzaam in de installatietechniek en ben je op zoek naar nieuwe kennis en inzichten? Is het voor jou belangrijk om te investeren in je toekomst door een technische vervolgopleiding te volgen? Maak dan kennis met de TVVL Talent Academy.

TVVL Talent Academy

Online cursussen

Klimaattechniek online

Deze e-learningcursus behandelt het Mollier h/x-diagram en de basisberekeningen in de klimaattechniek.

Klimaattechniek online
Overige opleidingen in samenwerking met derden

Basiscertificaat aardgasvrije gebouwde omgeving

Doel van de opleiding is het bieden van basiskennis en handelingsperspectief voor het vinden van oplossingen in beleid en projecten voor aardgasvrije nieuwbouw en renovatie in de gebouwde omgeving.

Basiscertificaat aardgasvrije gebouwde omgeving

Post-HBO Koudetechniek

In staat zijn koudetechnische installaties te ontwerpen, optimaliseren, handhaven, analyseren en verbeteren. De opleiding behandelt veel facetten van de koudetechniek zoals systeemtechniek, toepassingen, kennis van te koelen producten of van componenten en regeltechniek.

Post-HBO Koudetechniek

Koppelcursus Post-HBO Koudetechniek

De Koppelcursus Post-HBO Koudetechniek is bedoeld voor kandidaten die een technische mbo-4 opleiding hebben afgerond, en willen doorstromen naar de post-hbo opleiding Koudetechniek.

Koppelcursus Post-HBO Koudetechniek

Kennis als motor van technologische innovatie

Leuk, leerzaam en informeel zijn kernbegrippen bij al onze activiteiten

Bijeenkomsten

Al onze activiteiten zijn leuk, leerzaam en informeel en ook toegankelijk voor niet-leden

Lees meer

Kennisbank

TVVL publiceert uitgevoerde onderzoeken in technische rapporten Lees meer