Masterclass CPR en EN 50575: Hoe zit het nu echt?

Masterclass CPR
Scroll down

Masterclass CPR

Vanaf 1 juli 2017 moeten kabels die toegepast worden in permanente elektrotechnische installaties van gebouwen voorzien zijn van CPR brandclassificatie en geleverd worden met een prestatieverklaring (DoP) met brandclassificatie en CE-markering. Helaas blijkt dat de regels door verschillende partijen en fabrikanten ook verschillend uitgelegd worden, met onnodige procedures en administratieve lasten tot gevolg. TVVL gaat daarover in een masterclass duidelijkheid geven.

TVVL organiseert vanaf eind dit jaar een aantal Masterclasses over CPR. Hierin wordt niet alleen de regeling uitgelegd, maar ook de relatie CPR/(Regeling) Bouwbesluit 2012/NEN 1010 (o.a. aansturing), verwijzing naar NEN 8012 vanuit NEN 1010 en juridische impact daarvan. Bovendien geven we antwoord op praktische vragen zoals: “Hoe werken deze eisen uit op situaties waarin leidingen zijn weggewerkt in een steenachtige wand?”, “Hoe om te gaan met brandgedrag van leidingen bij verbouw, tijdelijke bouw en bestaande bouw?” en “Hoe om te gaan met tegenstrijdigheden tussen NEN 8012, NEN 1010 en eisen brand- en rookklassen Bouwbesluit 2012?”. Tijdens de Masterclass worden de voorschriften uitgelegd en wordt aangegeven hoe hiermee in de praktijk kan worden omgegaan. Kortom een erg interessante, praktische en intensieve Masterclass die veel zal ophelderen.

Binnenkort kunt u zich via deze pagina aanmelden.

Terug naar cursusoverzicht