Maak kennis met het aanbod van bijscholing op het gebied van het ontwerpen van technische installaties in de gebouwde omgeving en integraal samenwerken

Scroll down

Cursusaanbod

TVVL heeft een uitgebreid aanbod van vakinhoudelijke bijscholing voor medewerkers in de installatiesector. Het aanbod is onderverdeeld in technische ontwerpvaardigheden, integraal samenwerken en projectmanagement.

Download de cursusgids

Ontwerpvaardigheden

Luchtbehandelingstechniek

Zelfstandig uitvoeren van dimensionerings- en ontwerpberekeningen van klimaatinstallaties en luchtbehandelingsystemen voor de gebouwde omgeving. Inclusief het maken van gefundeerde keuzes ten behoeve van het voorontwerp.

Luchtbehandelingstechniek

Sanitaire Installaties in Gebouwen (Leidingwater-, riolering-, gas- en brandblusinstallaties)

Zelfstandig ontwerpen en technisch beoordelen van leidingwater-, riolering-, gas- en brandblusinstallaties. Inclusief workshops technische en medische gassen, zwembaden, waterbehandeling en stoominstallaties.

Sanitaire Installaties in Gebouwen (Leidingwater-, riolering-, gas- en brandblusinstallaties)

Luchtbehandeling Speciale Ruimten

Het kunnen specificeren van de vereiste binnencondities en beoordelen van de benodigde luchtbehandelinginstallaties voor speciale ruimten als cleanrooms, OK’s, laboratoria, musea, archieven grootkeukens, datacenters, zwembaden etc.

Luchtbehandeling Speciale Ruimten

Geluid in Technische Installaties

Zelfstandig onderkennen en analyseren van akoestische vraagstukken die zich in een comfort- en luchtbehandelinginstallatie kunnen voordoen en oplossingen kunnen aandragen.

Geluid in Technische Installaties

Hogere Elektrotechniek (Gebouw- en bedrijfsinstallaties)

Deelnemers verkrijgen gedegen kennis van de grondbeginselen, de wet- en regelgeving en het ontwerp van de elektrotechnische installaties voor gebouw- en bedrijfsinstallaties alsmede de ontwikkelingen op dit gebied t.a.v. intelligente gebouwen, smart grid en DC-techniek.

Hogere Elektrotechniek (Gebouw- en bedrijfsinstallaties)

Hogere Meet- en Regeltechniek

De TVVL opleiding Hogere Meet- en Regeltechniek behandelt de meest actuele en relevante onderwerpen op het gebied van regeltechniek, hydraulische schakelingen, gebouwen installatiegedrag en comfort.

Hogere Meet- en Regeltechniek

Systeemarchitect Gebouwautomatisering en -beheer

In deze cursus verwerft u de benodigde competenties voor het professioneel invullen van gebouwautomatiserings-vraagstukken in elke levensfase van gebouwen. I.s.m. de Brancheorganisatie GebouwAutomatisering.

Systeemarchitect Gebouwautomatisering en -beheer

Duurzaamheid in de Gebouwde Omgeving

Het kunnen analyseren, motiveren, berekenen en zelfstandig adviseren ten aanzien van duurzame aspecten betreffende het gebouw, het gebruik en de technische installaties. Inclusief het opstellen van een financiële haalbaarheidsanalyse.

Duurzaamheid in de Gebouwde Omgeving

Commissioning

Zelfstandig opstellen van een commissioning-plan en uitvoeren van commissioningwerkzaamheden of, met aanvullende competenties, te coördineren in de hoedanigheid van de Commissioning Autoriteit.

Commissioning

Hydraulische schakelingen

Deze cursus is gericht op installatieontwerpers en projectleiders die betrokken zijn bij het ontwerpen en beoordelen van cv- en koude-installaties. De cursus is bedoeld voor installateurs, ontwerpers of beheerders van hydraulische schakelingen in utiliteitsgebouwen.

Hydraulische schakelingen

Schakelcursus Toegepaste Wiskunde en Natuurkunde

Heb jij geen hbo-diploma, maar werk je wel op hbo-niveau? Of wel een hbo-diploma, maar is je kennis op het gebied van wis- en natuurkunde al wat verder weggezakt? Volg dan de Schakelcursus Toegepaste Wiskunde en Natuurkunde. Via e-learningmodulen in combinatie met één contactdag wordt de basiskennis opgefrist of op het juiste niveau gebracht.

Schakelcursus Toegepaste Wiskunde en Natuurkunde

Integraal samenwerken

Werktuigkunde voor Elektrotechnici

De cursus verschaft inzicht in de werking en problematiek van W-installaties. De cursus stelt functionarissen in de E-techniek in staat technische installaties integraal te beoordelen.

Werktuigkunde voor Elektrotechnici

Elektrotechniek voor Werktuigkundigen

De cursus ‘E voor W’ verschaft werktuigkundigen binnen de installatietechniek inzicht in E-installaties door gevoel te kweken voor begrippen en vuistregels.

Elektrotechniek voor Werktuigkundigen

Bouwkunde voor Installatietechnici

De cursus geeft werktuigkundigen en elektrotechnici binnen de installatietechniek, door gevoel te kweken voor begrippen en vuistregels, inzicht en kennis van Bouwkunde.

Bouwkunde voor Installatietechnici

Installatietechniek voor Bouwkundigen

Het ontwikkelen van multidisciplinaire huisvestingsoplossingen is noodzakelijk voor het verhogen van de kwaliteit van uw dienstverlening. Hierdoor zal integraliteit bij de realisatie van gebouwen en technische installaties worden bevorderd en zullen projecten beter worden afgerond.

Installatietechniek voor Bouwkundigen

Projectmanagement

Installatie Project Management

Het zelfstandig als projectleider in bouwteamverband kunnen opereren en de daarin voorkomende problematiek tijdig te kunnen herkennen en op te lossen.

Installatie Project Management

Ramen en Budgetteren voor Installatietechnici

Het opstellen van een kostenraming t.b.v. werktuigkundige en elektrotechnische installaties voor de gebouwde omgeving. Inclusief de onderhouds- en vervangingskosten van gebouwgebonden installaties.

Ramen en Budgetteren voor Installatietechnici

Persoonlijke groei

Gesprekstechnieken

Je wilt makkelijker contact kunnen leggen met mensen in je omgeving. Achterhalen wat voor anderen belangrijk is, de ander kunnen overtuigen van het belang van de techniek waar je mee bezig bent en sterker in je onderhandelingspositie staan. Je wilt leren om ‘nee’ te zeggen en je mening te laten horen.

Gesprekstechnieken

Leidinggeven

Je krijgt inzicht in je rol als leidinggevende en je leert om je eigen stijl te herkennen en ontwikkelen. Begrippen als coachend leidinggeven, situationeel leidinggeven en motiverend leidinggeven kun je na deze cursus toepassen in de praktijk.

Leidinggeven

Adviesvaardigheden

Je wilt graag meer je adviserende rol pakken, zodat er beter naar je ideeën wordt geluisterd. Je wilt goed voorbereid het gesprek aangaan en je ideeën goed kunnen verwoorden, omdat je weet dat jouw kennis en expertise bijdragen aan een beter ontwerp.

Adviesvaardigheden

Presenteren en overtuigen met lef

Je bent op zoek naar handvatten om je publiek te boeien op een manier die ook past bij wie jij bent en hoe jij de dingen aanpakt. Je wilt je meer bewust zijn van je eigen presentatievaardigheden en -technieken en beter voorbereid, zekerder en met meer lef voor een groep staan.

Presenteren en overtuigen met lef

TVVL Talent Academy

TVVL Talent Academy

Ben jij een technisch talent werkzaam in de installatietechniek en ben je op zoek naar nieuwe kennis en inzichten? Is het voor jou belangrijk om te investeren in je toekomst door een technische vervolgopleiding te volgen? Maak dan kennis met de TVVL Talent Academy.

TVVL Talent Academy

Online cursussen

Klimaattechniek online

Deze e-learningcursus behandelt het Mollier h/x-diagram en de basisberekeningen in de klimaattechniek.

Klimaattechniek online

Kennis als motor van technologische innovatie

Direct inschrijven!

Ga naar het inschrijfformulier

Direct inschrijven!

Cursusgids 2018-2019

Ga naar de digitale versie

Cursusgids 2018-2019

Studieadvies

Bel voor persoonlijk studieadvies 088 401 06 20
of mail naar cursus@tvvl.nl

Leuk, leerzaam en informeel zijn kernbegrippen bij al onze activiteiten

Bijeenkomsten

Al onze activiteiten zijn leuk, leerzaam en informeel en ook toegankelijk voor niet-leden

Lees meer

Kennisbank

TVVL publiceert uitgevoerde onderzoeken in technische rapporten Lees meer

Profiteer van de technische kennis en ervaring vanuit

het uitgebreide TVVL-netwerk

Inmiddels nieuwsgierig?

neem contact met ons op, of lees verder