Masterclass CPRca en EN 50575: Hoe zit het nu echt?

Scroll down

Masterclass CPRca

Vanaf 1 juli 2017 moeten kabels die toegepast worden in permanente elektrotechnische installaties van gebouwen voorzien zijn van CPR brandclassificatie en geleverd worden met een prestatieverklaring (DoP) met brandclassificatie en CE-markering. Helaas blijkt dat de regels door verschillende partijen en fabrikanten ook verschillend uitgelegd worden, met onnodige procedures en administratieve lasten tot gevolg. TVVL gaat daarover in een masterclass duidelijkheid geven.

TVVL organiseert vanaf eind dit jaar een aantal Masterclasses over CPR. Hierin wordt niet alleen de regeling uitgelegd, maar ook de relatie CPR/(Regeling) Bouwbesluit 2012/NEN 1010 (o.a. aansturing), verwijzing naar NEN 8012 vanuit NEN 1010 en juridische impact daarvan. Bovendien geven we antwoord op praktische vragen zoals: “Hoe werken deze eisen uit op situaties waarin leidingen zijn weggewerkt in een steenachtige wand?”, “Hoe om te gaan met brandgedrag van leidingen bij verbouw, tijdelijke bouw en bestaande bouw?” en “Hoe om te gaan met tegenstrijdigheden tussen NEN 8012, NEN 1010 en eisen brand- en rookklassen Bouwbesluit 2012?”. Tijdens de Masterclass worden de voorschriften uitgelegd en wordt aangegeven hoe hiermee in de praktijk kan worden omgegaan. Kortom een erg interessante, praktische en intensieve Masterclass die veel zal ophelderen.

Masterclass CPRca uitgesteld tot na de zomer

Recentelijk is door het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) het rapport BBL-brandklassen kabels en pijpisolatie op haar website geplaatst. In dit rapport doet DGMR (ingenieurs- en adviesbureau) aan BZK  een voorstel voor de toepassing van brand- en rookklassen voor elektrische leidingen. De door DGMR voorgestelde brand- en rookklassen voor elektrische leidingen wijken af van de brand- en rookklassen zoals de afgelopen jaren in de praktijk is geïnstalleerd in gebouwen. Daarnaast wordt er onderzocht of en hoe NEN 8012 kan worden aangepast om aansluiting te krijgen bij het Bouwbesluit 2012. Aan de publiekrechtelijke kant (Bouwbesluit 2012) is het duidelijk maar aan de privaatrechtelijke kant zijn teveel partijen het met elkaar oneens.

Wij willen jullie in de Masterclass CPRca de laatste stand van informatie geven die je daarna voor langere tijd kunt toepassen. Daarom hebben wij de Masterclass CPRca uitgesteld tot na de zomer. Wij houden je op de hoogte van de nieuwe data. Je kunt je nog steeds inschrijven voor deze masterclass via het inschrijfformulier.

Terug naar cursusoverzicht